Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enskild firma eller aktiebolag – eller både och? Eget Företag 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enskild firma eller aktiebolag – eller både och? Eget Företag 2014."— Presentationens avskrift:

1 Enskild firma eller aktiebolag – eller både och? Eget Företag 2014

2 Företagsformer - jämförelse

3 Vanliga företagsformer Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag ‒ Kommanditbolag Ekonomisk förening ‒ Bostadsrättsförening Samarbetsform – enkelt bolag

4 Uppsving för aktiebolag Aktiekapitalkravet sänkt till 50 000 kr Ytterligare sänkning eller ny bolagsform? Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Fler kommer att slippa? Framtiden Ännu förmånligare utdelningsregler? Ytterligare sänkning av bolagsskatten? Idag finns 226 000 fåmansföretag med 325 000 delägare

5 5 Enskild firmaHandelsbolagAktiebolag Ägarens ansvar PersonligtSolidariskt och personligt Inte personligt Insatt kapital KapitalkravNej 50 000 kr Ägare/ medlemmar 1 fysisk personMinst 2, fysiska eller juridiska Minst 1, fysisk eller juridisk FöreträdareNäringsidkarenBolagsmännenStyrelse, VD Avslut av räkenskaper/ Revisor Årsbokslut (förenklat för små företag) Nej Årsbokslut Nej Årsredovisning Ja, kvalificerad för större aktiebolag BeskattningNäringsidkaren beskattas Delägarna beskattas Bolaget beskattas SjukpenningFK beroende på karenstid Bolaget dag 2-14, FK därefter Ersättningar och förmåner Eget uttag Räknas inte som anställd Eget uttag Räknas inte som anställd Löneuttag Personalvårds- förmåner mm

6 6 Lön, utdelning eller näringsinkomst 2014/2015 Kvar efter skatt på intjänad 100-lapp Skattenivå32% Löneuttag (AB) –25 år66 kr Löneuttag (AB) 26–64 år53–58 kr Kapitalbeskattad utdelning (AB)62,40 kr Tjänstebeskattad utdelning (AB)53 kr Vinst (enskild firma) –25 år68–73 kr Vinst (enskild firma) 26–64 år60–68 kr Positiv räntefördelning (enskild firma)70 kr * Gäller endast dem som inte har tagit ut full ålderspension vilket är möjligt från 61 år

7 Fördelar aktiebolag Bättre beskattning vid höga ägaruttag Enklare att planera och se skattemässiga effekter Personalvårdsförmåner mm kan utnyttjas Uthyrning av lokal i bostaden och inlåning med kapitalbeskattning Kan placera i värdepapper Enklare förfarande vid sjukdom och föräldraledighet Inget personligt ansvar (undantag finns) Klar gräns mot privatekonomin Upplevs som seriösare (!)

8 Fördelar enskild firma Lägre egenavgifter än arbetsgivaravgifter ‒ dvs lägre skatt på låga inkomster Sjukpenning från FK efter karensperioden ‒ uppbyggnadsskede 24 månader Inget låneförbud Inget kapitalkrav (?) Ingen revisionsplikt Kan gå med underskott utan likvidationsplikt ‒ underskott vid nystartad verksamhet kan kvittas Periodiseringsfond 30%, ingen schablonintäkt Lätt att starta, lätt att lägga ner

9 Både och? Enskild firma vid starten av verksamheten lätt att komma igång kvittning mot tjänst inget kapitalkrav lägre socialavgifter Lägg till aktiebolag så snart som möjligt sparat utdelningsutrymme ackumuleras Gå över till aktiebolag när det går riktigt bra Lägg till enskild firma för ”pensionsplanering” utnyttja de lägre socialavgifterna lägg aktiebolaget vilande (5/25-bolag)?


Ladda ner ppt "Enskild firma eller aktiebolag – eller både och? Eget Företag 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser