Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Copyright 2010, IC Quality AB Samtliga svar. © Copyright 2010, IC Quality AB Tidplan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Copyright 2010, IC Quality AB Samtliga svar. © Copyright 2010, IC Quality AB Tidplan."— Presentationens avskrift:

1 © Copyright 2010, IC Quality AB Samtliga svar

2 © Copyright 2010, IC Quality AB Tidplan

3 © Copyright 2010, IC Quality AB Workshop22/10, 28/10 (8.30-12.00) Förb. Brev:måndag 8 nov Frukostmöte: 9/11 Utskick: måndag 15 nov Påminnelse:måndag 22 nov Sista svarsdag: måndag 28 nov Resultat klara & Presentation: Dec 17 dec 13.00-15.00 Distribution: Någon vecka in i Januari Tidplan © Copyright 2009, IC Quality AB

4 © Copyright 2010, IC Quality AB© Copyright 2009, IC Quality AB Upplägg medarbetarrelation

5 © Copyright 2010, IC Quality AB Medarbetarmodell © Copyright 2009, IC Quality AB Kommun Sigtuna kommun Grupp Enhet Situation Individ Ledning Närmaste chef

6 © Copyright 2010, IC Quality AB Frågeinriktning © Copyright 2009, IC Quality AB VerksamhetsfokusVilja till ökat ansvarStolthet 0 - ++ Ökad nöjdhet

7 © Copyright 2010, IC Quality AB Frågeinriktning © Copyright 2009, IC Quality AB VerksamhetsfokusVilja till ökat ansvarStolthet ++ + Ökad motivation

8 © Copyright 2010, IC Quality AB Frågeinriktning Arbetsmiljö Tid och överblick Självständighet Arbetsuppgifter Utveckling Samarbete Ersättning/belöning Bolaget som arbetsgivare Egna gruppen Ökad motivationLedning

9 © Copyright 2010, IC Quality AB© Copyright 2009, IC Quality AB IC Quality AB Arbetar enligt ESOMAR:s etiska principer •Minst 5 svar för att resultatredovisning ska göras •Uppdelningar endast där varje delgrupp uppfyller kraven •Känsliga frågor kräver 20 svar Anonymitet

10 © Copyright 2010, IC Quality AB Vad påverkar de svar man ger Det upplevda! Enskilda händelser Dagsform Enkäten – Tidpunkt och tillvägagångssätt

11 © Copyright 2010, IC Quality AB Vad är ett bra resultat? Generellt 70< 50-69 <49 Undantag Lön Stress Vill vara nöjd Jämlikhet

12 © Copyright 2010, IC Quality AB Svarsfrekvens

13 © Copyright 2010, IC Quality AB Sigtuna kommun KomFast Kommunledning Kommunledningskontoret Kultur & Fritidsförvaltningen Utbildning & Arbetsmarknadsförvaltningen Barn & Ungdomsförvaltningen MatEn Socialförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Stadsbyggnadskontoret FörvaltningRespondenterSvar% 77100% 88 79 100% 645992% 23021192% 102890988% 655788% 68858084% 191684% 907482% Totalt2278200088%

14 © Copyright 2010, IC Quality AB Sigtuna kommun Medarbetaruppföljning 2010 Uppföljning15 nov - 29 nov Respondenter2278 Antal svar2000 Svarsfrekvens88%

15 © Copyright 2010, IC Quality AB Övergripande

16 © Copyright 2010, IC Quality AB Översikt 77 64 76 81 80 0 20 40 60 80 100 MedarbetarindexKommunLedningGruppSituation

17 © Copyright 2010, IC Quality AB Kommun 75 63 72 80 76 77 64 76 81 79 0 20 40 60 80 100 Medarbetarindex Kommun LedningGruppSituation Jämförelseindex Sigtuna kommun

18 © Copyright 2010, IC Quality AB Kommun

19 © Copyright 2010, IC Quality AB Kommun per Förvaltning 56 63 65 66 69 73 76 020406080100 Miljö - och hälsoskyddsförvaltningen Utbildning & Arbetsmarknadsförvaltningen Kommunledningskontoret Socialförvaltningen Barn & Ungdomsförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Kultur & Fritidsförvaltningen KomFast MatEn

20 © Copyright 2010, IC Quality AB Kommun 62 59 72 55 67 65 63 59 73 58 68 60 Attraktiv arbetsgivare Öppet klimat Alla lika viktiga Tillvarata kunskap & föra vidare Stimulerar till friskvård Väl fungerande informationskanaler Jämförelseindex Sigtuna kommun

21 © Copyright 2010, IC Quality AB Ledarskap

22 © Copyright 2010, IC Quality AB Ledning per Förvaltning 68 70 71 78 79 80 83 88 020406080100 Miljö-och hälsoskyddsförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Kommunledningskontoret Socialförvaltningen Barn & Ungdomsförvaltningen Utbildning & Arbetsmarknadsförvaltningen Kultur & Fritidsförvaltningen MatEn KomFast

23 © Copyright 2010, IC Quality AB Ledning 75 69 76 72 70 74 71 83 80 72 76 67 64 73 69 70 67 76 70 77 75 74 79 76 86 79 76 80 72 69 74 75 76 73 Förtroende för närmaste chef Bidrar till vi - känsla Engagerad chef Tar tillvara kapacitet & kompetens Ger förutsättningar till utveckling Ger befogenheter Ger stöd & hjälp Behandlar alla lika Skapar förutsättningar för föräldraskap Lämnar tillräcklig information Mottaglig nya idéer Ger återkoppling Konflikthantering Ställer tydliga krav Sätter upp tydliga mål Följer upp mål Uppmärksammar efter måluppfyllelse Jämförelseindex Sigtuna kommun

24 © Copyright 2010, IC Quality AB Övriga frågor Ledarskap 81,7% 67,7% 63,0% 84,9% 77,8% 74,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% Chef/medarbetarsamtal de senaste 12 månaderna Lönesamtal de senaste 12 månadernaIndividuell utvecklingsplan Jämförelseindex Sigtuna kommun

25 © Copyright 2010, IC Quality AB Grupp

26 © Copyright 2010, IC Quality AB Grupp per Förvaltning 71 78 79 80 81 82 89 020406080100 Miljö-och hälsoskyddsförvaltningen Kommunledningskontoret Stadsbyggnadskontoret KomFast Socialförvaltningen Kultur & Fritidsförvaltningen Barn & Ungdomsförvaltningen Utbildning & Arbetsmarknadsförvaltningen MatEn

27 © Copyright 2010, IC Quality AB Grupp 85 76 80 74 81 8987 79 78 81 71 85 80 81 75 81 88 80 79 82 71 Kunniga inom våra uppgifter Lär av varandra Hjälper & stödjer varandra Öppna för förändringar Bemöter varandra väl Bemöter invånare/brukare/elever professionelltBemöter alla lika Tar tillvara invånares/brukares/elevers synpunkter Arbetar mot samma mål Stolthet över resultat Arbetar med arbetsmiljöfrågor Jämförelseindex Sigtuna kommun

28 © Copyright 2010, IC Quality AB Situation

29 © Copyright 2010, IC Quality AB Situation per Förvaltning 75 77 78 79 81 82 83 84 020406080100 Miljö-och hälsoskyddsförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Kommunledningskontoret Socialförvaltningen Utbildning & Arbetsmarknadsförvaltningen Barn & Ungdomsförvaltningen MatEn Kultur & Fritidsförvaltningen KomFast

30 © Copyright 2010, IC Quality AB Situation 68 78 83 76 82 72 60 64 92 95 80 88 85 79 78 83 67 76 77 90 96 71 81 83 84 83 82 65 70 95 97 88 91 88 80 82 83 65 72 79 90 96 73 Påverka beslut Självständigt planera arbetet Deltar aktivt på APT Vågar uttrycka mina åsikter Lär mig nya saker Initiativ till kompetensutveckling Frågar efter återkoppling Uppskattning för prestation Bemöter arbetskamrater väl Bemöter invånare/brukare/elever professionellt Anstränger mig för min arbetsplats Söker aktivt information Ser till att få befogenheter Vill ta ökat ansvar Får ta ökat ansvar Ansvar för arbetsmiljön Inga fysiska besvär Förbättra/bibehålla hälsa Roligt att gå till jobbet Meningsfulla arbetsuppgifter Vill vara nöjd Arbetssituation som helhet Jämförelseindex Sigtuna kommun

31 © Copyright 2010, IC Quality AB Stressindex

32 © Copyright 2010, IC Quality AB Stressindex 60 49 69 Tillräcklig tid att klara arbetsuppgifterna Inga besvär av stress Kan koppla av på fritid 65 62 48 Jämförelseindex Sigtuna kommun

33 © Copyright 2010, IC Quality AB Promoting Business Score

34 © Copyright 2010, IC Quality AB Övriga frågor Ledarskap 71 74 0 20 40 60 80 100 Rekommenderar Sigtuna kommun Stolt att arbeta i Sigtuna kommun Jämförelseindex Sigtuna kommun

35 © Copyright 2010, IC Quality AB PBS Promoting Business Score • Detractors, Passives, Promoters räknas om till procent 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 DETRACTORS PASSIVES PROMOTORS Promoters 54% Detractors 16% Passives 30%

36 © Copyright 2010, IC Quality AB Utsatthet

37 © Copyright 2010, IC Quality AB Utsatt för hot eller våld

38 © Copyright 2010, IC Quality AB Utsatt för kränkande särbehandling

39 © Copyright 2010, IC Quality AB Utsatt för sexuella trakasserier

40 © Copyright 2010, IC Quality AB Övriga frågor

41 © Copyright 2010, IC Quality AB Ledarskapsförmågor

42 © Copyright 2010, IC Quality AB Översikt

43 © Copyright 2010, IC Quality AB Mål & leverera resultat

44 © Copyright 2010, IC Quality AB Delaktighet, mening & tillit

45 © Copyright 2010, IC Quality AB Vara tydlig ledare

46 © Copyright 2010, IC Quality AB Konsult: Samir Tikka Telefon: 08 – 410 399 33 Mail: samir.tikka@icquality.com Hemsida: www.icquality.com Sammanfattning Styrkor •Attraktiv arbetsgivare • Ledarskap •Resultatorientering & Utvecklande ledarskap Utsatthet • Lärandet • Drivkrafter • Individuell Komp utv. Utveckling Enskilda parametrar på enhetsnivå • Utsatthet • Stresshantering inom vissa yrken & arbetsplatser • Attraktiv arbetsgivare

47 © Copyright 2010, IC Quality AB Konsult: Samir Tikka Telefon: 08 – 410 399 33 Mail: samir.tikka@icquality.com Hemsida: www.icquality.com Övrig information Anonymitet • Minst 5 svar krävs för att resultatredovisning ska göras • Utsatthetsfrågor kräver 20 svar • Uppdelningar endast där varje delgrupp uppfyller kraven Stödmaterial • För att underlätta tolkning av resultat levereras varje USB-minne/CD-skiva med ett stödmaterial • USB-minnet/CD-skivan innehåller även en åtgärdsplan som kan användas i vidareutvecklingsarbetet Resurser för stöd & hjälp • Sigtuna kommuns interna HR-funktion • Externt stöd via IC Quality Tveka inte att höra av er om ni har frågor eller funderingar kring resultaten! • Presentationer • Workshops • Coaching

48 © Copyright 2010, IC Quality AB •1-8 •Procentuellt index Formel •=(X/8-0,125)/0,875*100 •7 intervall => (X-1)/7 Översikt Siffra i enkät motsvarar siffra i diagram 10 214 329 443 557 671 786 8100 Skala


Ladda ner ppt "© Copyright 2010, IC Quality AB Samtliga svar. © Copyright 2010, IC Quality AB Tidplan."

Liknande presentationer


Google-annonser