Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kemtvättsprojektet. Ambitionsnivå & målsättningar Inventeringsprojekt MIFO fas 2 undersökningar Undersöka 50 nedlagda kemtvättar Budget på 1,5 miljoner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kemtvättsprojektet. Ambitionsnivå & målsättningar Inventeringsprojekt MIFO fas 2 undersökningar Undersöka 50 nedlagda kemtvättar Budget på 1,5 miljoner."— Presentationens avskrift:

1 Kemtvättsprojektet

2 Ambitionsnivå & målsättningar Inventeringsprojekt MIFO fas 2 undersökningar Undersöka 50 nedlagda kemtvättar Budget på 1,5 miljoner Innebär ca 27 000 kr/ objekt

3 Varför satsning på kemtvättar? Ur internationellt och nationellt perspektiv ett stort problem Påfallande många av objekten är idag endast schablonklassade - liten detaljkunskap Liten kunskap om föroreningsomfattningen – vi vet idag inte hur allvarligt förorenande objekten är Även små verksamheter använde relativt stora mängder, och är förutsättningarna ”rätt” kan det orsaka stora problem

4 Hur ser det ut i Västra Götaland? Schablonklassade Ofta nedlagda sedan länge Svårt med uppgifter om förbrukning, hantering, inlämningsplatser mm Kemtvättar i Västra Götaland (ur EBH-stödet) –Göteborg ca 170 –Övriga länet ca 180

5 Urvalsprocess Prioriteringsgrunder (bland annat): Omfattning/storlek (>1 ton /år) Verksamhetstid (>10 år) Bostad idag

6 Ansvarsutredning Måste göras på alla objekt (tidskrävande….) Översiktligt utreda ansvar för: –Verksamhetsutövare –Fastighetsägare Inte i 10:e kapitlet (förorening ej bekäftad) –Inget FÄ ansvar i detta skedet

7 Vad skall undersökas? På varje objekt planeras mätningar av: Inomhusluft Porluft Träd Grundvatten –Där det finns existerande gvrör –Där höga halter påträffas i andra media

8 Var är projektet nu? Informationsbrev till fastighetsägare skickades ut i början av sommaren. Svar kommer fortfarande in från, alla hittills positiva! Upphandling avslutad (2012-09-03) Utvärdering av anbud pågår (ser bra ut, i övrigt sekretess!) Målet är uppstart av mätningar i oktober (om ingen överklagan sker)

9 Tack för mig! Frågor?


Ladda ner ppt "Kemtvättsprojektet. Ambitionsnivå & målsättningar Inventeringsprojekt MIFO fas 2 undersökningar Undersöka 50 nedlagda kemtvättar Budget på 1,5 miljoner."

Liknande presentationer


Google-annonser