Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öppna jämförelser 2014 Ett Västra Götalandsperspektiv Utfärdat av: Bill Hesselmar och Anna Norman Kjellström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öppna jämförelser 2014 Ett Västra Götalandsperspektiv Utfärdat av: Bill Hesselmar och Anna Norman Kjellström."— Presentationens avskrift:

1 Öppna jämförelser 2014 Ett Västra Götalandsperspektiv Utfärdat av: Bill Hesselmar och Anna Norman Kjellström

2 Ind 1 Stora variationer mellan kommunerna i VG. Denna indikator visas per kommun när ÖJ folkhälsa släpps om ett par veckor. Ind 2-4 Vi har tittat på detta tidigare och sett stora inomregionala variationer, med högst andel i Nordöstra Göteborg. Kanske dags att beställa data från SoS och uppdatera. VGR ofta på rikets snitt.

3 Ind 7 och 26 Prestationsersätts nationellt i överenskommelsen mest sjuka äldre. VG på snittet. Det finns stora inomregionala variationer, när man tittar på sjukhus och vårdcentral. Ind 27 Vi har tagit fram den, men svårt se skillnader mellan HSN till följd av litet antal

4 Ind 60-63, Väntetider Anders kanske har kommentarer? Ind 67-65, vårdbarometern -66 VG har lägre andel som upplever väntetiden till sjh som rimlig. Det är Göteborgsområdet och Fyrbodal som drar ner VG-värdet. Skaraborg däremot ligger högre än rikets värden. -65. Södra Älvsborg har högre andel som upplever att väntetider till VC är rimliga än övriga länet. Ind 65-66 finns i VA på webben.

5 Ind 40-44, Vårdbarometern - VG ligger ofta nära rikets värde. VG har två procentenheter lägre andel med förtroende för sjukhus än riket (stat sign), och har haft lägre värden än riket senaste åren. Det är framförallt Fyrbodal som drar ner VG-värdet och där andelen med förtroende minskat kontinuerligt senaste åren. Andelen som har tillgång är också klart lägre i Fyrbodal. - År 2013 har vi sett en minskning av tillgång/förtroende för flera frågor i vårdbarometern, men å andra sidan sågs en uppgång 2012, så det är inget att hänga upp sig på tycker jag. - Allt detta finns i verksamhetsanalysen på webben. Ind 45-47, patientenkäten - VG stat sign lägre än riket. -Liten variation mellan landstingen, och 89 får väl ändå anses som en hög siffra vad gäller bemötande? -Inga stora förändringar över tid för patientupplevd kvalitet primärvård. Dessa mått är framförallt viktiga för den enskilda verksamheten, patientenkäten är ett verktyg för verksamhetsförbättring.

6

7 Pilar anger om VGR:s resultat är bättre eller sämre än året innan Röd ring anger om skillnaden är statistiskt signifikant. Dessa rutor anger om det finns statistiskt säkra könsskillnader i VGR eller riket. Länk till undersida om det finns regionala skillnader

8 VGR & R: K sämre

9

10 Anm: neonatal dödlighet mycket låg i Sverige, ca 1,5/1000 levande födda i såväl VGR som riket

11

12 Procent

13

14 Riket: K sämre VGR & R: K sämre Riket: K sämre VGR & R: M sämre Riket: K sämre Procent

15 R: K sämre VGR & R: K sämre R: K sämre

16

17

18 Procent

19 R: M sämre

20 Timmar (medelvärde) R: M sämre R: M lägre VGR & R: M sämre

21 Procent

22

23 VGR & R: M sämre R: M sämre VGR & R: M sämre

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Dagar Procent Riket: M sämre

33 Dagar VGR och R: M sämre R: M sämre

34 VGR och R: M sämre Procent Dagar

35

36 Procent R: K sämre

37 Dagar Procent

38

39 dagar VGR & R: M sämre R: M sämre

40 dagar R: M sämre R: K sämre R: M sämre

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66 Hög andel akutop. Hög andel med bakoml. sjd.

67 Hög andel akutop. Hög andel med bakoml. sjd.

68 SU Mölndal: SMI 0.7 året innan

69

70

71

72


Ladda ner ppt "Öppna jämförelser 2014 Ett Västra Götalandsperspektiv Utfärdat av: Bill Hesselmar och Anna Norman Kjellström."

Liknande presentationer


Google-annonser