Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det pedagogiska perspektivet Eve Mandre, fil.dr. speciallärare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det pedagogiska perspektivet Eve Mandre, fil.dr. speciallärare"— Presentationens avskrift:

1 Det pedagogiska perspektivet Eve Mandre, fil.dr. speciallärare http://www.certec.lth.se/autism

2 Pedagogikens roll Vuxnas lärande i yrkeslivet är en process Vuxnas lärande i yrkeslivet är en process Läroprocessen går stegvis Läroprocessen går stegvis Lärande innebär att man ändrar sitt perspektiv och tänkande Lärande innebär att man ändrar sitt perspektiv och tänkande “jag måste nästan tänka bort mitt gamla kunnande”, citat från psykolog “jag måste nästan tänka bort mitt gamla kunnande”, citat från psykolog

3 Nybörjare Regelstyrd – vill veta hur det ska vara Regelstyrd – vill veta hur det ska vara Lär sig fakta och handskas med de konkreta situationerna Lär sig fakta och handskas med de konkreta situationerna Kontextberoende Kontextberoende

4 Avancerad nybörjare Börjar känna igen situationer Börjar känna igen situationer När jag gjorde si – blev det så När jag gjorde si – blev det så Börjar samla på egna erfarenheter Börjar samla på egna erfarenheter Kan börja lösgöra sig från reglerna Kan börja lösgöra sig från reglerna

5 Kompetent utövare Erfarenheterna är många, det går inte samla på par av “när jag gör si – blir det så” Erfarenheterna är många, det går inte samla på par av “när jag gör si – blir det så” Börjar känna igen mönster i olika situationer Börjar känna igen mönster i olika situationer Kan börja se vad som är viktigt och oviktigt utifrån långsiktig planering och målsättning Kan börja se vad som är viktigt och oviktigt utifrån långsiktig planering och målsättning Engagemang och reflektion över värderingar blir viktiga för att komma vidare Engagemang och reflektion över värderingar blir viktiga för att komma vidare Regelberoendet börjar ersättas av intuition Regelberoendet börjar ersättas av intuition

6 Expert Har en helhetssyn där analys, beslut och handlingar sker i det närmaste samtidigt Har en helhetssyn där analys, beslut och handlingar sker i det närmaste samtidigt Här spelar intuitionen stor roll Här spelar intuitionen stor roll Man kan tala om “konst” när man utövar yrket – det är långt borta från regelnivån Man kan tala om “konst” när man utövar yrket – det är långt borta från regelnivån Alla når inte hit under ett helt yrkesliv Alla når inte hit under ett helt yrkesliv

7 Pågående lärandeprocess Det tar olika lång tid för olika människor att gå igenom processen Det tar olika lång tid för olika människor att gå igenom processen Antal år inom yrket är inte alltid avgörande Antal år inom yrket är inte alltid avgörande Personalen i en arbetsgrupp är inte alltid i fas med varandra Personalen i en arbetsgrupp är inte alltid i fas med varandra

8 Den tysta kunskapen Rutiner och handgrepp som blivit automatiserade. Kan betyda att de är intuitiva och utgår från reflekterad kunskap Rutiner och handgrepp som blivit automatiserade. Kan betyda att de är intuitiva och utgår från reflekterad kunskap Kan också vara statisk kunskap utan reflektion Kan också vara statisk kunskap utan reflektion Kan i så fall hindra utveckling Kan i så fall hindra utveckling Kan vara oreflekterad tyst okunskap Kan vara oreflekterad tyst okunskap

9 Patienten efter diagnosen Nytt identitetsskapande Nytt identitetsskapande Vilken form av boendestöd? Vilken form av boendestöd? Arbete? Arbete? Studier? Studier? Kognitivt stöd? Kognitivt stöd?

10 Kristina – 18 år Akut psykos Akut psykos Barndomsanamnesen pekar mot autismspektrum Barndomsanamnesen pekar mot autismspektrum Medicinering? Medicinering? Aspergerboende Aspergerboende Personalens dilemma Personalens dilemma De anhöriga De anhöriga

11 Bosse – 40 år Rekordung doktorand Rekordung doktorand Döms för olaga hot Döms för olaga hot RPU: schizoid personlighetsstörning och paranoid psykos RPU: schizoid personlighetsstörning och paranoid psykos Besvärlig patient som trakasserar personal Besvärlig patient som trakasserar personal Screening för npf på en klinik ändrar diagnosen till Aspergers syndrom Screening för npf på en klinik ändrar diagnosen till Aspergers syndrom IQ 140 IQ 140

12 Bosses rehabilitering Arbetsprövning med handledning utifrån AS-diagnosen Arbetsprövning med handledning utifrån AS-diagnosen Bosse är hjälpt av struktur och nerskrivna arbetsbeskrivningar Bosse är hjälpt av struktur och nerskrivna arbetsbeskrivningar Regelbundna samtal om Bosses sociala övertramp Regelbundna samtal om Bosses sociala övertramp “Vad kan du själv göra för att förstå andra bättre?” “Vad kan du själv göra för att förstå andra bättre?”

13 Rehabiliteringen Bosses tre krav Bosses tre krav Tänkande i komplex Tänkande i komplex En paranoid position till omvärlden? En paranoid position till omvärlden? Bosse “drämmer till” igen Bosse “drämmer till” igen Ångestdriven? Ångestdriven? Tvångsmässig? Tvångsmässig?

14 Morgan – 18 år Diagnos Aspergers syndrom från BUP Diagnos Aspergers syndrom från BUP Aspergerklass – hoppar av skolan i 7:an Aspergerklass – hoppar av skolan i 7:an Behandlingshem för tonåringar med AS Behandlingshem för tonåringar med AS Morgan fungerar bra under den första tiden Morgan fungerar bra under den första tiden Vägrar efter en tid att delta i något – är styrd av tvång Vägrar efter en tid att delta i något – är styrd av tvång Behandlingen misslyckas Behandlingen misslyckas

15 Morgan i LSS-boende Välfungerande första månaderna Välfungerande första månaderna Blir allt mer oberäknelig, passiv, vill inget Blir allt mer oberäknelig, passiv, vill inget Varför denna ständiga tillbakagång? Varför denna ständiga tillbakagång? Morgans berättelse Morgans berättelse Ny utredning Ny utredning Tilläggsdiagnos mental retardation Tilläggsdiagnos mental retardation Tvången inom gränserna för “ritualism” Tvången inom gränserna för “ritualism”

16 Läs vidare Bauer, J, 2007, Varför jag känner som du känner, Intuitiv kommunikation och hemligheten med spegelneuronerna Natur&Kultur Bauer, J, 2007, Varför jag känner som du känner, Intuitiv kommunikation och hemligheten med spegelneuronerna Natur&Kultur De Clercq, H, Autism från insidan, http://www.intermediabooks.se De Clercq, H, Autism från insidan, http://www.intermediabooks.sehttp://www.intermediabooks.se Mandre, E, 1999, Från observation till specialpedagogisk design, lic.uppsats, Certec, LTH Mandre, E, 1999, Från observation till specialpedagogisk design, lic.uppsats, Certec, LTH Mandre, E, 2002, Vårdmiljö eller lärandemiljö? Om personer med autism inom vuxenpsykiatrin, Doktorsavhandling, Certec, LTH Mandre, E, 2002, Vårdmiljö eller lärandemiljö? Om personer med autism inom vuxenpsykiatrin, Doktorsavhandling, Certec, LTH Mandre, E, 2007, Att skapa verkligheter. Pedagogik för det omöjliga, http://www.intermediabooks.se Mandre, E, 2007, Att skapa verkligheter. Pedagogik för det omöjliga, http://www.intermediabooks.se http://www.intermediabooks.se Norrö, G, 2006, Aspergers syndrom - har jag verkligen det? http://www.intermediabooks.se Norrö, G, 2006, Aspergers syndrom - har jag verkligen det? http://www.intermediabooks.se http://www.intermediabooks.se Norrö, G, 2007, Arbetsboken http://www.intermediabooks.se Norrö, G, 2007, Arbetsboken http://www.intermediabooks.sehttp://www.intermediabooks.se


Ladda ner ppt "Det pedagogiska perspektivet Eve Mandre, fil.dr. speciallärare"

Liknande presentationer


Google-annonser