Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det nya IKMDOK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det nya IKMDOK."— Presentationens avskrift:

1 Det nya IKMDOK

2 IKMDOK En styrgrupp har bildats i dag för forskningsdatabasen på Linnéuniversitet/IKM. I styrgruppen ingår Liliana Pellegrino (Maria Ungdomsmottagning Stockholms stad), Tommy Augustsson (Social Resursförvaltning Göteborg stad, Jenny Mårtensson (Avenbokens behandlingshem Malmö stad), Peter Wennberg (SORAD och Beroendecentrum Stockholm), Andréas Liljegren (Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet), Torkel Richert (Institutionen för socialt arbete Malmö högskola), Mats Anderberg (IKM Linnéuniversitetet, Växjö) och Mikael Dahlberg (IKM Linnéuniversitetet Växjö).

3 Journal Digital Vuxen JDV har tagit över ansvaret efter Göteborgs Stad när det gäller implementeringen av IKMDOK. JDV har deltagit i Journal Digitals användardagar i Göteborg och Malmö. Information om IKMDOK finns på Journal Digitals hemsida. Datakoppling finns mellan Journal Digital och IKMDOK för Journal Digitals kunder.

4 Vad har vi gjort under året?
DOK ASI UngDOK DUR SBR SpelDOK Tungt narkotikamissbruk i Göteborg S:t Lukas psykoterapi KIM/TDI Datautveckling

5 DOK DOK 2011 Att intervjua med DOK Manual för Inskrivningsformuläret

6 ASI ASI Grund ASI Upp ASI (inkl SBR)

7 UngDOK UngDOK i IKMDOK-databasen
Används i Stockholm, Göteborg och Malmö

8 DUR Kvalitetssäkring Testas i några kommuner

9 SBR Svenskt beroenderegister
Består av hela KIM-formuläret plus några diagnoser IKMDOK samarbetar med Peter Wennberg och Sven-Eric Alborn som är registeransvariga för SBR

10 SpelDOK Dokumentation av spelproblem
Utvecklingsprojekt på uppdrag av FHI Behandlingsdokumentation plus skattning av spelproblem

11 Tungt narkotikamissbruk i Göteborg
Inte helt enkelt!

12 S:t Lukas psykoterapidokumentation
CORE Clinical Outcomes in Routine Evaluation

13 KIM/TDI FHI bad IKMDOK att bl a representera Sverige vid expertmötet vid EMCDDA i Lissabon i september i stället för Socialstyrelsen FHI har uppvaktat Socialdepartementet med förslaget att IKMDOK ska administrera KIM i samarbete med Kompetenscentrum för psykiatriska och andra kvalitetsregister - KCP (SBR) TDI-protokollet som är grunden för KIM är nu reviderat

14 List of changes: TDI 2.0 to TDI 3.0 (a)
Old items New items Treatment Centre Type Data reporting not anymore focusing on treatment centre type Date of Treatment Month Dropped at EMCDDA level Date of Treatment Year Same Ever Previously Treated For more than one episode the FIRST treatment episode reported Source of Referral Minor modifications: collapse some categories; change order of categories Gender Same (word changed) Age Year of Birth Living Status (with whom) Clarification of categories to avoid overlap Living Status (where) Clarification and minor change in one categories Nationality Labour status Change in categories according to EuroSTAT classification Highest educational level Same; more detailed reference to the ISCED classification

15 List of changes: TDI 2.0 to TDI 3.0 (b)
Primary Drug Same, with addition of some substances Already receiving substitution treatment Similar, simplified Usual Route of Administration Same Frequency of Use (Primary Drug) Clarification of some categories Age at First Use of Primary Drug Ever/Currently (last 30 days) in­jected Specifications of some categories Other (=secondary) drugs currently used Same, with addition of few substances relevant for drug users in the current situation

16 List of changes: TDI 2.0 to TDI 3.0 (c)
New Items -- Having children Age at first injection Polydrug use Needle/syringe sharing HIV testing HCV testing Age at first OST

17 Time schedule 2012-2014 2012 Preparatory work at national level
to adapt the national monitoring system to the TDI version 3.0 2013 Actual implementation at national level and data collection (1/1/ /12/2013) 2014 DATA SUBMISSION TO EMCDDA based in the revised TDI Protocol VER. 3.0 (data 2013)

18 Datautveckling Statistiken –frågor oberoende av formulär
Genomförandeplaner Textsammanställningar Förändringar i administreringen av IKMDOK- programmet


Ladda ner ppt "Det nya IKMDOK."

Liknande presentationer


Google-annonser