Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Röda Tråden Målgruppen: ”Vissa personer med psykiska funktionshinder som också har ett svårt missbruk och/eller kriminalitet t ex med LRV- dom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Röda Tråden Målgruppen: ”Vissa personer med psykiska funktionshinder som också har ett svårt missbruk och/eller kriminalitet t ex med LRV- dom."— Presentationens avskrift:

1 Projekt Röda Tråden Målgruppen: ”Vissa personer med psykiska funktionshinder som också har ett svårt missbruk och/eller kriminalitet t ex med LRV- dom

2 Psykiskt funktionshinder ”En person har ett psykiskt funktionshinder om hon/han har väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa begränsningar ska ha funnits eller kan antas komma att bestå en längre tid. Svårigheterna skall vara en konsekvens av psykisk sjukdom.”

3 Prioriterade målgrupper Personer med psykiska funktionshinder och kraftigt missbruk, t ex LVM vård Kvinnor med psykiska funktionshinder i kombination med missbruk Unga psykiskt funktionshindrade i kombination med missbruk Psykiskt funktionshindrade personer med LRV- dom och ofta ett tidigare missbruk

4 Projekt Röda Trådens fyra delar Fyra nya boende för målgruppen Sysselsättnings/rehabcenter i anslutning till rättspsykiatriska vårdkedjan Utveckla väl integrerade stöd/vårdformer för de personer som erbjuds boende Genomföra kompetensinsatser för personal inom socialtjänst och psykiatri som blir berörda av projektet

5 Förväntat resultat ”Varje klient/patient skall ha en ”case manager”/kontaktperson”.

6 Stryrdokument ”Ett case managementsystem måste skapas runt varje enskild patient. Case manager är lämpligen kontaktpersonen i boendet och en 2:a CM är någon från den aktuella mottagningen. Arbetsmodellen föreslås vara Integrerad psykiatri”.

7 Att ”hamna mellan stolarna ” Organisatoriska svagheter Målgruppens svagheter

8 Organisatoriska svagheter Kommunens organiseringFunktionshinder - missbruk Beställare – utförarmodeller Stads - kommundelar Psykiatrins organiseringGränser för sjukhusområden Gränssnitt mellan specialist kliniker Geografiskt upptagningsområde Alkoholmissbruk - narkotikamissbruk

9 Målgruppens svagheter Det psykiska funktionshindret försvårar initiativ till kontakt och kommunikation med vårdgivare Missbruket diskvalificerar ofta till insatser riktade till psykiskt funktionshindrade Inga tydliga företrädare i form av anhöriga och brukarorganisationer

10 Är Case Management svaret? I så fall, vad krävs ?  Hur organisera CM för denna gruppen? Integrerad psykiatri, ACT, personligt ombud etc.  Gemensam utbildning sjukvård – kommun?  Vilket mandat krävs – vad är möjligt?  Hur skall CM väljas ut och knyta an?  Personens och/eller organisationens företrädare?


Ladda ner ppt "Projekt Röda Tråden Målgruppen: ”Vissa personer med psykiska funktionshinder som också har ett svårt missbruk och/eller kriminalitet t ex med LRV- dom."

Liknande presentationer


Google-annonser