Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medarbetarundersökning Helsingborgs lasarett 2010 Medarbetarundersökning 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medarbetarundersökning Helsingborgs lasarett 2010 Medarbetarundersökning 2010."— Presentationens avskrift:

1 Medarbetarundersökning Helsingborgs lasarett 2010 Medarbetarundersökning 2010

2 Medarbetarundersökning Helsingborgs lasarett 2010 Medarbetarundersökning 2010 Regiongemensam undersökning Enkäten öppen 4-20 okt Sjukhusövergripande resultat presenteras 22 nov Alla medarbetare ges möjlighet att ta del av arbetsplatsens resultat senast 28 feb 2011

3 Medarbetarundersökning Helsingborgs lasarett 2010 Syfte Få kunskap om hur medarbetare och chefer upplever sitt arbete, sin arbetsplats, arbetssituation och sin arbetsmiljö i syfte att utveckla verksamheten.

4 Medarbetarundersökning Helsingborgs lasarett 2010 Mål Vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och motiverade medarbetare som tar ansvar, samt ha engagerade ledare med verksamhet och resultat i fokus.

5 Medarbetarundersökning Helsingborgs lasarett 2010 Målgrupp Tillsvidareanställda och visstidsanställda som är i aktiv tjänst vid tidpunkten för mätningen och som varit anställda i minst 3 månader

6 Medarbetarundersökning Helsingborgs lasarett 2010 Undersökningen ger oss Nulägesbeskrivning – ”Förbättringsområden” Framtidsprognos – ”Dynamiskt fokustal” Jämförelse med tidigare mättillfälle (om möjligt) Jämförelser med andra förvaltningar i Regionen

7 Medarbetarundersökning Helsingborgs lasarett 2010 Medarbetarkraft Arbetsrelaterad utmattning Arbetstakt Effektivitet Delaktighet Socialt klimat Lärande i arbetslivet Återkoppling Ledarskap Medarbetarskap Målkvalitet Kommunikation chef - medarbetare Mätområden – ”Förbättringsområden” NYTT!

8 Medarbetarundersökning Helsingborgs lasarett 2010 Undersökningens frågor Bakgrundsfrågor; yrkeskategori, kön, ålder, anställningstid, medarbetarsamtal senaste året Ca 50 enkätfrågor Region Skåne tre egna frågor Helsingborgs lasarett två egna frågor

9 Medarbetarundersökning Helsingborgs lasarett 2010 Närmaste chef Din närmaste chef är den person du har medarbetarsamtal (Resultat- och utvecklings- samtal) med

10 Medarbetarundersökning Helsingborgs lasarett 2010 Arbetsplats Med din arbetsplats avses din organisatoriska tillhörighet som din närmaste chef ansvarar för

11 Medarbetarundersökning Helsingborgs lasarett 2010 Anonymitetskrav För att få arbetsplatsens resultat för ett förbättringsområde krävs att minst 6 medarbetare svarat på varje delfråga inom förbättringsområdet en enskild delfråga krävs att minst 10 medarbetare svarat på frågan

12 Medarbetarundersökning Helsingborgs lasarett 2010 Information på Inblick Service & Stöd/PersonalHR/Arbetsmiljö & mångfald/Medarbetarundersökning

13 Medarbetarundersökning Helsingborgs lasarett 2010 Till sist … …DITT svar är viktigt!


Ladda ner ppt "Medarbetarundersökning Helsingborgs lasarett 2010 Medarbetarundersökning 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser