Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.skolutveckling.se GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING - nyckeln till framgång mellan skola & näringsliv Teknikcollege Östergötland 2007-09-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.skolutveckling.se GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING - nyckeln till framgång mellan skola & näringsliv Teknikcollege Östergötland 2007-09-27."— Presentationens avskrift:

1 www.skolutveckling.se GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING - nyckeln till framgång mellan skola & näringsliv Teknikcollege Östergötland 2007-09-27

2 www.skolutveckling.se Idag är det allt fler elever på program med yrkesämnen som inte fullföljer påbörjad utbildning. Därför är det viktigt att hitta alternativa vägar till en gymnasieutbildning och på sikt sänka arbetslösheten ibland ungdomar. Regeringen tillsatte en utredare i feb. 2007 som ska lämna förslag på en framtida struktur för gymnasie- skolans studievägar. Där det bl a ska föreslås en utformning av en modern och flexibel lärlingsutbildning. I avvaktan på utredningen införs en försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. Bakgrund

3 www.skolutveckling.se Ny satsning på en försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning 2008 Lärlingsutbildning blir en sökbar variant inom yrkesförberedandeprogrammen Minst halva tiden ska förläggas till arbetslivet Anställning av eleven blir tillåten Möjlighet att reducera kärnämnen till 500 poäng (idag 800) Eleven ska ha rätt att läsa in högskolebehörighet både under gymnasiet och på komvux

4 www.skolutveckling.se Ersättning till företag som tar emot lärlingar, både för praktikplatsen och handledarutbildning Huvudman för skolor får 25 000 kr per år och lärlingsplats 450 miljoner fördelas under tre år till lärlingsplatser och 75 miljoner till handledarutbildningar Lärlingsråd med företrädare för skola, företag och fackförbund ska införas Försöksverksamheten inleds ht. 2008

5 www.skolutveckling.se 2007 Juni Förslag från regeringen Augusti 32 remissinstanser sände in svar September Budgetpropositionen Okt/nov Beslut av förordning fattas November Ansökan om medverkan till MSU 2008 Skolverket utarbetar nya kursplaner under våren Bemyndigande fattas i januari Gymnasieutredaren redovisar utredning 31 mars Försöksverksamheten startar ht. 2008 Tidplan

6 www.skolutveckling.se Pågående uppdrag Urprungliga syftet Att implementera den nya gymnasiala lärlingsutbildningen 2007 6 modellskolor ska inleda en verksamhet med lärlingsutbildning och utformning efter Skolverkets förslag

7 www.skolutveckling.se Mål Att genom regionala/nationella workshops bistå med erfarenheter och kunskaper Att samverka med regionala parter och referensskolor i ett utvecklingsarbete för att sprida modeller & verktyg Marknadsföra modellskolornas modeller/verktyg

8 www.skolutveckling.se Nytt fokus Att utveckla konkreta ”verktyg” för andra skolor ska ha möjlighet att införa gymnasial lärlingsutbildning: - Avtal/utbildningskontakt - Handledarutbildning - Skola-arbetsliv (lärlingsråd)

9 www.skolutveckling.se Modellskolorna Göteborgs praktiska gymnasium Hultsfreds gymnasium Katedralskolan, Skara Leksands gymnasium Luleå gymnasium S:t Görans gymnasium, Stockholm

10 www.skolutveckling.se Vilka förändringar krävs ? Att skolan är aktiv i förändringsarbete för ett flexibelt lärande (exempelvis genom ämmnesintegrering) Lärarens roll förändras till att få större arbetslivsanknytning Det krävs både lokal & regional samverkan mellan företag, kommuner och arbetsmarknadens parter Att en yrkesutbildning blir attraktiv och speglar näringslivets behov av arbetskraft

11 www.skolutveckling.se Individanpassad utbildning Ämnesintegrering och utökad arbetsplatsförlagd utbildning (APU)  ökar studiemotivationen  bättre studieresultat Tidig kontakt med arbetslivet ökar elevens sociala kompetens Underlättar för eleven att komma in på arbetsmarknaden Möjligheter Eleven

12 www.skolutveckling.se Motiverade elever  bättre studieresultat Ökad kontakt med företag  Yrkeslärare får en kontinuerlig kompetensutveckling Utrustning och lokaler behövs ej i samma utsträcking Genom ökad samverkan med företag utvecklas flexibiliteten i lärandet Möjligheter Skolan

13 www.skolutveckling.se Utökad APU  ger möjlighet till att eleven bidrar i produktion och med kompetens Genom mer samverkan anpassas utbildningen efter företagens behov Motiverade elever Underlättar rekryteringen av framtida potentiella medarbetare Möjligheter Företag

14 www.skolutveckling.se Målsättningar En modern, individanpassad utbildning i nära samarbete med näringslivet Där yrkesutbildningen bygger och utvecklar kompetens och egenskaper som efterfrågas i dagens och morgondagens arbetsliv Där eleverna lockas av en undervisning, som utgår från en företagarverklighet med långa perioder med lärande i arbete och som leder till anställning efter avslutad utbildning

15 www.skolutveckling.se Tack för visat intresse! http://www.skolutveckling.se/utbildning/gymnasieskolan/modellskolor http://www.skolutveckling.se/utbildning/gymnasieskolan/modellskolor Annika Jervgren annika.jervgren@skolutveckling.se


Ladda ner ppt "Www.skolutveckling.se GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING - nyckeln till framgång mellan skola & näringsliv Teknikcollege Östergötland 2007-09-27."

Liknande presentationer


Google-annonser