Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vision och strategi Akademin för innovation, design och teknik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vision och strategi Akademin för innovation, design och teknik."— Presentationens avskrift:

1 Vision och strategi Akademin för innovation, design och teknik

2 Vision och uppdrag ● Vår vision: Insiktsfull teknikutveckling för framtidens arbetsliv, en trygg tillvaro och en bättre värld ● Vårt uppdrag: Ändamålsenlig och attraktiv utbildning och forskning inom ●Inbyggda system ●Innovation och produktrealisering som leder till jobb och förnyelse

3 Strategi ● Vi är studentens förstahandsval genom ●passionerade och kompetenta lärare ●kurser och projekt i nära samarbete med omvärlden ●tydlig koppling mellan undervisning och forskning ●en välkomnande, internationell och kreativ studentmiljö ●generösa stipendier för utlandsstudier ●goda möjligheter till forskarutbildning

4 Strategi ● Vi är den självklara partnern för företag och offentlighet genom ●akademisk excellens, företagsrelevans och samhällsnytta ●forskning med fokus på ömsesidig progression ●hängivna forskare som stimuleras av samarbete ●starka nationella och internationella forskningsnätverk ●starka företagsnätverk ●kreativa arenor för gränsöverskridande samverkan ●resurseffektiv och värdeskapande organisation ●flexibel och behovsstyrd fort- och vidareutbildning

5 Strategi ● Vi är lärarens och forskarens självklara arbetsplats genom ●prestigelöshet och ömsesidig respekt för varandras kompetens ●en utmanande, tillåtande, internationell, inkluderande och flervetenskaplig miljö ●nära, okomplicerad och effektiv samverkan med industri och offentlighet ●att stödja talangfulla medarbetare som verkar för helheten ●att stimulera samverkan mellan utbildning och forskning ●kurser och projekt med stark relevans för omvärlden ●att stimulera behovsstyrd kompetensutveckling ●fokus på såväl teknikens sammanhang som på helhetens och delarnas betydelse ●en professionell, effektiv, stödjande och välintegrerad administration

6 Våra kärnvärden ● Teknik – klok teknikutveckling skapar möjligheter för en bättre värld ● Studenter – vi sätter studentens utveckling och framgång i centrum ● Partners – våra partners framgång är vår framgång ● Medarbetare – vi har tillit till varandras kompetens och kreativa potential ● Etik – vårt handlande ska bygga på etiska och moraliska överväganden ● Kultur – vår bas är globalt tänkande, lokalt agerande och ständig förbättring ● Mod – vi prövar möjligheter och utmanar det etablerade ● Ledarskap – konstruktiv ledning präglas av lyhördhet, fasthet och transparens ● Livet – arbetet ska vara en källa till lust och glädje


Ladda ner ppt "Vision och strategi Akademin för innovation, design och teknik."

Liknande presentationer


Google-annonser