Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marknadskommunikation och mediaval

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marknadskommunikation och mediaval"— Presentationens avskrift:

1 Marknadskommunikation och mediaval

2 Kommunikation – att lyssna, förstå och övertyga
Kommunikationsmodellen Sändare Budskap (Media) Störningar Mottagare Feed-back Vem…säger vad…via vilka kanaler…till vem…och med vilken effekt?

3 Marknadskommunikationens syfte
Kunskapsmål, ökade kunskaper hos kunderna om våra produkter Attitydsmål, att skapa positiva känslor/relationer till företaget och produkten Handlingsmål, få kunden att göra något aktivt

4 AIDA – ett hjälpmedel vid målbestämmelse
A, Attention, kunden uppmärksammar företaget/produkten I, Interest, kunden blir intresserad av min produkt D, Desire, Kunden får en känsla av att produkten och priset är bra, får ett köpkrav A, Action, kunden köper varan S,Satisfacaction, kunden är nöjd med varan och gör återköp

5 Hur utformas budskapet?
Rubrik, ska väcka intresse nyfikenhet och sammanfatta kärnan i budskapet Texten, ska vara fängslande, fyndig och gärna rolig, utgå från kundens behov och ange fördelar med din produkt Bilden, tecknad eller fotograferad, ska fånga upp och belysa texten

6 Sinnesmarknadsföring
Doft Ljud Synintryck Smak känsla

7 Att välja media/kanal Tidningar TV Utomhusreklam Direktmarknadsföring
Internet Personlig försäljning SP Sponsring PR

8 Fyra bedömningspunkter för val av kanal
Avgränsad målgrupp, selektivitet Hur stor andel av målgruppen man vill nå, räckvidd Hur ofta vill man nå målgruppen, frekvent Vilken genomslagskraft man behöver för sitt budskap, impact

9 Tidningar- nyheter och reklam
Annonser Veckotidningar, månadstidningar Hobbytidningar, facktidningar

10 Utomhusreklam Når många människor Väldigt ytligt
Meddelanden måste formuleras på enkelt sätt Reklambudskapet blir repeterat flera gånger

11 Media med action – film, TV och radio
Levande och verklighetsnära Stimulerar både syn och hörsel Tekniska effekter TV reklam visas flera gånger vilket skapar repetitionseffekt Kostnad hög

12 DR Direktreklam är ett stort medium i Sverige Adresserad DR
Oadresserad DR Inte lika offentlig som tex. annonser, vilket gör att konkurrenterna inte ser den. Kundorienterad

13 Webben som kommunikationsmedium
En besökare på webben: Är mer aktiv än i andra medier Ofta befinner sig nära köp/handling Bearbetar budskapet under längre tid än i flera andra medier – under förutsättning att han/hon finner det intressant

14 Personlig försäljning
Man påverkar människor muntligt Enkelt sätt att få fram sitt budskap Kan besvara frågor Dyrt att jobba med personlig försäljning Oftast vid B2B Mässor

15 Sales Promotion Ett sätt att stödja försäljningen och återförsäljningen. Personligt presentationsmaterial Video Föredrag Butiksmaterial Provsmakning Säljtävlingar

16 Public Relation På god fot med allmänheten
Få sin produkt positivt omnämnd i press PR kallas för gratisreklam Pressrelease Presskonferenser

17 Sponsring Att gynna för att gynnas Ekonomiska bidrag
Stödjer stora evenemang som syns i massmedia, event marketing Skapa positiva relationer till många målgrupper


Ladda ner ppt "Marknadskommunikation och mediaval"

Liknande presentationer


Google-annonser