Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionförbundet Östsam

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionförbundet Östsam"— Presentationens avskrift:

1 Regionförbundet Östsam
Kartläggning av validering/ yrkeskompetensbedömning i Östergötland och Tranås Henrik Edelberg Regionförbundet Östsam

2 Syftet med kartläggningen är…
Att få en regional överblick över vilka validerings/ yrkeskompetensbedömningsmöjligheter som erbjuds i Östergötlands samtliga kommuner och Tranås.

3 Frågeställningar Vilka aktörer erbjuder validering/ yrkeskompetensbedömning i Östergötland och Tranås? Vilka målgrupper erbjuds validering/ yrkeskompetensbedömning? Vad är syftet med valideringen/yrkeskompetens-bedömningen? Vilka delprocesser erbjuds inom validerings/ yrkeskompetensbedömningsområdet med utgångspunkt från Valideringsdelegationens slutrapport? (fortsättning följer…)

4 Utifrån Valideringsdelegationens slutrapport kan fyra åtskilda delprocesser identifieras inom validerings-processen: Utforskande kompetensidentifiering Fördjupad kompetenskartläggning Kompetensbedömning för intyg Kompetensbedömning för bevis

5 Frågeställningar (fortsättning)
Hur marknadsförs valideringen/ yrkeskompetensbedömningen utifrån individs-perspektiv? Hur samordnas valideringen/yrkeskompetens- bedömningen lokalt och regionalt i Östergötland/Tranås? Hur ser det ut på nationell nivå och i andra regioner i Sverige när det handlar om validering?

6 Metod och material Intervjuer Online-enkätutskick via Webropol

7 Avgränsningar ang. aktörer
Östergötlands tretton kommuner Tranås kommun Landstinget i Östergötland Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadens parter Branschorganisationer Vuxenutbildningen Privata utbildningsaktörer, ex. Folkuniversitetet Försäkringskassan

8 Avgränsningar ang. yrkesbranscher/ karaktärsämnen
Vård och omsorg Livsmedel Handel Bygg Fastighet och anläggning Fordon Transport och logistik El och elektronik Gröna näringarna Tjänster och service Industri och teknik

9 Avgränsningar ang. kärnämnen
Kärnämnen på gymnasial nivå

10 Planeringsschema för kartläggningen, våren 2009
Mars: Enkätutskick och materialinsamling April: Sammanställning och bearbetning av kartläggningsmaterialet Maj: Ett första utkast av kartläggningsrapporten presenteras i samband med ett workshop under vecka 22. Juni: Kartläggningen färdigställts i form av en kartläggningsrapport


Ladda ner ppt "Regionförbundet Östsam"

Liknande presentationer


Google-annonser