Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verktyg för uppföljning av åtgärder och projekt LEKS - projekt under 2014 Ida Andreasson, lst Växjö Ann-Carin Andersson, konsult Stefan Lundvall, lst Jönköping,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verktyg för uppföljning av åtgärder och projekt LEKS - projekt under 2014 Ida Andreasson, lst Växjö Ann-Carin Andersson, konsult Stefan Lundvall, lst Jönköping,"— Presentationens avskrift:

1 Verktyg för uppföljning av åtgärder och projekt LEKS - projekt under 2014 Ida Andreasson, lst Växjö Ann-Carin Andersson, konsult Stefan Lundvall, lst Jönköping, LEKS

2 LEKSRUS

3 Projektets effektmål för 2015 Alla länsstyrelser använder metoder som finns beskrivna i verktygslådan för uppföljning av åtgärder/projekt Alla länsstyrelser har minst 70 % uppföljningsbara åtgärder i sina åtgärdsplaner avseende genomförandegrad Alla länsstyrelser har minst 20 % uppföljningsbara åtgärder i sina åtgärdsplaner avseende miljöeffekt Minst 60 % av de projekt som länsstyrelserna ger bidrag till är uppföljningsbara avseende miljöeffekt Alla länsstyrelser har rutiner för årlig uppföljning av åtgärdsplaner och projekt.

4 Projektets aktiviter 1. Definiering av begrepp 2. Kartläggning 3. Bristanalys 4. Vägledning för formulering av åtgärder och projektmål 5. Presentation på webben 6. Spridning av projektets resultat

5 Verktygen Verktyg för styrning av åtgärdsarbetet: system för verksamhetsstyrning Åtgärdsplanering Uppföljningsplan Indikatorer för uppföljning av aktiviteten, beteendeförändring, långtidseffekter Metoder för utvärdering

6 Verktyg för styrning av åtgärdsarbetet Ska ej vara personberoende! Verksamhetsstyrningen kan användas för att ta fram och följa rutiner Tex miljöledningssystemet

7 Åtgärdsplaneringen En åtgärd skall minimum innehålla information om: Vad ska göras? Vem ska göra det? När skall det vara gjort? Vilka resurser krävs och är beslutade? Insatser bör formuleras en och en för att uppföljning skall kunna göras på ett entydigt sätt!

8 Åtgärdsplaneringen Att välja effektiva insatser Ex Åtgärdsanalyser med 4-stegsprincipen, Trafikverket GAPanalys, Hallands län Samhällsekonomiska analyser Verksamhetslogik, Ekonomistyrningsverket

9 Uppföljningsplan En uppföljningsplan kan innehålla följande delar: Insatsens/åtgärdens mål på kort och lång sikt. Indikatorer bestäms för de olika tidsperspektiven och målen. Metod för att ta fram värden på indikatorerna anges Utgångsläge för de olika indikatorerna tas fram

10 Indikatorer Exempel på indikator: Genomförd aktivitet Vilja att ändra beteende Långsiktig förändring av Kännedom om aktivitet Förändring av beteende beteende och teknik Deltagande i aktivitet Nöjdhet med förändring Minskad kWh Nöjdhet med aktivitet Minskad CO2-utsläpp

11 Följa upp genomförandegrad Sydlänsmetoden, GHPE Genomförd helt eller i huvudsak genomfört eller pågår kontinuerligt, G Genomförd till hälften eller mer, H Påbörjad men ännu inte gjort hälften, P Ej påbörjad, E

12 Sydlänsmetoden http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/atgarder-uppfoljning/Pages/atgardsuppfoljning-for-kommunerna-2014.aspx

13 Metoder för utvärdering Ex Sydlänsmetoden GAP-analys

14 Fortsatt utveckling Spridning av information och utbildning –Formulerad som ett gott exempel! Åtgärdsbank Utveckling av verksamhetsstyrningen Framtagande av mallar

15 Kolla webben! Googla på: LEKS uppföljning http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/energi/Sv/uppfoljning/ verktyg-for-uppfoljning/Pages/default.aspx


Ladda ner ppt "Verktyg för uppföljning av åtgärder och projekt LEKS - projekt under 2014 Ida Andreasson, lst Växjö Ann-Carin Andersson, konsult Stefan Lundvall, lst Jönköping,"

Liknande presentationer


Google-annonser