Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hannah Jakobsson, leg. psykolog;

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hannah Jakobsson, leg. psykolog;"— Presentationens avskrift:

1 Hannah Jakobsson, leg. psykolog; hannah.jakobsson@cereb.se
Långtidsarbetslösa och NP Projekt Xplore / Arbetsmarknadsförvaltning Hannah Jakobsson, leg. psykolog;

2 Agenda Neuropsykiatri – vad är det Utredning
Hur skaffar man en utredning? Vad leder en utredning till? Vad kan man göra utan utredning? Vad är primärt/sekundärt Frågor

3 Np-diagnoser Mental retardation Autism (Aspergers syndrom) DAMP AD/HD
Tourettes syndrom

4 Inte alla har diagnos Typiska tecken: Vart skall man vända sig?
långvariga svårigheter till etablering på arbetsmarknaden har ev haft ett arbete, varefter inget har fungerat sociala svårigheter, på arbete/praktik o/e privat svårigheter att beskriva sin situation eller förklara sina omständigheter på ett adekvat sätt svårigheter att fullfölja skolgången missbruk? tänk på könsaspekten – ofta mer dolt hos kvinnor Vart skall man vända sig? Vuxenpsykiatrin – många kan behöva stöd och hjälp att etablera kontakt med psykiatrin

5 Efter utredning Viktigt att komma ihåg att en diagnos inte löser några problem i sig Skapa nätverk Tillgång till medicinering, behandling Tillgång till rättigheter

6 Utan utredning Kartlägg historik och funktion
Motivera klienten till att söka insikt i den egna funktionen; t.ex. samtal inom psykiatrin eller med psykolog på vårdcentral

7 Primärt & sekundärt vid NP
Funktionsnedsättningen (som den beskrivs i kriterierna för diagnos) är det primära Sekundära svårigheter (t.ex.): Depression Ångest (även tvång) Missbruk

8 Xplore Mellan kommun och landsting
Viktigt att skapa dylika ’mellanytor’ Ofta klienter som behöver fångas upp av systemet Lösningarna finns i samarbete mellan kommun och landsting

9 Långtidsarbetslöshet
Vanligt när det finns neuropsykiatriska svårigheter Tidig upptäck och tidiga insatser viktiga När arbetslöshet är etablerad behövs ordentlig kartläggning, av styrkor och svagheter, för att kunna bygga på styrkorna och kompensera svagheterna. Ta hjälp av Habilitering, Hjälpmedelscentral och psykiatri Att motverka isolering är ofta avgörande

10 Kunskap! Kunskap och kompetens är avgörande!
Samarbete är också en nyckel Psykiatri Habilitering Andra inom arb.mark.förv. Socialtjänst, försörjningsstöd osv Ev andra kontaktpersoner inom samma familj

11 Frågor? Tack för att du lyssnat!


Ladda ner ppt "Hannah Jakobsson, leg. psykolog;"

Liknande presentationer


Google-annonser