Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Copyright 2010, IC Quality AB Samtliga svar. © Copyright 2010, IC Quality AB Tidplan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Copyright 2010, IC Quality AB Samtliga svar. © Copyright 2010, IC Quality AB Tidplan."— Presentationens avskrift:

1 © Copyright 2010, IC Quality AB Samtliga svar

2 © Copyright 2010, IC Quality AB Tidplan

3 © Copyright 2010, IC Quality AB Workshop22/10, 28/10 ( ) Förb. Brev:måndag 8 nov Frukostmöte: 9/11 Utskick: måndag 15 nov Påminnelse:måndag 22 nov Sista svarsdag: måndag 28 nov Resultat klara & Presentation: Dec 17 dec Distribution: Någon vecka in i Januari Tidplan © Copyright 2009, IC Quality AB

4 © Copyright 2010, IC Quality AB© Copyright 2009, IC Quality AB Upplägg medarbetarrelation

5 © Copyright 2010, IC Quality AB Medarbetarmodell © Copyright 2009, IC Quality AB Kommun Sigtuna kommun Grupp Enhet Situation Individ Ledning Närmaste chef

6 © Copyright 2010, IC Quality AB Frågeinriktning © Copyright 2009, IC Quality AB VerksamhetsfokusVilja till ökat ansvarStolthet Ökad nöjdhet

7 © Copyright 2010, IC Quality AB Frågeinriktning © Copyright 2009, IC Quality AB VerksamhetsfokusVilja till ökat ansvarStolthet ++ + Ökad motivation

8 © Copyright 2010, IC Quality AB Frågeinriktning Arbetsmiljö Tid och överblick Självständighet Arbetsuppgifter Utveckling Samarbete Ersättning/belöning Bolaget som arbetsgivare Egna gruppen Ökad motivationLedning

9 © Copyright 2010, IC Quality AB© Copyright 2009, IC Quality AB IC Quality AB Arbetar enligt ESOMAR:s etiska principer •Minst 5 svar för att resultatredovisning ska göras •Uppdelningar endast där varje delgrupp uppfyller kraven •Känsliga frågor kräver 20 svar Anonymitet

10 © Copyright 2010, IC Quality AB Vad påverkar de svar man ger Det upplevda! Enskilda händelser Dagsform Enkäten – Tidpunkt och tillvägagångssätt

11 © Copyright 2010, IC Quality AB Vad är ett bra resultat? Generellt 70< <49 Undantag Lön Stress Vill vara nöjd Jämlikhet

12 © Copyright 2010, IC Quality AB Svarsfrekvens

13 © Copyright 2010, IC Quality AB Sigtuna kommun KomFast Kommunledning Kommunledningskontoret Kultur & Fritidsförvaltningen Utbildning & Arbetsmarknadsförvaltningen Barn & Ungdomsförvaltningen MatEn Socialförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Stadsbyggnadskontoret FörvaltningRespondenterSvar% 77100% % % % % % % % % Totalt %

14 © Copyright 2010, IC Quality AB Sigtuna kommun Medarbetaruppföljning 2010 Uppföljning15 nov - 29 nov Respondenter2278 Antal svar2000 Svarsfrekvens88%

15 © Copyright 2010, IC Quality AB Övergripande

16 © Copyright 2010, IC Quality AB Översikt MedarbetarindexKommunLedningGruppSituation

17 © Copyright 2010, IC Quality AB Kommun Medarbetarindex Kommun LedningGruppSituation Jämförelseindex Sigtuna kommun

18 © Copyright 2010, IC Quality AB Kommun

19 © Copyright 2010, IC Quality AB Kommun per Förvaltning Miljö - och hälsoskyddsförvaltningen Utbildning & Arbetsmarknadsförvaltningen Kommunledningskontoret Socialförvaltningen Barn & Ungdomsförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Kultur & Fritidsförvaltningen KomFast MatEn

20 © Copyright 2010, IC Quality AB Kommun Attraktiv arbetsgivare Öppet klimat Alla lika viktiga Tillvarata kunskap & föra vidare Stimulerar till friskvård Väl fungerande informationskanaler Jämförelseindex Sigtuna kommun

21 © Copyright 2010, IC Quality AB Ledarskap

22 © Copyright 2010, IC Quality AB Ledning per Förvaltning Miljö-och hälsoskyddsförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Kommunledningskontoret Socialförvaltningen Barn & Ungdomsförvaltningen Utbildning & Arbetsmarknadsförvaltningen Kultur & Fritidsförvaltningen MatEn KomFast

23 © Copyright 2010, IC Quality AB Ledning Förtroende för närmaste chef Bidrar till vi - känsla Engagerad chef Tar tillvara kapacitet & kompetens Ger förutsättningar till utveckling Ger befogenheter Ger stöd & hjälp Behandlar alla lika Skapar förutsättningar för föräldraskap Lämnar tillräcklig information Mottaglig nya idéer Ger återkoppling Konflikthantering Ställer tydliga krav Sätter upp tydliga mål Följer upp mål Uppmärksammar efter måluppfyllelse Jämförelseindex Sigtuna kommun

24 © Copyright 2010, IC Quality AB Övriga frågor Ledarskap 81,7% 67,7% 63,0% 84,9% 77,8% 74,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% Chef/medarbetarsamtal de senaste 12 månaderna Lönesamtal de senaste 12 månadernaIndividuell utvecklingsplan Jämförelseindex Sigtuna kommun

25 © Copyright 2010, IC Quality AB Grupp

26 © Copyright 2010, IC Quality AB Grupp per Förvaltning Miljö-och hälsoskyddsförvaltningen Kommunledningskontoret Stadsbyggnadskontoret KomFast Socialförvaltningen Kultur & Fritidsförvaltningen Barn & Ungdomsförvaltningen Utbildning & Arbetsmarknadsförvaltningen MatEn

27 © Copyright 2010, IC Quality AB Grupp Kunniga inom våra uppgifter Lär av varandra Hjälper & stödjer varandra Öppna för förändringar Bemöter varandra väl Bemöter invånare/brukare/elever professionelltBemöter alla lika Tar tillvara invånares/brukares/elevers synpunkter Arbetar mot samma mål Stolthet över resultat Arbetar med arbetsmiljöfrågor Jämförelseindex Sigtuna kommun

28 © Copyright 2010, IC Quality AB Situation

29 © Copyright 2010, IC Quality AB Situation per Förvaltning Miljö-och hälsoskyddsförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Kommunledningskontoret Socialförvaltningen Utbildning & Arbetsmarknadsförvaltningen Barn & Ungdomsförvaltningen MatEn Kultur & Fritidsförvaltningen KomFast

30 © Copyright 2010, IC Quality AB Situation Påverka beslut Självständigt planera arbetet Deltar aktivt på APT Vågar uttrycka mina åsikter Lär mig nya saker Initiativ till kompetensutveckling Frågar efter återkoppling Uppskattning för prestation Bemöter arbetskamrater väl Bemöter invånare/brukare/elever professionellt Anstränger mig för min arbetsplats Söker aktivt information Ser till att få befogenheter Vill ta ökat ansvar Får ta ökat ansvar Ansvar för arbetsmiljön Inga fysiska besvär Förbättra/bibehålla hälsa Roligt att gå till jobbet Meningsfulla arbetsuppgifter Vill vara nöjd Arbetssituation som helhet Jämförelseindex Sigtuna kommun

31 © Copyright 2010, IC Quality AB Stressindex

32 © Copyright 2010, IC Quality AB Stressindex Tillräcklig tid att klara arbetsuppgifterna Inga besvär av stress Kan koppla av på fritid Jämförelseindex Sigtuna kommun

33 © Copyright 2010, IC Quality AB Promoting Business Score

34 © Copyright 2010, IC Quality AB Övriga frågor Ledarskap Rekommenderar Sigtuna kommun Stolt att arbeta i Sigtuna kommun Jämförelseindex Sigtuna kommun

35 © Copyright 2010, IC Quality AB PBS Promoting Business Score • Detractors, Passives, Promoters räknas om till procent DETRACTORS PASSIVES PROMOTORS Promoters 54% Detractors 16% Passives 30%

36 © Copyright 2010, IC Quality AB Utsatthet

37 © Copyright 2010, IC Quality AB Utsatt för hot eller våld

38 © Copyright 2010, IC Quality AB Utsatt för kränkande särbehandling

39 © Copyright 2010, IC Quality AB Utsatt för sexuella trakasserier

40 © Copyright 2010, IC Quality AB Övriga frågor

41 © Copyright 2010, IC Quality AB Ledarskapsförmågor

42 © Copyright 2010, IC Quality AB Översikt

43 © Copyright 2010, IC Quality AB Mål & leverera resultat

44 © Copyright 2010, IC Quality AB Delaktighet, mening & tillit

45 © Copyright 2010, IC Quality AB Vara tydlig ledare

46 © Copyright 2010, IC Quality AB Konsult: Samir Tikka Telefon: 08 – Mail: Hemsida: Sammanfattning Styrkor •Attraktiv arbetsgivare • Ledarskap •Resultatorientering & Utvecklande ledarskap Utsatthet • Lärandet • Drivkrafter • Individuell Komp utv. Utveckling Enskilda parametrar på enhetsnivå • Utsatthet • Stresshantering inom vissa yrken & arbetsplatser • Attraktiv arbetsgivare

47 © Copyright 2010, IC Quality AB Konsult: Samir Tikka Telefon: 08 – Mail: Hemsida: Övrig information Anonymitet • Minst 5 svar krävs för att resultatredovisning ska göras • Utsatthetsfrågor kräver 20 svar • Uppdelningar endast där varje delgrupp uppfyller kraven Stödmaterial • För att underlätta tolkning av resultat levereras varje USB-minne/CD-skiva med ett stödmaterial • USB-minnet/CD-skivan innehåller även en åtgärdsplan som kan användas i vidareutvecklingsarbetet Resurser för stöd & hjälp • Sigtuna kommuns interna HR-funktion • Externt stöd via IC Quality Tveka inte att höra av er om ni har frågor eller funderingar kring resultaten! • Presentationer • Workshops • Coaching

48 © Copyright 2010, IC Quality AB •1-8 •Procentuellt index Formel •=(X/8-0,125)/0,875*100 •7 intervall => (X-1)/7 Översikt Siffra i enkät motsvarar siffra i diagram Skala


Ladda ner ppt "© Copyright 2010, IC Quality AB Samtliga svar. © Copyright 2010, IC Quality AB Tidplan."

Liknande presentationer


Google-annonser