Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PARTNERING En redovisning av partneringavtalet mellan AB Stockholmshem och Einar Mattsson Byggnads AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PARTNERING En redovisning av partneringavtalet mellan AB Stockholmshem och Einar Mattsson Byggnads AB."— Presentationens avskrift:

1 PARTNERING En redovisning av partneringavtalet mellan AB Stockholmshem och Einar Mattsson Byggnads AB

2 Inbjudan och förutsättningar Presentation av projektidén Beskrivning av beställarens mål Optioner för strategisk partnering Förutsättningar för upphandlingen Anbuds form och innehåll –Kvalificeringsdel –utvärderingsdel Anbudsprövning Avtalsföreskrifter Partneringavtalet

3 Presentation av projektidén Gemensam målstyrning Incitament UE som har stor påverkansgrad Öppna böcker Förhållningssätt och engagemang Gemensam riskbedömning Fokus på projektets ”bästa” Värderingar Vinna-vinna situationer

4 Beställarens mål Funktionella, kvalitativa och estetiskt tilltalande hyresbostäder Nöjda hyresgäster >75% (AktivBo) Miljömål enl. bestämmelser för Stockholm Stad Stockholmshems standard Max 19 000 kr/kvm HYA HYA/BTA > 75% Tillgänglighetskrav för att erhålla bidrag

5 Optioner för strategisk partnering Ytterligare två projekt om ca 20 lgh vardera Når uppställda mål i pågående projekt Väl fungerande samarbete i pågående projekt Analys och förbättringar inför optionsprojekt

6 Förutsättningar för upphandlingen Fem skedesindelningar Budget för resp. delskede Avstämning mot uppsatta mål inför varje skedesväxling Avstämning av processen i varje skedesväxling Samarbetet kan avbrytas vid skedesväxling Entreprenören får ersättning för nedlagda kostnader

7 Anbuds form och innehåll, kvalificeringsdel Ekonomi –Registreringsbevis –F-skattebevis –Intyg att skatter betalats –Kreditupplysning, UC Kapacitet –Antal anställda, snitt per år tre år tillbaka –System för ekonomi- och tidsstyrning –Kvalitets- och miljöledningssystem Erfarenhet –Bostadsprojekt utförda som TE –referenser

8 Anbuds form och innehåll, utvärderingsdel Värderingar (35%) –Stödresurser centralt –Företagskultur –Engagemang för partnering –Kundorientering – mervärden för kund –Kreativitet och nytänkande –Konflikthantering

9 Anbuds form och innehåll, utvärderingsdel Organisation (45%) –Utbildning –Erfarenhet –CV –Personliga egenskaper –Specialistkunskaper –Erfarenheter från partnering –Engagemang för vinna-vinna situationer

10 Anbuds form och innehåll, utvärderingsdel Ekonomi (20%) –Projekteringsfas (rörligt arvode) Budgetkostnad för projekteringsfasen Timkostnad för arbetschef, e-ingenjör, projekteringsledare och kalkylator –Produktionsfas (fast arvode och löpande räkning med riktpris och incitament) Fast arvode som procentsats av den totala produktionskostnaden Löpande räkning – timkostnader för alla personalkategorier i produktionsfasen

11 Anbudsprövning Grunder för utvärdering av anbud –1. värderingar (35%) –2. organisation (45%) –3. ekonomi (20%) Mest fördelaktiga anbud efter utvärdering kallas till intervju (20%) av organisation (45%)

12 Avtalsföreskrifter Avbrytande –Ej fungerande samverkan –Ej når målen –Ersättning för nedlagda kostnader Garantitid 5 år Ansvarsfördelning mot ABT –TE’s funktionsansvar gäller även av beställaren rekommenderade lösningar Incitament –Måluppfyllelse –Projektets totala kostnad

13 Partneringavtalet Avtal enl. mall från Byggherreforum med bilagor –Avtalets omfattning Beskrivning av de olika skeden –Hållning och målsättning –Avtalsunderlag –Organisation och samarbetsform –Parternas bidrag /arbetsuppgifter –Projektekonomi –Hävning –Tidplan –Ansvar –Konflikthantering


Ladda ner ppt "PARTNERING En redovisning av partneringavtalet mellan AB Stockholmshem och Einar Mattsson Byggnads AB."

Liknande presentationer


Google-annonser