Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad händer med resursfördelningsmodellen och administrativa stödet? 2015-02-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad händer med resursfördelningsmodellen och administrativa stödet? 2015-02-13."— Presentationens avskrift:

1 Vad händer med resursfördelningsmodellen och administrativa stödet? 2015-02-13

2 Resursfördelningsmodellen I UN:s beslut ingick att uppdra till PN att göra konsekvensanalyser på programgruppsnivå och institutionsnivå … och vid behov föreslå förändringar av modellens komponenter och parametervärden att uppmana universitetsdirektören … att ge adm. stöd och svara för en enhetlig utformning och samlad redovisning av analyser och förslag Dessutom behöver vi se över rutinerna för själva beredningsprocessen

3 Arbete pågår PN och fakultetskanslier samt planeringsavdelningen Analyser och dialogmöten jan-mars PN lämnar skriftligt svar senast 2015-03-31 UN behandlar frågan april 2015. Målsättningen är att UN kan lägga fast modellen för 2016, så att PN får dessa ramvillkor

4 Uppföljning årscykel, projekt 1 Uppföljning årscykel för arbete med utbildningsplanering inkl. resurs­fördelningsprocessen Syfte – nytta med projektet En välfungerande årscykel för den interna utbildningsplaneringen är av stor vikt för hela utbildningsorganisationen. Tidsplan Förslag på reviderad årscykel respektive tidsplan för relevanta delar av anslagsfördelningen – april Årscykeln beslutas av UN – april

5 Riktlinjer och anvisningar för utbildningsplaner, projekt 2 Syfte – nytta med projektet Förenklade utbildningsplaner med särskilt fokus på hur preciseringar av examensmål och examenskrav bör utformas för att ge avsedd styrning, men samtidigt undvika onödig inlåsning av studenterna och överdriven administration Tidsplan Start i januari 2015 Slutredovisning i augusti

6 Anvisningar för kursplaner, projekt 3 Syfte – nytta med projektet Fullfölja det nyligen genomförda arbetet med enklare kursplaner och underlätta för en enkel och enhetlig utformning av förkunskapskrav och övergångsregler. En enkel hantering måste gälla även för smärre ändringar i kursplaner inkl. en förkortad framförhållning i beslutsprocessen. Ta fram goda exempel på formuleringar Skapa en kursplaneportal och fastställa ansvarighet för att portalen hålls uppdaterad Tidsplan Start i januari, slutredovisning i juni

7 Stöd till PSR, projektet 4 Syfte – nytta med projektet Projektet syftar till att harmonisera och samordna det administrativa stödet runt programstudierektorer. Gemensam PSR-portal med ”bra-att-ha” information och till relevanta länkar och fastställa ansvarighet för portalen Beskrivning av vilket stöd PSR kan få från fakultetskans- lierna (minimum) och eventuellt fakultetsspecifikt (tillägg) Beskrivning av vilket stöd PSR kan få från SUS och Kommu samt tydliggöra vem som gör vad i gränsdragningen Tidsplan Start i januari, slutredovisning i sommar

8 PSR:s medverkan Utvärdering/uppföljning Årscykeln – tidsaspekter, kommunikation, ansvarsför- delning för utbildningsplanering och ekonomisk planering Stöd till PSR – områden som saknas/behöver utvecklas eller kan förenklas/tas bort? Kurs- och utbildningsplaner Tidsplan Gemensamma frågor skickas ut efter 20/2 OSA under vecka 9 och 10 Skriftligt och/eller genom dialogmöten

9 PSR:s medverkan forts. Oklara begrepp? Kursutbud Kurstillfälle Programutbud Programtillfälle Ramschema Studieplan Utbildningsutbud Utbildningsuppdrag Utbildningens dimensionering Utbildningsplatser

10 PSR:s medverkan forts. Återkoppling i projekt 2-4 senare under våren Återkommer om formerna

11 Samordning inom universitetsadministrationen i utbildningsfrågor, projekt 5 Syfte – nytta med projektet Syftet med detta delprojekt är att föreslå hur den operativa samordningen kan öka inom befintlig organisation så att det administrativa stödet till utbildningen fortsätter att utvecklas på ett harmoniserat och därmed effektivare ­sätt Tidsplan Genomförs under våren 2015

12 Projekt som prioriteras senare eller i annan ordning Proj 6: Utbildningsaktiviteter för PSR UPC = Förslag till utbildning i pedagogik av särskild relevans för rollen som programansvarig Proj 7: Uppföljningspaket för utbildnings­program Proj 8: Tillgodoräknandeharmonisering/Learning agreements Proj 9: Effektiv organisation av det administrativa stödet


Ladda ner ppt "Vad händer med resursfördelningsmodellen och administrativa stödet? 2015-02-13."

Liknande presentationer


Google-annonser