Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MIN STAD är ett projekt hos Hyresgästföreningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MIN STAD är ett projekt hos Hyresgästföreningen."— Presentationens avskrift:

1 Hållbar utveckling www.minstad.se
MIN STAD är ett projekt hos Hyresgästföreningen. Syfte: att utarbeta en modell för att hållbarhetsmärka stadsdelar och testa modellen praktiskt. Hållbar utveckling

2 Hållbar utveckling www.minstad.se
Arbetsgång Kartläggning av indikatorer Områdesbeskrivning Dialog med de boende Handlingsplan Lokalt förändringsarbete Hållbarhetsmärkning av stadsdelen Hållbar utveckling

3 1. Kartläggning av indikatorer
Indikatorerna ska mäta viktiga faktorer för ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. För varje indikator bestäms vad gränsvärdet är för godkänd hållbar nivå. Hållbar utveckling

4 Hållbar utveckling www.minstad.se
Kartläggning av indikatorer sker… …via enkäter (t ex om trygghet) …via GIS-mätningar (t ex av närhet) …via fysiska mätningar (t ex av innemiljö) Hållbar utveckling

5 Hållbar utveckling www.minstad.se
Val av indikatorer Vi har granskat internationella, nationella och lokala indikatorer i jakt på lämpliga indikatorer för boendemiljö på stadsdelsnivå. Just nu jobbar vi med en lista på ungefär 60 tänkbara indikatorer. Vi har som krav att indikatorerna ska gå att förändra på stadsdelsnivå. Hållbar utveckling

6 Hållbar utveckling www.minstad.se
Tänkbara indikatorer - arbetsunderlag Antal kilo farligt avfall i hushållssoporna/boende. Total elförbrukning/boende. Andel bostäder som har radonhalt under gränsvärdet. Andel av de boende som har högst 400 meter till en livsmedelsaffär. Andel av de boende som är nöjda med bostadsområdet. Andel barn som cyklar och går till skolan. Andel som törs gå ut kvällstid. Hållbar utveckling

7 Hållbar utveckling www.minstad.se
2. Områdesbeskrivning: Fakta om kulturhistoria, trafik, grönområden, service, organisationer, bostäder och annat sammanställs i brett samarbete med de boende, kommun och bostadsbolag. Hållbar utveckling

8 Hållbar utveckling www.minstad.se
Resultatet av kartläggningen och områdesbeskrivningen används som underlagsmaterial i dialogerna med de boende. Hållbar utveckling

9 Hållbar utveckling www.minstad.se
3. Dialog med de boende Lokala dialoger genomförs, där alla aktörer är med och diskuterar områdets önskvärda utveckling. Hållbar utveckling

10 Hållbar utveckling www.minstad.se
Har du känt dig delaktig i arbetet under kvällen? Viktigt att använda involverande metoder som ger möjlighet till verklig medverkan. Utvärdering från våra tematräffar. Hållbar utveckling

11 Hållbar utveckling www.minstad.se
Hur har kvällen fungerat som inspiration till fortsatt engagemang för Brynäs utveckling? Och det är viktigt att skapa engagemang för förändring. Hållbar utveckling

12 Hållbar utveckling www.minstad.se
4. Handlingsplan Utifrån vad som kommit fram på de lokala dialogmötena sammanställs en handlingsplan. Den innehåller åtgärder för att jobba för förändring mot ökad hållbarhet. Hållbar utveckling

13 5. Lokalt förändringsarbete
För att minska mängden farligt avfall i hushålls-soporna kan man befolka miljöhusen då och då I samarbete med lokala avfallsbolaget. Hållbar utveckling

14 Hållbar utveckling www.minstad.se
För att minska elförbrukningen kan man jobba för förändrat beteende vad gäller energi-förbrukning. I synnerhet i samband med nya installationer. Samarbete med kommunens energirådgivning. Hållbar utveckling

15 Hållbar utveckling www.minstad.se
För att öka antalet radonsanerade bostäder kan vi till att mäta radon där det behövs och öka intresset för att sanera radon. Samarbete med bostadsbolagen. Hållbar utveckling

16 Hållbar utveckling www.minstad.se
För att öka trivseln och förutsättningarna för ökad närservice kan man försöka få igång mer aktivitet kring centrum. Samarbete med företagare i centrum och lokala föreningar. Hållbar utveckling

17 Hållbar utveckling www.minstad.se
För att öka andelen som är nöjda med bostadsområdet kan man se till att boende deltar i både beslut och verkställande av åtgärder i utemiljön. Samarbete med bostadsbolag och kommun. Hållbar utveckling

18 Hållbar utveckling www.minstad.se
För att öka antalet barn som cyklar och går till skolan kan man genomföra en kampanj för detta. Samarbete med organisation för mobility management och skola Hållbar utveckling

19 Hållbar utveckling www.minstad.se
För att öka tryggheten i området kan man genomföra trygghetsvandringar Samarbete med boende, polisen, BRÅ, bostadsbolag. Hållbar utveckling

20 Hållbar utveckling www.minstad.se
6. Hållbarhetsmärkning Efter en viss utsatt tid görs en ny kartläggning av indikatorerna. Om tillräckligt många av dessa uppnår de uppsatta gränsvärdena blir området godkänt och blir hållbarhetsmärkt. Statusen behålls inte för alltid. Efter ett visst antal år görs kartläggningen igen och området bedöms efter de gränsvärden som gäller då – kraven skärps förmodligen allt eftersom. Hållbar utveckling

21 Var står vi nu med Min stad?
Vi jobbar med att välja ut indikatorer och gränsvärden. Vi är på väg in i förändringsarbete i en eller flera stadsdelar för att testa en del av indikatorerna och en del av åtgärdsförslagen. Vi söker finansiering för fullskaleprojektet – testa modellen i sin helhet i en stadsdel. Hållbar utveckling


Ladda ner ppt "MIN STAD är ett projekt hos Hyresgästföreningen."

Liknande presentationer


Google-annonser