Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till träff med kommunala kontaktpersoner 25 september 2003.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till träff med kommunala kontaktpersoner 25 september 2003."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till träff med kommunala kontaktpersoner 25 september 2003

2 Träff 25 september 2003  Myndigheten för skolutveckling Myndigheten för skolutveckling  Ev. regional konferens om Nätkulturer hösten 2003konferens om Nätkulturer  Kommunala aktiviteter med stöd av KK-stiftelsen hösten 2003, t ex möten med forskare  Seminarier ht 2003 StarOffice. Handledare? Infrabas Hultsfred 26-27/11 nov.StarOffice  Regionala konferenser med temat "IT, medier och lärande" under 2004 i, Datorn i utbildningenDatorn i utbildningen  IT för skolledare 2004 Ex Linköping IT för skolledare 2004  Ny regional samordnare 2004 (Sören till CFL)CFL

3 Nuvarande verksamhet

4 Överenskommelse för 2004 Myndigheten för skolutveckling och KK- stiftelsen har gjort en överenskommelse om att tillsammans stödja en regional nätverksorganisation i syfte att bidra till fortsatt stöd till skolutveckling inom området IT och lärande.

5 Uppdraget 2003 och 2004  Att utveckla nätverk med nyckelpersoner i kommunerna  Att kartlägga och ge en bild av regionens verksamhet och vilka ev. problem som finns inom området.  Att bidra till erfarenhetsutbytet i nätverket  Att ”säkra” nätverkets hållbarhet – mentorssystem, utvidga gruppen

6 Träff 25 september 2003  Myndigheten för skolutveckling Myndigheten för skolutveckling  Ev. regional konferens om Nätkulturer hösten 2003konferens om Nätkulturer  Kommunala aktiviteter med stöd av KK-stiftelsen hösten 2003, t ex möten med forskare  Seminarier ht 2003 StarOffice. Handledare? Infrabas Hultsfred 26-27/11 nov.StarOffice  Regionala konferenser med temat "IT, medier och lärande" under 2004 i, Datorn i utbildningenDatorn i utbildningen  IT för skolledare 2004 Ex Linköping IT för skolledare 2004  Ny regional samordnare 2004 (Sören till CFL)CFL

7 Nätarbete Syfte: Att lansera ett nytt arbetssätt, där vi verkligen drar nytta av teknikens möjlighet till kostnadseffektiv och flexibel kompetensutveckling. Vi lever som vi lär – förebildlighet!

8 Tema: NÄTKULTURER  vt-04 nytt tema presenteras  Resurser:  Texter, Video, Diskussionsunderlag, ”Fråga en forskare” alt. ”Fråga en praktiker/”expert”  Nyckelord:  Förebildlighet  Webben är sammanhållande  Lokal förankring  Tid för reflektion

9 Förslag till upplägg:  RS presenterar arbetssättet för utvecklingsledare/kommunala kontaktpersoner vid ett regionalt möte – en halv dag  Utvecklingsledare/kommunal kontaktperson samlar personal kommunalt eller i mindre grupper och nyttjar materialet i sin helhet eller delvis  Dokumentation  Hur fungerar arbetssättet?  Hur används materialet?  Speciellt lyckade innovativa delar?  Hinder?  Förslag till utveckling? Nya teman?

10 Träff 25 september 2003  Myndigheten för skolutveckling Myndigheten för skolutveckling  Ev. regional konferens om Nätkulturer hösten 2003konferens om Nätkulturer  Kommunala aktiviteter med stöd av KK-stiftelsen hösten 2003, t ex möten med forskare  Seminarier ht 2003 StarOffice. Handledare? Infrabas Hultsfred 26-27/11 nov.StarOffice  Regionala konferenser med temat "IT, medier och lärande" under 2004 i, Datorn i utbildningenDatorn i utbildningen  IT för skolledare 2004 Ex Linköping IT för skolledare 2004  Ny regional samordnare 2004 (Sören till CFL)CFL

11 mt IT i skolan mötesplats för dig som arbetar m it t i skolan Teknogog Muskulor… Lösenord… Back up… Servrar… IT-stödjare Licenser… Filstruktur… Skrivare… Hubbar… Användare… Du som är… …som hanterar… Pedaniker IT-tolk IT-utvecklare Handledare Skol-IT tekniker

12 mt IT i skolan mötesplats för dig som arbetar m it t i skolan Hultsfred 26-27 november Infrabas och ITiS står för program konferenslokal kaffe lunch middag Du bekostar dina resor och ev. logi Innan vi möts…. • Inventerar du aktuella frågor som du brottas med just nu • Plockar fram exempel på policy, strategi, handlingsplaner och andra dokument som finns på din skola/i din kommun • Noterar små och stora exempel på lösningar som har förbättrat IT – verksamheten på din skola/ i din kommun. • Tar med allt detta till mötesplatsen Under tiden…. • Deltar du i samtal, diskussioner • Delar med dig av dina erfarenheter • Får nya intryck och idéer • Skapar nya nätverk Hemma igen…. • Du omsätter nya tankar och idéer i din egen verksamhet • Du håller kontakt med nya nätverk • Du är gladare!

13 Träff 25 september 2003  Myndigheten för skolutveckling Myndigheten för skolutveckling  Ev. regional konferens om Nätkulturer hösten 2003konferens om Nätkulturer  Kommunala aktiviteter med stöd av KK-stiftelsen hösten 2003, t ex möten med forskare  Seminarier ht 2003 StarOffice. Handledare? Infrabas Hultsfred 26-27/11 nov.StarOffice  Regionala konferenser med temat "IT, medier och lärande" under 2004 i, Datorn i utbildningenDatorn i utbildningen  IT för skolledare 2004 Ex Linköping IT för skolledare 2004  Ny regional samordnare 2004 (Sören till CFL)CFL

14 Många trådar 1. Pågående IT-utbildning för skolledare i Linköping 2. Nationellt pilotprojekt ”IT för skolledare” 3. IT-strategi för Linköpings skolor 4. Kvalitetsarbete Nationellt/Lokalt 5. Bilden av skolan

15 1. IT-utbildning för skolledare i Linköping Exempel på ”halvdagar” 1. Outlook 2000 e-post 2. Outlook, mer än e-post 3. Word till enkla dokument 4. Word, finesser 5. EXCEL för skolledare 6. PowerPoint för skolledare 7. Att skriva bättre … www.edu.linkoping.se/skolledare/kurser/default.asp?visa=alla

16 2. Nationellt pilotprojekt ”IT för skolledare”  M å let f ö r utbildningen ä r att ö ka rektors f ö rm å ga att initiera och leda utvecklingsarbetet med IT p å sin skola. Det handlar om att kunna se IT som m ö jligg ö rare i skolan som helhet, inte vara projektledare.  Utbildningsaktiviteten skall vara självinitierad och behovsstyrd. www.skolutveckling.se/skolnet/skolledare/

17 3. IT-strategi för Linköpings skolor, nämndbeslut i BoU och Bildn  attge kommunledningskontoret utbildning i uppdrag att arbeta fram en IT-strategi för skolan,  attIT-strategin redovisas på nämndernas novembersammanträden, samt  attge kommunledningskontoret utbildning i uppdrag att göra en bedömning av de ekonomiska resurser som följer av IT- strategin.

18 4. Kvalitetsarbete Nationella krav/Lokala insatser

19 Knyta ihop trådarna  Processinriktad skolledarutbildning med fokus på IT-strategi och kvalitetsarbete under 2003-2004 med mål i form av 2004 års kvalitetsredovisningar  Ekonomi finns i form av visst statligt stöd och resurser inom ITiS i Linköping  Tid i form av den tid som ändå går åt till kvalitetsarbete och arbete med IT-strategin  Utvecklingsmedel 2004

20 Träff 25 september 2003  Myndigheten för skolutveckling Myndigheten för skolutveckling  Ev. regional konferens om Nätkulturer hösten 2003konferens om Nätkulturer  Kommunala aktiviteter med stöd av KK-stiftelsen hösten 2003, t ex möten med forskare  Seminarier ht 2003 StarOffice. Handledare? Infrabas Hultsfred 26-27/11 nov.StarOffice  Regionala konferenser med temat "IT, medier och lärande" under 2004 i, Datorn i utbildningenDatorn i utbildningen  IT för skolledare 2004 Ex Linköping IT för skolledare 2004  Ny regional samordnare 2004 (Sören till CFL)CFL

21 Förutsättningar för RS-funktionen • RS ska ha förankring i regionen och övrig tjänst ska vara kopplad till skola och skolutveckling i offentlig verksamhet. Värdmyndigheten ska tillhandahålla möjligheten att upprätthålla en regional webbplats. • RS ska främst utveckla nätverken med nyckelpersoner kring kommunernas arbete med skolutveckling och IT och återföra diskussioner och erfarenheter till Nätverket. • RS ska 2003 kartlägga och ge en bild av regionens verksamhet och vilka ev. problem som finns inom området. • RS kan fungera som processtödjare i satsningar initierade av Myndigheten för skolutveckling, ex. IT för skolledare.


Ladda ner ppt "Välkommen till träff med kommunala kontaktpersoner 25 september 2003."

Liknande presentationer


Google-annonser