Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av validering/ yrkeskompetensbedömning i Östergötland och Tranås Henrik Edelberg Regionförbundet Östsam 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av validering/ yrkeskompetensbedömning i Östergötland och Tranås Henrik Edelberg Regionförbundet Östsam 1."— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av validering/ yrkeskompetensbedömning i Östergötland och Tranås Henrik Edelberg Regionförbundet Östsam 1

2 Syftet med kartläggningen är… Att få en regional överblick över vilka validerings/ yrkeskompetensbedömningsmöjligheter som erbjuds i Östergötlands samtliga kommuner och Tranås. 2

3 Frågeställningar Vilka aktörer erbjuder validering/ yrkeskompetensbedömning i Östergötland och Tranås? Vilka målgrupper erbjuds validering/ yrkeskompetensbedömning? Vad är syftet med valideringen/yrkeskompetens- bedömningen? Vilka delprocesser erbjuds inom validerings/ yrkeskompetensbedömningsområdet med utgångspunkt från Valideringsdelegationens slutrapport? (fortsättning följer…) 3

4 Utifrån Valideringsdelegationens slutrapport kan fyra åtskilda delprocesser identifieras inom validerings- processen: Utforskande kompetensidentifiering Fördjupad kompetenskartläggning Kompetensbedömning för intyg Kompetensbedömning för bevis 4

5 Frågeställningar (fortsättning) Hur marknadsförs valideringen/ yrkeskompetensbedömningen utifrån individs- perspektiv? Hur samordnas valideringen/yrkeskompetens- bedömningen lokalt och regionalt i Östergötland/Tranås? Hur ser det ut på nationell nivå och i andra regioner i Sverige när det handlar om validering? 5

6 Metod och material Intervjuer Online-enkätutskick via Webropol 6

7 Avgränsningar ang. aktörer Östergötlands tretton kommuner Tranås kommun Landstinget i Östergötland Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadens parter Branschorganisationer Vuxenutbildningen Privata utbildningsaktörer, ex. Folkuniversitetet Försäkringskassan 7

8 Avgränsningar ang. yrkesbranscher/ karaktärsämnen Vård och omsorg Livsmedel Handel Bygg Fastighet och anläggning Fordon Transport och logistik El och elektronik Gröna näringarna Tjänster och service Industri och teknik 8

9 Avgränsningar ang. kärnämnen Kärnämnen på gymnasial nivå 9

10 Planeringsschema för kartläggningen, våren 2009 Mars: Enkätutskick och materialinsamling April: Sammanställning och bearbetning av kartläggningsmaterialet Maj: Ett första utkast av kartläggningsrapporten presenteras i samband med ett workshop under vecka 22. Juni: Kartläggningen färdigställts i form av en kartläggningsrapport 10


Ladda ner ppt "Kartläggning av validering/ yrkeskompetensbedömning i Östergötland och Tranås Henrik Edelberg Regionförbundet Östsam 1."

Liknande presentationer


Google-annonser