Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT i skolan - i nationellt och lokalt perspektiv:.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT i skolan - i nationellt och lokalt perspektiv:."— Presentationens avskrift:

1 IT i skolan - i nationellt och lokalt perspektiv:

2 Vad är IT? (eller ICT eller IKT) InformationsTekniken används för att samla in, lagra, bearbeta, presentera och överföra ljud-, text- och bilddata Skolan har ofta saknat tekniska hjälpmedel för kommunikation Nu får man tillgång till datorer och kommunikation, IKT Paradigmskiftet måste påverka skolan

3 Vad är skolutveckling? ”Skolutveckling är systematiska, fortlöpande åtgärder för att förändra betingelserna för inlärning… ” Velzen m fl 1985 Något som leder till en bättre skola för elever och lärare - i praktiken Per Dalin 1994 Skolutveckling är en fråga om värderingar

4 Stora förändringar under 90-talet Lokalt ansvarstagande ersätter central styrning Målstyrning ersätter regelstyrning nytt statsbidragssystem Nya läroplaner och nya kursplaner Lärarna kommunaliseras

5 Prof. Wim Veen Teaching Homo Zappiens New Approaches for New Generations Dealing with - multitasking skills - discontinuity - active information processing - information skimming skills, using multi parts of the brains Channel 1 Channel 2 Channel 3 Nya elever?

6 P rof. Wim Veen Conclusions ….”The skills screenagers develop while scanning computer screens, zapping the TV channels, ‘criss-cross reading’ texts, and thus rapidly processing huge amounts of information, will guarantee the survival of our civilisation in the 21st century”… Homo Zappiens prepares for future Education is underestimating the Homo Zappiens Education does not recognise the screenagers’ skills Education will have to adopt entirely new approaches

7 IT och skolutveckling, bakgrund Datalära på grundskolans högstadium 84-87 (SÖ) Fokusering på datorerna, ma-no, ingen fortbildning DOS-projektet 89-91 (SÖ) Mjukvara, färdighetsträning, inget nytt arbetssätt KK-stiftelsen och kommunsatsningarna (KK-stiftelsen 1995) Mera stimulerande och effektivare arbetsformer, faktor för skolutveckling, kompetensutveckling av lärare Lärandets verktyg (Departementet 1998) som blev ITiS (1999) Arbetslag, skolutveckling, elevaktivt (PBL), ämnesövergripande

8 ITiS idag nationellt 12 000 arbetslag (74 882 lärare) ca 60% 1 119 handledare 4 700 skolledare 1 700 mnkr (1999-2002) - Kompetensutveckling - Skolutvecklingsarbete - Tillgång till Internet och e-post

9 Tillgång till datorer och internet idag I grundskolan ca 8 elever/dator, ca 3 lärare/dator I gymnasieskolan ca 4 elever/dator, ca 1 lärare/dator Alla skolor har tillgång till Internet De allra flesta har fast förbindelse Mer än hälften har kapacitet över 1Mbit/sek Alla lärare och elever har tillgång till e-post

10 IT och skolutveckling Förskjutning från naiv tro på IT mot att IKT underlättar och ingår i ett nytt arbetssätt Informationskompetens på väg att bli en fjärde basfärdighet utöver läsa, skriva och räkna Vem ansvarar för IKT och skolutvecklingen? Stat, kommun, politiker, tjänstemän, skolledning, lärare, elever, föräldrar eller …?

11 Behov av reflexion och debatt Krävs faktagrundad debatt Både överdriven entusiasm och ointresse är dåligt Hur kan skolan förbättra sitt arbetssätt och sin arbetsorganisation för att kunna dra nytta av möjligheterna med IKT?

12 Nationell IT-strategi för skolan ”Strategi” inte ”satsning” eller ”projekt” Större lokalt ansvar Styrdokument - Informationskompetens – en fjärde basfärdighet? Den nya lärarutbildningen – uppfyller den kraven? Satsa på skolledarna

13 BIT-projektet 1996-1998

14 ITiS i Linköping 1999-2002 1000 lärare 150 arbetslag Navigatören Europaresan Historieportalen Reporter Voice Spindeln Kurser Tekniskt resurscentrum ITiS handledare 1000 ITiS-datorer 150 skolutvecklingsprojekt


Ladda ner ppt "IT i skolan - i nationellt och lokalt perspektiv:."

Liknande presentationer


Google-annonser