Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enskild firma eller aktiebolag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enskild firma eller aktiebolag"— Presentationens avskrift:

1 Enskild firma eller aktiebolag
– eller både och? Eget Företag 2014

2 Företagsformer - jämförelse

3 Vanliga företagsformer
Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform – enkelt bolag

4 Uppsving för aktiebolag
Aktiekapitalkravet sänkt till kr Ytterligare sänkning eller ny bolagsform? Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Fler kommer att slippa? Framtiden Ännu förmånligare utdelningsregler? Ytterligare sänkning av bolagsskatten? Idag finns fåmansföretag med delägare Omfattar aktiebolag ca 70% av alla aktiebolag Opt out, Moderföretag i koncerner som överstiger gränsvärdet måste ha revisor även om moderbolaget ensamt inte överstiger gränsvärdet Auktoriserad revisor om 50/40/80 Självdeklaration för näringsverksamhet uppgift om huruvida - årsbokslutet eller årsredovisningen har upprättats med biträde av en uppdragstagare, eller om årsredovisningen har varit föremål för revision. Tillämpa vid tax 2011, första

5 Enskild firma Handelsbolag Aktiebolag Ägarens ansvar Personligt Solidariskt och personligt Inte personligt Insatt kapital Kapitalkrav Nej kr Ägare/ medlemmar 1 fysisk person Minst 2, fysiska eller juridiska Minst 1, fysisk eller juridisk Företrädare Näringsidkaren Bolagsmännen Styrelse, VD Avslut av räkenskaper/ Revisor Årsbokslut (förenklat för små företag) Årsbokslut Årsredovisning Ja, kvalificerad för större aktiebolag Beskattning beskattas Delägarna Bolaget Sjukpenning FK beroende på karenstid Bolaget dag 2-14, FK därefter Ersättningar och förmåner Eget uttag Räknas inte som anställd Löneuttag Personalvårds-förmåner mm

6 Lön, utdelning eller näringsinkomst 2014/2015
Kvar efter skatt på intjänad 100-lapp Skattenivå 32% Löneuttag (AB) –25 år 66 kr Löneuttag (AB) 26–64 år 53–58 kr Kapitalbeskattad utdelning (AB) 62,40 kr Tjänstebeskattad utdelning (AB) 53 kr Vinst (enskild firma) –25 år 68–73 kr Vinst (enskild firma) 26–64 år 60–68 kr Positiv räntefördelning (enskild firma) 70 kr Löneuttag För åldersgruppen födda 1938–1944 skiljer sig utfallet vid löneuttag kraftigt beroende på lönenivå (utökat jobbskatteavdrag med 20 procentenheter nedsatt skatt upp till kr i löneinkomst och 5 procentenheter nedsatt skatt mellan 100 och kr i löneinkomst). Dessutom påverkas utfallet av nivån på övriga inkomster, t ex uttagen ålderspension under året. Som bäst kan det bli ca 75 kr kvar för ägaren vid löneuttag (lön upp till kr samtidigt som pensionen är låg) och något mindre kvar vid högre löneuttag och högre pension. Åldersgruppen födda 1937 och tidigare är den kanske mest intressanta skattemässigt. Här är nivån på arbetsgivaravgifterna nämligen 0%, vilket t ex innebär att det kan bli nära 80 kr kvar i fickan för privat konsumtion på löner upp till brytpunkten. 1937 och tidigare får ca 80 kr kvar i fickan vid lön upp till brytpunkten Näringsidkare Räknat med 29,71% egenavgifter första halvåret 2010 (1 karensdag) och 28,97% egenavgifter andra halvåret 2010 (7 karensdagar). Vi har också räknat med nedsättningen med 5 procentenheter av egenavgifterna på inkomster upp till kr. Av tabellen nedan framgår det att blir mer kvar på den delen av inkomsten och något mindre kvar på inkomster över kr. * Gäller endast dem som inte har tagit ut full ålderspension vilket är möjligt från 61 år

7 Fördelar aktiebolag Bättre beskattning vid höga ägaruttag
Enklare att planera och se skattemässiga effekter Personalvårdsförmåner mm kan utnyttjas Uthyrning av lokal i bostaden och inlåning med kapitalbeskattning Kan placera i värdepapper Enklare förfarande vid sjukdom och föräldraledighet Inget personligt ansvar (undantag finns) Klar gräns mot privatekonomin Upplevs som seriösare (!)

8 Fördelar enskild firma
Lägre egenavgifter än arbetsgivaravgifter dvs lägre skatt på låga inkomster Sjukpenning från FK efter karensperioden uppbyggnadsskede 24 månader Inget låneförbud Inget kapitalkrav (?) Ingen revisionsplikt Kan gå med underskott utan likvidationsplikt underskott vid nystartad verksamhet kan kvittas Periodiseringsfond 30%, ingen schablonintäkt Lätt att starta, lätt att lägga ner

9 Både och? Enskild firma vid starten av verksamheten
lätt att komma igång kvittning mot tjänst inget kapitalkrav lägre socialavgifter Lägg till aktiebolag så snart som möjligt sparat utdelningsutrymme ackumuleras Gå över till aktiebolag när det går riktigt bra Lägg till enskild firma för ”pensionsplanering” utnyttja de lägre socialavgifterna lägg aktiebolaget vilande (5/25-bolag)?


Ladda ner ppt "Enskild firma eller aktiebolag"

Liknande presentationer


Google-annonser