Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund och Erfarenheter NPÖ Örebro läns landsting och Örebro kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund och Erfarenheter NPÖ Örebro läns landsting och Örebro kommun"— Presentationens avskrift:

1 Bakgrund och Erfarenheter NPÖ Örebro läns landsting och Örebro kommun
Slottet Svampen Wadköping

2 Bakgrund och syfte Projektet startade 2004 Ökad patientsäkerhet
Banbrytare för gemensamma lösningar Pilot genomförd i fyra landsting Upphandling av Nationell Patientöversikt 2008 2

3 Nationell IT-strategi
Vården på Webben NPÖ BIF HSA SITHS RIV Patientdatalag 3

4 ”Hitta och titta”-lösning avseende enskild patient
Levereras som en tjänst/funktion Patientdatalagen som utgångspunkt för legala krav Långsiktig process med utökat innehåll och funktioner Plats för bild 4

5 TietoEnator Vårdgivarens ansvar 5

6 6

7 Bakgrund Örebro Örebro har sedan 2005 visat intresse för NPÖ-lösningen, med fokus på att dela vårdinformation mellan landsting och kommun De lokala samverkansprojekten Obruten vårdkedja och Samordnad vårdplanering har varit drivande

8 Bakgrund Örebro I Örebro län finns samarbetsavtal (mellan kommuner och landstinget) sedan Utifrån avtalets intentioner har samverkansorgan bildats på politisk och tjänstemanna-nivå. Det finns samverkansgrupper för: Politiker Ledande tjänstemän Representanter från kommuner och landsting Lokala samverkansgrupper (länsdelar)

9 Gemensam projektorganisation
Styrgrupp Projektgrupp Referensgrupp Verksamhet Referensgrupp Teknik Delprojekt HSA Örebro kommun Delprojekt E-tjänstelegitimation Delprojekt Anslutning Örebro

10 Tidsram för starten Projektstart maj 2008
HSA katalogen klart oktober 2008 Anslutning till Sjunet klart oktober 2008 Fotografering i januari 2009 Utbildning av chefer januari 2009 Utbildning av användare och utgivning av SITHS kort mars och april 2009 Landstinget arbetade med anslutning av vårdsystemen Medicinskt ansvariga arbetade med rutiner gällande nya patientdatalagen Provdrift maj - augusti 2009 Nu i ordinarie drift med successiv utökning av informationsmängder och andra vårdgivare David

11 Information till medborgare
Media Lokaltidningen, Nerkies Allehanda, annons och artikel Landstingets tidning, TE bladet, som går ut till alla hushåll i länet med artikel/information RegionalTV Lokalradio Länsposten Intresseföringar/grupperingar Pensionärsföreningar Landstingets pensionärsråd Patientnämnd Olika politiska grupperingar Övrigt Öppnade eget nummer gällande spärr Information på Information på bilaga till kallelserna inför besök och inläggning

12 Johan/BrittInger 3 välj SITHS certifikat 4 slå in legitimeringskod (bild)

13 Johan/BrittInger

14

15 15

16 Översikt K 79 år 2007-09-25 – 2007-09-29 Måndag 22 december 2008
Högt blodsocker vårdtillfälle vårdtillfälle vårdtillfälle Måndag 22 december 2008

17

18 Omfattning av användandet just nu
Totalt 450 användare utbildade Ordinarie eller långtidsvikarierande arbetsterapeuter och sjuksköterskor i kommunen och inom Attendo Care, som privat vårdgivare, har tillgång till NPÖ Landstinget har gett behörighet till 13 läkare som kan använda NPÖ när de går på rond på särskilda boenden samt att medicinkliniken på USÖ startat Capio deltar med informationsmängder från vårdcentraler som drivs på entreprenad 18

19 Användandet under provdriften
Översikten är lätt att använda och förstå Eventuella frågor till supporten gäller inloggning med SITHS korten samt rutinfrågor Användandet av applikationen är främst mellan kl 07 – och toppar kl samt kl 14 – 15.

20 Sammanfattning av nyttoeffekter hittills:
Patientinformationen finns tillgänglig under rond, konsultation och jour ute i kommunens vårdboenden – ökad patientsäkerhet Informationen ger en bättre helhetsbild och kompletterar informationen som idag finns hos kommunen eller som patienten själv kommunicerar – ökad patientsäkerhet Informationen finns tillgänglig i samband med att informationen förs in i vårdsystemen, behöver inte invänta kopior via post – kortare ledtider Minskad administration genom att använda NPÖ – effektivare Inloggning med SITHS kort – flera användningsområden – legitimation, inloggning e-dos, inloggning Meddix Tillgång till läkemedelsförteckningen tillsammans med ordinerade läkemedel ger kompletterande information - ökad patientsäkerhet

21 Cecilia Blomstedt läkare
-NPÖ underlättar mitt arbete. När kommunens sjuksköterska t ex frågar efter patientens sjukhistoria, då kan jag hänvisa till NPÖ. -När fler kliniker bygger ut datajournal så kan man se dessa i framtiden. -När NPÖ fungerar nationellt då kan jag titta på journaler från andra landsting. David

22 Möjligheter, fler nyttoeffekter
Lokalt fortsatt utökning med informationsmängder Att ytterligare landsting och kommuner ansluts Mobilitet – Anpassade lösningar för tillgång till information hemma hos brukare respektive i ambulans Efterfrågade informationsmängder - barn- och skolhälsovård - mödrahälso- och förlossningsvård 22

23 Möjligheter – fler nyttoeffekter
Projekt startat för direktåtkomst för alla 12 kommuner inom Örebro län. HSA och SITHS klart till sommaren. Kommunerna ansluts som konsumenter till NPÖ successivt med start hösten 2010 Tommy L

24 Nybildad samverkan mellan kommunerna och landstinget
Plan för realisering av e-hälsa under framtagande – innehållande: Samarbete/gemensam HSA katalog Samarbete runt e-leg enligt SITHS Gemensamt projekt för NPÖ Samverkande/gemensam support och förvaltning Förslag gemensamt projekt mobila lösningar Förslag gemensamt projekt medborgartjänster 24

25 25


Ladda ner ppt "Bakgrund och Erfarenheter NPÖ Örebro läns landsting och Örebro kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser