Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet RUC - Regionalt utvecklingscentrum Samverkan vid Sektionen för lärarutbildning Högskolan i Halmstad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet RUC - Regionalt utvecklingscentrum Samverkan vid Sektionen för lärarutbildning Högskolan i Halmstad."— Presentationens avskrift:

1 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet RUC - Regionalt utvecklingscentrum Samverkan vid Sektionen för lärarutbildning Högskolan i Halmstad Samverkan för kompetensutveckling Samverkan för skolutveckling och utveckling av lärarutbildningen Samverkan med omvärlden

2 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet Samarbets- partners Mål- grupper INRE SAMVERKANSFLÖDE UTBILDNING FORSKNING SAMVERKAN Intern och extern samverkan LUT/Högskolan i Halmstad "where there is a will, there is a way"

3 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet Verksamhetsmål – Samverkan för kompetensutveckling RUC ska medverka till att öka möjligheterna för behovsanpassad kompetensutveckling av hög kvalitet. Verksamhetsmål – Samverkan för skolutveckling och utveckling av lärarutbildningen RUC ska främja samverkan mellan högskolan och skolområdet, genom att utgöra ett forum för närmande mellan skolors verksamhet, lärarutbildning och forskning. Verksamhetsmål - Samverkan med omvärlden RUC ska kontinuerligt bevaka lokala, regionala, nationella och internationella händelser och trender som påverkar skola och lärarutbildning.

4 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet Samverkan för kompetensutveckling Seminarieserie Kompetensutveckling för lärarutbildare och lärarstudenter Lärarlyftet – Förskolelyft - Lärarlegitimationen Implementeringsuppdrag / Ramkursprogram Matematikutveckling Hållbart ledarskap och Entreprenörskap Miniarbetsmarknadsdag för blivande förskollärare IKT NO-biennal Smil (e)

5 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet Samverkan för skolutveckling och utveckling av lärarutbildningen Samråd Region Halland – förvaltningschefer RUC nätverk Smil (e) BUNT Lärarstudenter VFU (utomlands), –Examensarbete GR Utbildning (IKT) Privata samarbetspartners EKS – Science park, Ledarskapsakademin, Globala skolan Entreprenörsintressenter – Framtidsfrön, STEPS, UF KomTek

6 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet Samverkan med omvärlden Samverkan med myndigheter: Skolverket, Skolinspektionen Samverkan inom lärarutbildningen Samverkan med kommuner genom Samrådet Region Halland RUC nationellt Forskning EU-projekt – Tillväxt Halland

7 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet Framtida utvecklingsområden Studenter/lärare -Praktik/VFU (Handledning) -Studievägledning/Alumni -Mentorskap Spaning/bevakning -Samverkansbehov -Vad är på gång? -Bollplank -Spridning -Publicitet Förskollärarutbildning -Ökad kompetens -Stor efterfrågan -Projektstöd Det internationella perspektivet -Studenter -Lärarutbildare -Kompetensutveckling -Samarbetskommuner Implementering av styrdokument -Seminarier -Kurser -Utbildning -Processtöd Forskning/utveckla lärandet -Mönsterskolor (Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet) -Praxisnära forskning -Examensarbete Utvecklingsområden -Lärmiljöer/lab. HH -Ämnesdidaktik -Betyg och bedömning -Systematiskt kvalitetsarbete -Ledarskap -IKT -Innovation och entreprenöriellt lärande -Hållbar utveckling


Ladda ner ppt "För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet RUC - Regionalt utvecklingscentrum Samverkan vid Sektionen för lärarutbildning Högskolan i Halmstad."

Liknande presentationer


Google-annonser