Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samtliga svar © Copyright 2010, IC Quality AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samtliga svar © Copyright 2010, IC Quality AB."— Presentationens avskrift:

1 Samtliga svar © Copyright 2010, IC Quality AB

2 Tidplan

3 Tidplan Workshop 22/10 , 28/10 (8.30-12.00) Förb. Brev: måndag 8 nov
Frukostmöte: 9/11 Utskick: måndag 15 nov Påminnelse: måndag 22 nov Sista svarsdag: måndag 28 nov Resultat klara & Presentation: Dec 17 dec Distribution: Någon vecka in i Januari © Copyright 2009, IC Quality AB 3

4 Upplägg medarbetarrelation
© Copyright 2009, IC Quality AB

5 Kommun Ledning Grupp Situation
Medarbetarmodell Kommun Sigtuna kommun Ledning Närmaste chef Grupp Enhet Situation Individ © Copyright 2009, IC Quality AB

6 Ökad nöjdhet Frågeinriktning Verksamhetsfokus Vilja till ökat ansvar
Stolthet - ++ Ökad nöjdhet © Copyright 2009, IC Quality AB

7 Ökad motivation Frågeinriktning Verksamhetsfokus
Vilja till ökat ansvar Stolthet ++ + ++ Ökad motivation © Copyright 2009, IC Quality AB

8 Bolaget som arbetsgivare
Frågeinriktning Arbetsmiljö Tid och överblick Självständighet Arbetsuppgifter Ledning Utveckling Ökad motivation Egna gruppen Samarbete Ersättning/belöning Bolaget som arbetsgivare

9 Anonymitet IC Quality AB Arbetar enligt ESOMAR:s etiska principer
Minst 5 svar för att resultatredovisning ska göras Uppdelningar endast där varje delgrupp uppfyller kraven Känsliga frågor kräver 20 svar © Copyright 2009, IC Quality AB

10 Vad påverkar de svar man ger
Det upplevda! Enskilda händelser Dagsform Enkäten – Tidpunkt och tillvägagångssätt 10

11 Vad är ett bra resultat? Generellt Undantag 70< 50-69 <49 Lön
Stress Vill vara nöjd Jämlikhet 11

12 Svarsfrekvens 12

13 Kommunledningskontoret Kultur & Fritidsförvaltningen
Sigtuna kommun Förvaltning Respondenter Svar % 7 100% 8 79 64 59 92% 230 211 1028 909 88% 65 57 688 580 84% 19 16 90 74 82% Totalt 2278 2000 KomFast Kommunledning Kommunledningskontoret Kultur & Fritidsförvaltningen Utbildning & Arbetsmarknadsförvaltningen Barn & Ungdomsförvaltningen MatEn Socialförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Stadsbyggnadskontoret

14 Medarbetaruppföljning 2010
Sigtuna kommun Medarbetaruppföljning 2010 Uppföljning 15 nov - 29 nov Respondenter 2278 Antal svar 2000 Svarsfrekvens 88%

15 Övergripande 15

16 Översikt 100 81 80 80 77 76 64 60 40 20 Medarbetarindex Kommun Ledning
Medarbetarindex Kommun Ledning Grupp Situation

17 Kommun 100 80 81 80 79 77 76 76 75 72 63 64 60 40 20 Medarbetarindex
Jämförelseindex Sigtuna kommun 80 81 80 79 77 76 76 75 72 63 64 60 40 20 Medarbetarindex Kommun Ledning Grupp Situation

18 Kommun 18

19 Kommun per Förvaltning
MatEn 76 KomFast 73 Kultur & Fritidsförvaltningen 69 Stadsbyggnadskontoret 66 Barn & Ungdomsförvaltningen 65 Socialförvaltningen 63 Kommunledningskontoret 63 Utbildning & Arbetsmarknadsförvaltningen 63 Miljö och hälsoskyddsförvaltningen - 56 20 40 60 80 100

20 Kommun Attraktiv arbetsgivare 63 Väl fungerande informationskanaler 62
Jämförelseindex Sigtuna kommun 63 Väl fungerande informationskanaler 62 Öppet klimat 65 59 60 59 68 72 67 73 Stimulerar till friskvård 55 Alla lika viktiga 58 Tillvarata kunskap & föra vidare

21 Ledarskap 21

22 Ledning per Förvaltning
KomFast 88 MatEn 83 Kultur & Fritidsförvaltningen 80 Utbildning & Arbetsmarknadsförvaltningen 79 Barn & Ungdomsförvaltningen 78 Socialförvaltningen 71 Kommunledningskontoret 70 Stadsbyggnadskontoret 70 Miljö och hälsoskyddsförvaltningen - 68 20 40 60 80 100

23 Ledning Förtroende för närmaste chef Bidrar till vi - känsla
Jämförelseindex Sigtuna kommun Bidrar till vi - känsla Uppmärksammar efter måluppfyllelse Följer upp mål 76 Engagerad chef 73 75 76 69 70 67 76 77 Sätter upp tydliga mål 70 Tar tillvara kapacitet & kompetens 75 72 75 69 74 70 Ger förutsättningar till utveckling Ställer tydliga krav 74 73 69 74 64 Konflikthantering 79 Ger befogenheter 71 72 67 76 83 Ger stöd & hjälp Ger återkoppling 76 80 72 79 86 76 80 Behandlar alla lika Mottaglig nya idéer Skapar förutsättningar för föräldraskap Lämnar tillräcklig information

24 Övriga frågor Ledarskap
100,0% Jämförelseindex Sigtuna kommun 84,9% 81,7% 80,0% 77,8% 74,0% 67,7% 63,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Chef/medarbetarsamtal de senaste 12 månaderna Lönesamtal de senaste 12 månaderna Individuell utvecklingsplan

25 Grupp 25

26 Grupp per Förvaltning 81 MatEn 89
Utbildning & Arbetsmarknadsförvaltningen 82 Barn & Ungdomsförvaltningen 81 Kultur & Fritidsförvaltningen 80 Socialförvaltningen 80 KomFast 79 Stadsbyggnadskontoret 78 Kommunledningskontoret 78 Miljö - och hälsoskyddsförvaltningen 71 20 40 60 80 100

27 Grupp Kunniga inom våra uppgifter Arbetar med arbetsmiljöfrågor
Jämförelseindex Sigtuna kommun Kunniga inom våra uppgifter Arbetar med arbetsmiljöfrågor Lär av varandra 85 85 76 80 71 71 Hjälper & stödjer varandra Stolthet över resultat 82 80 81 81 79 74 Arbetar mot samma mål Öppna för förändringar 78 75 81 80 79 81 Tar tillvara invånares/brukares/elevers Bemöter varandra väl synpunkter 88 87 89 88 Bemöter invånare/brukare/elever Bemöter alla lika professionellt

28 Situation 28

29 Situation per Förvaltning
KomFast 84 Kultur & Fritidsförvaltningen 83 MatEn 82 Barn & Ungdomsförvaltningen 81 Utbildning & Arbetsmarknadsförvaltningen 81 Socialförvaltningen 79 Kommunledningskontoret 78 Stadsbyggnadskontoret 77 Miljö - och hälsoskyddsförvaltningen 75 20 40 60 80 100

30 Situation Påverka beslut Arbetssituation som helhet
Jämförelseindex Sigtuna kommun Självständigt planera arbetet Vill vara nöjd Deltar aktivt på APT 96 96 71 78 81 73 71 68 Meningsfulla arbetsuppgifter 83 83 Vågar uttrycka mina åsikter 90 90 76 84 Roligt att gå till jobbet Lär mig nya saker 79 82 83 77 Förbättra/bibehålla hälsa 72 Initiativ till kompetensutveckling 76 72 82 60 67 65 Inga fysiska besvär 65 Frågar efter återkoppling 64 83 70 83 Ansvar för arbetsmiljön Uppskattning för prestation 78 82 92 80 79 95 Bemöter arbetskamrater väl Får ta ökat ansvar 85 80 95 88 88 97 Bemöter invånare/brukare/elever Vill ta ökat ansvar 88 professionellt 91 Ser till att få befogenheter Anstränger mig för min arbetsplats Söker aktivt information

31 Stressindex 31

32 Stressindex Tillräcklig tid att klara arbetsuppgifterna 62 60 48 65 49
Jämförelseindex Sigtuna kommun Tillräcklig tid att klara arbetsuppgifterna 62 60 48 65 49 69 Kan koppla av på fritid Inga besvär av stress

33 Promoting Business Score
33

34 Övriga frågor Ledarskap
100 Jämförelseindex Sigtuna kommun 80 74 74 74 71 60 40 20 Rekommenderar Sigtuna kommun Stolt att arbeta i Sigtuna kommun

35 Promoting Business Score
PBS Promoting Business Score Detractors, Passives, Promoters räknas om till procent 1 2 3 4 5 6 7 8 DETRACTORS PASSIVES PROMOTORS Promoters 54% Detractors 16% Passives 30%

36 Utsatthet 36

37 Utsatt för hot eller våld

38 Utsatt för kränkande särbehandling

39 Utsatt för sexuella trakasserier

40 Övriga frågor

41 Ledarskapsförmågor 41

42 Översikt

43 Mål & leverera resultat

44 Delaktighet, mening & tillit

45 Vara tydlig ledare

46 Sammanfattning Styrkor Utveckling Enskilda parametrar på enhetsnivå
Attraktiv arbetsgivare Ledarskap Resultatorientering & Utvecklande ledarskap Utsatthet Lärandet Drivkrafter Individuell Komp utv. Utveckling Enskilda parametrar på enhetsnivå Utsatthet Stresshantering inom vissa yrken & arbetsplatser Konsult: Samir Tikka Telefon: 08 – Mail: Hemsida: 46

47 Övrig information Anonymitet Stödmaterial Resurser för stöd & hjälp
Minst 5 svar krävs för att resultatredovisning ska göras Utsatthetsfrågor kräver 20 svar Uppdelningar endast där varje delgrupp uppfyller kraven Stödmaterial För att underlätta tolkning av resultat levereras varje USB-minne/CD-skiva med ett stödmaterial USB-minnet/CD-skivan innehåller även en åtgärdsplan som kan användas i vidareutvecklingsarbetet Resurser för stöd & hjälp Sigtuna kommuns interna HR-funktion Externt stöd via IC Quality Tveka inte att höra av er om ni har frågor eller funderingar kring resultaten! Konsult: Samir Tikka Telefon: 08 – Mail: Hemsida: Presentationer Workshops Coaching 47

48 Skala Översikt 1 0 2 14 1-8 3 29 Procentuellt index 4 43 5 57 6 71
Siffra i enkät motsvarar siffra i diagram 1 0 2 14 3 29 4 43 5 57 6 71 7 86 8 100 1-8 Procentuellt index Formel =(X/8-0,125)/0,875*100 7 intervall => (X-1)/7


Ladda ner ppt "Samtliga svar © Copyright 2010, IC Quality AB."

Liknande presentationer


Google-annonser