Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nytt från vattenmyndigheten Vattenråd Norr Pite Havsbad101118 Bo Sundström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nytt från vattenmyndigheten Vattenråd Norr Pite Havsbad101118 Bo Sundström."— Presentationens avskrift:

1 Nytt från vattenmyndigheten Vattenråd Norr Pite Havsbad101118 Bo Sundström

2 Vad har gjorts ?

3 50 % av sjöar och vattendrag och 80% av kustvattnet uppnår ej god status! Många undantag men få sänkta krav! Vattensverige: Tillstånd och mål

4 Åtgärdsbehov

5 Kostnader och ansvar

6 Arbetet 2010/11 - nationellt/distrikt Bättre VISS och Vattenkarta – snart ! Status: Felhantering och kvalitetssäkring Status: Verifiering av påverkan och status Status: Reviderad vattenförekomstindelning ? Status: Bättre KMV/KV och ekologisk potential MÖ: Nytt miljöövervakningsprogram ÅP: ”Underlag/Detaljåtgärdsprogram” Behandla klimateffekter Bättre ekonomisk analys Utvecklad tillsyn och egenkontroll M m

7 Andra frågor MKN för ekologisk status ? – Ofta modellbaserad och/eller expertbedömd status – hur sker kunskapsöverföring? – Hur hanteras brist på data och osäkra bedömningar? Avrinningsområdesperspektivet ? – MKN för enstaka vattenförekomster – hur beaktas större sammanhang? → del-ÅP? Hur ska ÅP och MKN samverka i prövning och tillsyn? Prispolitik ? Nej

8 Distriktet/vattenråden ÅP-arbetet: Länsstyrelserna, kommunerna, Finland, Norge ”Detaljåtgärdsprogram” De 13 vattenråden/Projekt Vattenråd Norr Åtgärdsplanering Kalix- och Torneälvarna osv Kulturmiljöinventeringar klara Sulfidjordar Enskilda avlopp – projekt klart Div verifiering Div restaurering M m

9 Nationellt: Ny svensk organisation 2011 Ny central havs- och vattenmyndighet i Göteborg Består av stora delar av Fiskeriverket och mindre del av Naturvårdsverket Uppgifter: Vattenförvaltning, havsförvaltning (ny!), havsplanering (ny!) Organisationskommitté arbetar: GD, rekrytering, arbetsgrupper, lagstiftning, osv Kommer successivt att påverka arbetet

10 Tack för uppmärksamheten ! bo.sundstrom@lansstyrelsen.se www.vattenmyndigheterna.se


Ladda ner ppt "Nytt från vattenmyndigheten Vattenråd Norr Pite Havsbad101118 Bo Sundström."

Liknande presentationer


Google-annonser