Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt ”TAKK för Språket”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt ”TAKK för Språket”"— Presentationens avskrift:

1

2 Projekt ”TAKK för Språket”

3 Samarbetsorganisationer i projektet
Projektanordnare: Kulturföreningen m.i.m och Språkens hus vid universitetssjukhuset, MAS, i Malmö. Samarbetspartners som ingår i projektgruppen: DART kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, Habiliteringen i Göteborg och Södra Bohuslän och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

4 Aktiviteter i projekt ”TAKK för Språket”
Teckenspråkskurs för föräldrar med annat modersmål än svenska i samarbete med TUFF-utbildning och SPSM (ht 2010). Informationsträffar om AKK och flerspråkighet för personal och föräldrar ( ). Utveckling av föräldrautbildningen ”KomFler” som ges i habiliteringens regi samt utvärdering av utbildningens fösta omgång (ht 2011).

5 Aktiviteter i projekt ”TAKK för Språket
Förbereda, genomföra och utvärdera föräldrautbildningen ”TAKK på modersmålet” (ht vt 2012). Diskussion i projektgruppen, med stöd av forskning, om flerspråkighet vid kommunikativa funktionsnedsättningar. Projektutvärdering och förslag på hur kunskaper som de deltagande organisationerna gjort ska implementeras i respektive organisation. 

6 Kunskapsbildning i projektet
Teckenspråkskursen i samarbete med Tuff-utbildningen. Genomgång av forskning och evidens. Informationsdagar och pågående kurs ”TAKK på modersmålet”.

7 Teckenkurs i samarbete med TUFF-utbildning
Av 17 föräldrar som ingick i undersökningen angav 16 att de använder sitt modersmål för att kommunicera med barnet/ungdomen som är i behov av TSP/TAKK. Fem aspekter framträder som viktigast för föräldrarna som deltog i undersökningen: Att få teckenundervisning som är anpassad till barnet/ungdomens situation och utvecklingsnivå. Att ingå i ett sammanhang med andra föräldrar.

8 Teckenkurs i samarbete med TUFF-utbildning
Att få information om samhällsstöd för personer i behov av Teckenspråk/TAKK. Att diskutera hur man bör göra med modersmålet med barn/ungdomar i behov av TSP/TAKK. Att få information/stöd på modersmålet för att lära sig teckenspråk, framförallt i början av sin vistelse i Sverige.

9

10 Kursen ”TAKK på modersmålet”
Teckenspråk är olikt i olika länder. TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation): Använder tecken från svenskt teckenspråk Tecknar och pratar Tecknar viktiga ord Tecken är stöd och inte ett språk

11 Utgångspunkter för kursen
Föräldrarna ska använda det språk man är bäst på med barnet. En stark grund i sitt modersmål är bästa sättet att hjälpa barnet att lära sig svenska. Barn som har språkproblem kan lära sig flera språk. Flerspråkighet är aldrig anledning till språkproblem. Barn med språkproblem behöver höra och använda språk ännu mer än de som inte har svårigheter.

12 Utgångspunkter för kursen
Barn med språkproblem som ska lära sig sitt modersmål behöver höra det ännu mer än vanliga barn. Att använda andra vägar än talet för att kommunicera, t.ex. tecken och bilder, underlättar kommunikationen. Det kallas Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Tecken som AKK stödjer utveckling av talet och ska fortsätta att användas även om barnet börjat tala.


Ladda ner ppt "Projekt ”TAKK för Språket”"

Liknande presentationer


Google-annonser