Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

K u l t u r f ö r e n i n g. Projekt ”TAKK för Språket”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "K u l t u r f ö r e n i n g. Projekt ”TAKK för Språket”"— Presentationens avskrift:

1 k u l t u r f ö r e n i n g

2 Projekt ”TAKK för Språket”

3 k u l t u r f ö r e n i n g Samarbetsorganisationer i projektet  Projektanordnare: Kulturföreningen m.i.m och Språkens hus vid universitetssjukhuset, MAS, i Malmö.  Samarbetspartners som ingår i projektgruppen: DART kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, Habiliteringen i Göteborg och Södra Bohuslän och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

4 k u l t u r f ö r e n i n g Aktiviteter i projekt ”TAKK för Språket”  Teckenspråkskurs för föräldrar med annat modersmål än svenska i samarbete med TUFF- utbildning och SPSM (ht 2010).  Informationsträffar om AKK och flerspråkighet för personal och föräldrar (2011-2012).  Utveckling av föräldrautbildningen ”KomFler” som ges i habiliteringens regi samt utvärdering av utbildningens fösta omgång (ht 2011).

5 k u l t u r f ö r e n i n g Aktiviteter i projekt ”TAKK för Språket  Förbereda, genomföra och utvärdera föräldrautbildningen ”TAKK på modersmålet” (ht 2011- vt 2012).  Diskussion i projektgruppen, med stöd av forskning, om flerspråkighet vid kommunikativa funktionsnedsättningar.  Projektutvärdering och förslag på hur kunskaper som de deltagande organisationerna gjort ska implementeras i respektive organisation.

6 k u l t u r f ö r e n i n g Kunskapsbildning i projektet  Teckenspråkskursen i samarbete med Tuff-utbildningen.  Genomgång av forskning och evidens.  Informationsdagar och pågående kurs ”TAKK på modersmålet”.

7 k u l t u r f ö r e n i n g Teckenkurs i samarbete med TUFF-utbildning  Av 17 föräldrar som ingick i undersökningen angav 16 att de använder sitt modersmål för att kommunicera med barnet/ungdomen som är i behov av TSP/TAKK.  Fem aspekter framträder som viktigast för föräldrarna som deltog i undersökningen: Att få teckenundervisning som är anpassad till barnet/ungdomens situation och utvecklingsnivå. Att ingå i ett sammanhang med andra föräldrar.

8 k u l t u r f ö r e n i n g Teckenkurs i samarbete med TUFF-utbildning Att få information om samhällsstöd för personer i behov av Teckenspråk/TAKK. Att diskutera hur man bör göra med modersmålet med barn/ungdomar i behov av TSP/TAKK. Att få information/stöd på modersmålet för att lära sig teckenspråk, framförallt i början av sin vistelse i Sverige.

9 k u l t u r f ö r e n i n g

10 Kursen ”TAKK på modersmålet ”  Teckenspråk är olikt i olika länder.  TAKK ( Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation ): Använder tecken från svenskt teckenspråk Tecknar och pratar Tecknar viktiga ord Tecken är stöd och inte ett språk

11 k u l t u r f ö r e n i n g Utgångspunkter för kursen  Föräldrarna ska använda det språk man är bäst på med barnet.  En stark grund i sitt modersmål är bästa sättet att hjälpa barnet att lära sig svenska.  Barn som har språkproblem kan lära sig flera språk. Flerspråkighet är aldrig anledning till språkproblem.  Barn med språkproblem behöver höra och använda språk ännu mer än de som inte har svårigheter.

12 k u l t u r f ö r e n i n g Utgångspunkter för kursen  Barn med språkproblem som ska lära sig sitt modersmål behöver höra det ännu mer än vanliga barn.  Att använda andra vägar än talet för att kommunicera, t.ex. tecken och bilder, underlättar kommunikationen. Det kallas Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK).  Tecken som AKK stödjer utveckling av talet och ska fortsätta att användas även om barnet börjat tala.


Ladda ner ppt "K u l t u r f ö r e n i n g. Projekt ”TAKK för Språket”"

Liknande presentationer


Google-annonser