Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverksträff eHälsa Välkomna !!. Lokaka eHälsosamordnare Dagordning 140901 Föregående minnesanteckning Nulägesrapport/erfarenhetsutbyte era projekt Info.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverksträff eHälsa Välkomna !!. Lokaka eHälsosamordnare Dagordning 140901 Föregående minnesanteckning Nulägesrapport/erfarenhetsutbyte era projekt Info."— Presentationens avskrift:

1 Nätverksträff eHälsa Välkomna !!

2 Lokaka eHälsosamordnare Dagordning 140901 Föregående minnesanteckning Nulägesrapport/erfarenhetsutbyte era projekt Info. projekten ”Vårdplanering på distans” ”Meddix öppenvård” Status NPÖ Ändring i patientdatalagen ang. samtycke Övriga frågor: Ali fråga Flytt av SITHS spärrinformation, ny IP-adress på Sjunet Nationell eHälsodag Framtidens teknik - Inbjudan

3 Lokaka eHälsosamordnare Föregående minnesanteckningar Nulägesrapport Projektplaner inlämnade 75% av beviljade stimulansmedel utbetalda D:\Sammanställning Utbetalda stimulansmedel -14.xlsx Tidrapporter Erfarenhetsutbyte kommunernas projekt

4 Lokaka eHälsosamordnare Info. projekt ”Vårdplanering på distans” 7 vårdplaneringar utförda Workshop v. 44. Syftet är att göra en utvärdering av pilotdriften och diskutera hur man ska gå vidare Styrgruppsmöten 17/9 och 18/11 ” Meddix öppenvård” Möte kommunernas kontaktpersoner 5/9 -14 Kontaktpersoner för landstinget under framtagande. Konfigurering av IT-systemet påbörjat och fortgår Utbildningsmiljön skall vara klar 12/9-12 Konfigureringsunderlag för kommunerna inväntas Kontaktpersonerna utser de resurspersoner som skall utbildas av projektet. Namn inlämnas senast 30/8 för kommunerna och 30/9 för landstinget Påbörjat framtagande av förvaltningsplan

5 Lokaka eHälsosamordnare Fortsättning Meddix Öppenvård Utbildning Projektet ansvara för inbjudan, anmälningshantering och utbildning av utsedda resurspersoner. Förkunskap i SIP innan deltagande i utbildningen är ett krav. Gärna deltagit i SIP. Resurspersonerna ansvarar för vidare utbildning lokal på sin enhet. (Viktigt att de ges möjlighet för detta) Utbildningsmaterial, lathundar, manualer och processkartor framtagna. Utbildningsplaneringen vad gäller tider, lokaler, utbildare mm. klar. Utbildningarna sker länsdelsvis: Norr oktober v 41- 42 Söder oktober v 43- 44 Väster november v45- 46 Örebro november/december v 47-49 FRÅGOR ??? Behöver datorer bokas separat?? Behövs kod till nät?? Finns lärardatorer?? Behövs SITHS-kort ??

6 Lokaka eHälsosamordnare Status NPÖ Läkemedel nu åter öppnat Informationsväg ÖLL- Kommunerna ej klar 2/9 NPÖ-Workshop SKL

7

8 Användandet av NPÖ i Norra länsdelen

9 Användandet av NPÖ i Södra länsdelen

10 Användandet av NPÖ i Västra länsdelen

11 Användandet av NPÖ i Örebro länsdel

12 Lokaka eHälsosamordnare Ändring i patientdatalagen ang. samtycke Träder i kraft 1 oktober 2014 Ny lagtext: När en patient är i behov av vård ska vårdgivaren kunna ta del av annan vårddokumentation i system för sammanhållen journalföring, även om patientens oförmåga att lämna samtycke inte endast är tillfällig. Patientens inställning måste dock ha klarlagts så långt som möjligt och det får inte finnas anledning att anta att han eller hon skulle ha motsatt sig uppgiftsbehandlingen.

13 Lokaka eHälsosamordnare Övriga frågor Ali fråga Flytt av SITHS spärrinformation, ny IP-adress på Sjunet Nationella eHälsodagen 22 okt. http://www.nationellehalsa.se/ehalsodagen/nationella-ehalsodagen-2014 Framtidens teknik - Inbjudan

14 TACK !!! för i dag Solveig Solveig.sundh@regionorebro.se 070-6926371


Ladda ner ppt "Nätverksträff eHälsa Välkomna !!. Lokaka eHälsosamordnare Dagordning 140901 Föregående minnesanteckning Nulägesrapport/erfarenhetsutbyte era projekt Info."

Liknande presentationer


Google-annonser