Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Congestion management in the Nordic electricity market Elmarknadsrådet den 4 mars 2008  Elmarknadsgruppens konsultstudie  Hagman / Ea Energianalyse /

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Congestion management in the Nordic electricity market Elmarknadsrådet den 4 mars 2008  Elmarknadsgruppens konsultstudie  Hagman / Ea Energianalyse /"— Presentationens avskrift:

1 Congestion management in the Nordic electricity market Elmarknadsrådet den 4 mars 2008  Elmarknadsgruppens konsultstudie  Hagman / Ea Energianalyse / COWI fick uppdraget  Nord REG och Nordel med i en referensgrupp  Hittills en presentation – ”mid-term” - den 30 januari  Slutlig presentation den 2 april i Stockholm

2 Konsultens upplägg  Genomgång av andra studier  Ekonomisk samhällsnytta med 4 scenarios, stadium 2015  Konkurrens och marknadsmakt  Incitament för investering i nät  Tekniska aspekter inklusive försörjningstrygghet

3 Genomgång av andra studier  Steps for improved CM and cost allocation for transit  Ea Energianalyse och COWI åt Elmarknadsgruppen, april 07  CM in the Nordic Region – a common regulatory opinion  NordREG, juni 07  Capacity for competition  Nordiska konkurrensmyndigheter, sept 07  POMPE  Svensk gemensam studie, maj 07

4 Samhällsnytta med 4 scenarios, stadium 2015  Balmorel model  11 anmälningsområden i Norden (dvs Sverige uppdelad i 3)  nuvarande uppdelning av Elspot (7 anmälningsområden)  4 områden enligt POMPE förslag  ett enda nordiskt område  Ingen klar vinnare; olika vinnare och förlorare i olika alternativ.

5 Konkurrens och marknadsmakt Bl. a. analys av olika delmarknader med hjälp av:  Herfindahl-Hirschmann Index  Pivotal Supplier Index ----------------------------------------------------------------------------------------------  Incitament för investering i nät  Tekniska aspekter inklusive försörjningstrygghet - inget presenterat ännu

6 Preliminära slutsatser  Marknadskoppling mellan PEXs ökar flöden  Ett nordiskt pris (dvs ett anmälningsområde) orealistisk i det nordeuropeiska perspektivet  Inte optimalt att bygga nät så att alla prisskillnader försvinner. Genomsnittspriser i Europa kan vara lika även om det finns stora timprisskillnader.  Nodal prissättning skulle vara problematisk för främst de finansiella och slutkundsmarknaderna  Uppdelning i nordiska anmälningsområden är därför nödvändig, men vad är optimal?

7 ….och några funderingar  Antagit full mothandel via Elspot i scenarios  Fokus hittills på Elspot; kanske bör även se på uppdelning av Elbas (Norge får Elbas under 2008)  Olika områden i elspot och elbas?  Bör TSOs kunna vara aktörer i Elbas för mothandel?  Garanterade kapaciteter  Numera ett krav från bl.a. EFET i Europa (explicita auktioner)  Market koppling bör reducera behovet  Effektivare begränsa handelskapacitet än öka mothandel (?)  TSOs bör garantera Elspot handel även om den fysiska förhållanden ändras.


Ladda ner ppt "Congestion management in the Nordic electricity market Elmarknadsrådet den 4 mars 2008  Elmarknadsgruppens konsultstudie  Hagman / Ea Energianalyse /"

Liknande presentationer


Google-annonser