Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det pedagogiska perspektivet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det pedagogiska perspektivet"— Presentationens avskrift:

1 Det pedagogiska perspektivet
Eve Mandre, fil.dr. speciallärare

2 Pedagogikens roll Vuxnas lärande i yrkeslivet är en process
Läroprocessen går stegvis Lärande innebär att man ändrar sitt perspektiv och tänkande “jag måste nästan tänka bort mitt gamla kunnande”, citat från psykolog

3 Nybörjare Regelstyrd – vill veta hur det ska vara
Lär sig fakta och handskas med de konkreta situationerna Kontextberoende

4 Avancerad nybörjare Börjar känna igen situationer
När jag gjorde si – blev det så Börjar samla på egna erfarenheter Kan börja lösgöra sig från reglerna

5 Kompetent utövare Erfarenheterna är många, det går inte samla på par av “när jag gör si – blir det så” Börjar känna igen mönster i olika situationer Kan börja se vad som är viktigt och oviktigt utifrån långsiktig planering och målsättning Engagemang och reflektion över värderingar blir viktiga för att komma vidare Regelberoendet börjar ersättas av intuition

6 Expert Har en helhetssyn där analys, beslut och handlingar sker i det närmaste samtidigt Här spelar intuitionen stor roll Man kan tala om “konst” när man utövar yrket – det är långt borta från regelnivån Alla når inte hit under ett helt yrkesliv

7 Pågående lärandeprocess
Det tar olika lång tid för olika människor att gå igenom processen Antal år inom yrket är inte alltid avgörande Personalen i en arbetsgrupp är inte alltid i fas med varandra

8 Den tysta kunskapen Rutiner och handgrepp som blivit automatiserade. Kan betyda att de är intuitiva och utgår från reflekterad kunskap Kan också vara statisk kunskap utan reflektion Kan i så fall hindra utveckling Kan vara oreflekterad tyst okunskap

9 Patienten efter diagnosen
Nytt identitetsskapande Vilken form av boendestöd? Arbete? Studier? Kognitivt stöd?

10 Kristina – 18 år Akut psykos
Barndomsanamnesen pekar mot autismspektrum Medicinering? Aspergerboende Personalens dilemma De anhöriga

11 Bosse – 40 år Rekordung doktorand Döms för olaga hot
RPU: schizoid personlighetsstörning och paranoid psykos Besvärlig patient som trakasserar personal Screening för npf på en klinik ändrar diagnosen till Aspergers syndrom IQ 140

12 Bosses rehabilitering
Arbetsprövning med handledning utifrån AS-diagnosen Bosse är hjälpt av struktur och nerskrivna arbetsbeskrivningar Regelbundna samtal om Bosses sociala övertramp “Vad kan du själv göra för att förstå andra bättre?”

13 Rehabiliteringen Bosses tre krav Tänkande i komplex
En paranoid position till omvärlden? Bosse “drämmer till” igen Ångestdriven? Tvångsmässig?

14 Morgan – 18 år Diagnos Aspergers syndrom från BUP
Aspergerklass – hoppar av skolan i 7:an Behandlingshem för tonåringar med AS Morgan fungerar bra under den första tiden Vägrar efter en tid att delta i något – är styrd av tvång Behandlingen misslyckas

15 Morgan i LSS-boende Välfungerande första månaderna
Blir allt mer oberäknelig, passiv, vill inget Varför denna ständiga tillbakagång? Morgans berättelse Ny utredning Tilläggsdiagnos mental retardation Tvången inom gränserna för “ritualism”

16 Läs vidare Bauer, J, 2007, Varför jag känner som du känner, Intuitiv kommunikation och hemligheten med spegelneuronerna Natur&Kultur De Clercq, H, Autism från insidan, Mandre, E, 1999, Från observation till specialpedagogisk design, lic.uppsats, Certec, LTH Mandre, E, 2002, Vårdmiljö eller lärandemiljö? Om personer med autism inom vuxenpsykiatrin, Doktorsavhandling, Certec, LTH Mandre, E, 2007, Att skapa verkligheter. Pedagogik för det omöjliga, Norrö, G, 2006, Aspergers syndrom - har jag verkligen det? Norrö, G, 2007, Arbetsboken


Ladda ner ppt "Det pedagogiska perspektivet"

Liknande presentationer


Google-annonser