Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handi i Centrum – ett samverkansprojekt mellan Arbetsinriktad Rehabilitering/AIR Psykiatri Sahlgrenska och Centrumregionen, Göteborgs Stad Zophia Mellgren,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handi i Centrum – ett samverkansprojekt mellan Arbetsinriktad Rehabilitering/AIR Psykiatri Sahlgrenska och Centrumregionen, Göteborgs Stad Zophia Mellgren,"— Presentationens avskrift:

1 Handi i Centrum – ett samverkansprojekt mellan Arbetsinriktad Rehabilitering/AIR Psykiatri Sahlgrenska och Centrumregionen, Göteborgs Stad Zophia Mellgren, AIR K OMPETENSCENTRUM FÖR S CHIZOFRENI vid Psykossektionen, Psykiatri Sahlgrenska

2 Ett projekt med hjälpmedel i fokus Lägga grund för arbetssätt så att patienterna i största möjliga mån skall kunna tillgodogöra förskrivet hjälpmedel Öka tillgängligheten till hjälpmedel för patienterna

3 Hjälpmedel Att kompensera funktionsnedsättning och underlätta daglig livsföring Det finns en lång tradition i att förskriva hjälpmedel i Sverige Men… för personer med psykiska funktionshinder har det inte funnits specifika hjälpmedel och ingen tradition att förskriva…

4 Hjälpmedlet Handi -en specialanpassad handdator 2002 – Hjälpmedelsinstitutet (HI) uppmuntrade utveckling av hjälpmedel till personer med psykiska funktionshinder AIR startade ett samarbete med teknikföretaget Handitek - har tillsammans utvecklat en del av de funktioner som finns i Handi och Handifon Handi är det första hjälpmedlet som tagits fram specifikt för denna grupp Handi har varit förskrivningsbar sedan 2003 och Handifon sedan 2007

5 Projektet - från idé till verklighet Våren 2007 - deltar AIR på en temadag om kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska funktionshinder Boendestödjares intresse föder projektidé… …att boendestödjare skulle kunna vara en kompletterande länk mellan förskrivare och patient

6 Projektets upplägg 10 boendestödjare och 10 patienter Ett personligt lån av Handi/Handifon Under projekttiden. Efteråt hjälp med förskrivning till patienter Handledningstillfällen på AIR/SU 2008 Support från Handitek Utbildningsdagar & studiebesök Utbildning i Handi-programmet Föreläsningar – Kognitiva hjälpmedel, Neuropsykologi, Metod, ESL Studiebesök – Hjälpmedelscentralen

7 Projektdeltagarna Patienter från Öppenvården inom psykiatrin - SU Nio patienter - två män och sju kvinnor (sex av patienterna deltog under hela projekttiden, övriga minst 3 mån) P atienterna är ingen homogen grupp: - de kognitiva svårigheterna varierar - de har inte samma diagnos Boendestödjare från fem stadsdelar Två boendestödjare från varje stadsdel i Centrumregionen – Stadsdelsförvaltningen Centrum, Härlanda, Linnéstaden, Majorna, Örgryte. Nio boendestödjare - fyra män och fem kvinnor deltog under hela projekttiden

8 Studien i projektet Boendestödjarna - deras roll som handledare /stöd Patienterna - ökad självständighet / aktivitetsnivå och därmed ökad livskvalitet

9 Projektet i ett helhetsperspektiv – intervjuer med boendestödjarna Boendestödjarna Ett nytt sätt att tänka kring patientgruppen och deras möjligheter Nya möjligheter i yrkesutövandet – att de använder hjälpmedel i jobbet Patienterna Möjligheter för patienter som kanske aldrig hade blivit påtänkta har givits möjligheten att prova Handi Trygghet för patienterna med Handi

10 Patienterna - skattade före och efter… CAN skattning – Camberwells Assassment of Need En skattning som klargör, beskriver patientens aktuella situation och hur olika behov är tillfredsställda/icke tillfredsställda på 22 olika livsområden

11 Skattningarna - positiva skillnader för patienterna Mer självständig vid handling matlagning Mindre behov av hjälp vid sociala kontakter Från mycket psykotiska symtom till inga - ”tack vare datorn klarar patienten medicinering” Har en strategi hur hon skall göra vid psykos – uppger ett minskat behov av stöd från vänner och anhöriga Från mycket behov av hjälp att sköta sin hygien till lite – påminnelser i Handi 3 dagar i veckan Upplever själv allvarliga problem med hemmets skötsel för att sedan ange inga/måttliga problem tack vare pågående insatser… (boendestöd oförändrad åsikt)

12 Studien finns i en rapport… På Kompetenscentrum för Schizofreni - KCS hemsida www.sahlgrenska.se/su/kcs På FoU i Väst hemsida www.grkom.se/fouivast


Ladda ner ppt "Handi i Centrum – ett samverkansprojekt mellan Arbetsinriktad Rehabilitering/AIR Psykiatri Sahlgrenska och Centrumregionen, Göteborgs Stad Zophia Mellgren,"

Liknande presentationer


Google-annonser