Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Bakgrund och Erfarenheter NP Ö Ö rebro l ä ns landsting och Ö rebro kommun Svampen Slottet Wadköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Bakgrund och Erfarenheter NP Ö Ö rebro l ä ns landsting och Ö rebro kommun Svampen Slottet Wadköping."— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Bakgrund och Erfarenheter NP Ö Ö rebro l ä ns landsting och Ö rebro kommun Svampen Slottet Wadköping

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Bakgrund och syfte Projektet startade 2004 Ökad patientsäkerhet Banbrytare för gemensamma lösningar Pilot genomförd i fyra landsting 2005-2006 Upphandling av Nationell Patientöversikt 2008

3 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Nationell IT-strategi NPÖ RIV BIF HSA SITHS Vården på Webben Patientdatalag

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Plats för bild ”Hitta och titta”-lösning avseende enskild patient Levereras som en tjänst/funktion Patientdatalagen som utgångspunkt för legala krav Långsiktig process med utökat innehåll och funktioner

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING TietoEnator Vårdgivarens ansvar

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 6 2014-11-25

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Bakgrund Örebro Örebro har sedan 2005 visat intresse för NPÖ-lösningen, med fokus på att dela vårdinformation mellan landsting och kommun De lokala samverkansprojekten Obruten vårdkedja och Samordnad vårdplanering har varit drivande

8 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Bakgrund Örebro I Örebro län finns samarbetsavtal (mellan kommuner och landstinget) sedan 1999. Utifrån avtalets intentioner har samverkansorgan bildats på politisk och tjänstemanna-nivå. Det finns samverkansgrupper för: Politiker Ledande tjänstemän Representanter från kommuner och landsting Lokala samverkansgrupper (länsdelar)

9 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Gemensam projektorganisation Styrgrupp Delprojekt E-tjänstelegitimation Delprojekt E-tjänstelegitimation Delprojekt HSA Örebro kommun Delprojekt HSA Örebro kommun Referensgrupp Teknik Referensgrupp Teknik Referensgrupp Verksamhet Referensgrupp Verksamhet Projektgrupp Delprojekt Anslutning Örebro Delprojekt Anslutning Örebro

10 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Tidsram för starten Projektstart maj 2008 HSA katalogen klart oktober 2008 Anslutning till Sjunet klart oktober 2008 Fotografering i januari 2009 Utbildning av chefer januari 2009 Utbildning av användare och utgivning av SITHS kort mars och april 2009 Landstinget arbetade med anslutning av vårdsystemen Medicinskt ansvariga arbetade med rutiner gällande nya patientdatalagen Provdrift maj - augusti 2009 Nu i ordinarie drift med successiv utökning av informationsmängder och andra vårdgivare

11 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Information till medborgare Media Lokaltidningen, Nerkies Allehanda, annons och artikel Landstingets tidning, TE bladet, som går ut till alla hushåll i länet med artikel/information RegionalTV Lokalradio Länsposten Intresseföringar/grupperingar Pensionärsföreningar Landstingets pensionärsråd Patientnämnd Olika politiska grupperingar Övrigt Öppnade eget nummer gällande spärr Information på www.orebroll.sewww.orebroll.se Information på bilaga till kallelserna inför besök och inläggning

12 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

13

14

15 15 2014-11-25

16 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Måndag 22 december 2008 Högt blodsocker K 79 år 2007-09-25 – 2007-09-29 Översikt 2007-09-25 vårdtillfälle 2007-06-13 vårdtillfälle vårdtillfälle

17 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

18 Totalt 450 användare utbildade Ordinarie eller långtidsvikarierande arbetsterapeuter och sjuksköterskor i kommunen och inom Attendo Care, som privat vårdgivare, har tillgång till NPÖ Landstinget har gett behörighet till 13 läkare som kan använda NPÖ när de går på rond på särskilda boenden samt att medicinkliniken på USÖ startat Capio deltar med informationsmängder från vårdcentraler som drivs på entreprenad Omfattning av användandet just nu

19 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Användandet under provdriften Översikten är lätt att använda och förstå Eventuella frågor till supporten gäller inloggning med SITHS korten samt rutinfrågor Användandet av applikationen är främst mellan kl 07 – 16.30 och toppar kl 10 - 11 samt kl 14 – 15.

20 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sammanfattning av nyttoeffekter hittills: Patientinformationen finns tillgänglig under rond, konsultation och jour ute i kommunens vårdboenden – ökad patientsäkerhet Informationen ger en bättre helhetsbild och kompletterar informationen som idag finns hos kommunen eller som patienten själv kommunicerar – ökad patientsäkerhet Informationen finns tillgänglig i samband med att informationen förs in i vårdsystemen, behöver inte invänta kopior via post – kortare ledtider Minskad administration genom att använda NPÖ – effektivare Inloggning med SITHS kort – flera användningsområden – legitimation, inloggning e-dos, inloggning Meddix Tillgång till läkemedelsförteckningen tillsammans med ordinerade läkemedel ger kompletterande information - ökad patientsäkerhet

21 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Cecilia Blomstedt läkare -NPÖ underlättar mitt arbete. När kommunens sjuksköterska t ex frågar efter patientens sjukhistoria, då kan jag hänvisa till NPÖ. -När fler kliniker bygger ut datajournal så kan man se dessa i framtiden. -När NPÖ fungerar nationellt då kan jag titta på journaler från andra landsting.

22 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Möjligheter, fler nyttoeffekter Lokalt fortsatt utökning med informationsmängder Att ytterligare landsting och kommuner ansluts Mobilitet – Anpassade lösningar för tillgång till information hemma hos brukare respektive i ambulans Efterfrågade informationsmängder - barn- och skolhälsovård - mödrahälso- och förlossningsvård

23 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Möjligheter – fler nyttoeffekter Projekt startat för direktåtkomst för alla 12 kommuner inom Örebro län. HSA och SITHS klart till sommaren. Kommunerna ansluts som konsumenter till NPÖ successivt med start hösten 2010

24 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Plan för realisering av e-hälsa under framtagande – innehållande: Samarbete/gemensam HSA katalog Samarbete runt e-leg enligt SITHS Gemensamt projekt för NPÖ Samverkande/gemensam support och förvaltning Förslag gemensamt projekt mobila lösningar Förslag gemensamt projekt medborgartjänster Nybildad samverkan mellan kommunerna och landstinget

25 ÖREBRO LÄNS LANDSTING


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Bakgrund och Erfarenheter NP Ö Ö rebro l ä ns landsting och Ö rebro kommun Svampen Slottet Wadköping."

Liknande presentationer


Google-annonser