Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att arbeta inom Greppa Näringen Elin Einarson Rådgivarkurs Energikollen växthus, Nässjö 24 okt 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att arbeta inom Greppa Näringen Elin Einarson Rådgivarkurs Energikollen växthus, Nässjö 24 okt 2012."— Presentationens avskrift:

1 Att arbeta inom Greppa Näringen Elin Einarson Rådgivarkurs Energikollen växthus, Nässjö 24 okt 2012

2 Blåa sidorna

3 www.greppa.nu/adm

4 Krav på rådgivningen ›Modultexter växthus 21 a, 21 b och 21 d ›Översiktlig beskrivning ›Mål för modulen ›Underlag/ grunddata ›Rådgivningens innehåll och omfattning ›Resultat och krav på dokumentation uppdragsgivare ›Krav på rapportering GNW-adm

5 Krav på rapportering ›Till uppdragsgivaren ›Till företagaren ›GNW-adm Kraven finns i modultexterna.

6 Anmälan medlem i Greppa Näringen

7 Registrera besöket i GNW-adm ›Gruppträff ›Enskild

8 GNW adm

9

10

11 Energikartläggningscheck ›Främst för större företag – minst 500 MWh per år eller minst 100 djurenheter, ›Täcker 50 procent av kostnaden för energikartläggningen upp till maximalt 30 000 kronor ›Kan sökas till och med 2014 2014-09-12

12 Syfte ›Ska vara ett beslutsunderlag för att optimera företagets energianvändning. ›Ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva företagets verksamhet, byggnaderna, interna transporter med mera. ›Visa hur energin är fördelad i olika delar av anläggningen och vilka kostnaderna är för energi. ›Ge förslag till hur du kan energieffektivisera processer och hjälputrustning. 2014-09-12

13 Så här går det till ›Företaget söker stödet via Energimyndighetens tjänst ”e-kanalen” ›Företagaren kan göra vissa delar själv. Eget arbete är stödgrundande (600 kr/h). ›En erfaren konsult bör anlitas ›Slutresultatet - en energiplan, åtgärdsförslag. ›När allt är klart och slutfört får företaget stödet utbetalt. 2014-09-12

14 Räkneexempel 2014-09-12 Källa: Lars Neuman

15 2014-09-12

16 Bild: Lars Neuman

17 Vad ska energiplanen innehålla? ›Åtgärder som föreslagits i energikartläggningen ›Åtgärder som företaget avser att genomföra inom två år efter energiplanens fastställande ›Bedömd energibesparing per åtgärd, angiven i MWh och kronor ›I förekommande fall motiveringar till varför åtgärder framtagna i energikartläggningen inte kommer att genomföras ›Uppgifter om planerade tidsperioder för genomförande av åtgärder 2014-09-12

18 ›Tack för uppmärksamheten! Elin Einarson, 036-156195

19 GNW adm

20


Ladda ner ppt "Att arbeta inom Greppa Näringen Elin Einarson Rådgivarkurs Energikollen växthus, Nässjö 24 okt 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser