Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IKMDOK 2009 Växjö Universitet Göteborgs Stad. IKMDOK-konferensen 2009 Leonardo 13.15Inledning 13.30Årsrapporten – Bert Gren, Mikael Dahlberg och Mats.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IKMDOK 2009 Växjö Universitet Göteborgs Stad. IKMDOK-konferensen 2009 Leonardo 13.15Inledning 13.30Årsrapporten – Bert Gren, Mikael Dahlberg och Mats."— Presentationens avskrift:

1 IKMDOK 2009 Växjö Universitet Göteborgs Stad

2 IKMDOK-konferensen 2009 Leonardo 13.15Inledning 13.30Årsrapporten – Bert Gren, Mikael Dahlberg och Mats Anderberg, IKMDOK 14.45Kaffe 15.15 Det nya dataprogrammet – Jakob Vonasek, projektledare och Petter Gustavsson, utvecklare, från CTK (Chalmers Teknologkonsulter) presenterar utvecklingsarbetet. Elite Hotel Stadshotellet 19.00Middag

3 IKMDOK-konferensen 2009 Torsdag den 5 november Homeros 09.00Evidens och praktisk kunskap – Håkan Jenner, professor Växjö universitet 10.15Kaffe 10.45Missbruksutredningen – den pågående statliga utredningen om den samlade svenska missbruks- och beroendevården. Utredningens sekreterare Mikael Sandlund presenterar uppdrag och nuvarande läge. Hus M 12.00Lunch

4 IKMDOK-konferensen 2009 Torsdag den 5 november Leonardo 13.00The History and Background of the European Therapeuthic Communities – Eric Broekaert, Professor of orthopedagogics. Ghent University, Belgium 14.30 Parallella seminarier 1 15.15Kaffe 15.45-16.30 Parallella seminarier

5 IKMDOK-konferensen 2009 Torsdag den 5 november Homeros Revidering av DOK-formulären – Sofie Mörner och Johan Billsten från SiS samt Mikael Dahlberg IKMDOK. F330 Det nya dataprogrammets möjligheter – Jakob Vonasek och Petter Gustavsson från CTK och Bert Gren IKMDOK. K1040 UngDOK – Liliana Pellegrino och Annika Hammarstrand Maria Ungdomsenhet, Stockholm, och Ingegerd Nilsson, Mini-Maria Hisingen, Göteborg, presenterar utvecklingsarbetet med ett dokumentationssystem för ungdomar. M1053 Från "Kvinno-DOK" till genderperspektiv - Malin Westerlund, Sofia, Laina Stolt och Carola Lager, Ellen, och Annika Ström- Öberg, Skepparegången - DOK-enheter som arbetar med kvinnor - presenterar ett utvecklingsarbete. Elite Hotell Stadshotellet 20.00 Middag med underhållning av Johnny och Pierre

6 IKMDOK-konferensen 2009 Fredag den 6 november Leonardo 09.00 En samlad statistik för missbruks- och beroendevården – Roger Holmberg, utredare vid Socialstyrelsens statistikenhet 09.45Kaffe 10.15Från kunskap till praktik – Gunborg Brännström, projektledare vid Sveriges kommuner och landsting (SKL) 11.15Kunskap i praktiken – Therese Reitan, forskningsledare LVM, Statens institutionsstyrelse 12.00 Konferensen avslutas Hus M 12.15Lunch

7 IKMDOKs mål – Skapa underlag för självutvärdering i form av beskrivningar av klienter och insatser samt initiera kontinuerligt utvärderingsarbete. – Utvidga plattformen för självutvärdering i form av jämförelser mellan olika enheter. – Sprida kunskap om hur självutvärdering kan användas för kvalitetsutveckling. – Insamlande av grundläggande epidemiologisk information för nationellt och internationellt bruk. – Utvärdering av behandling. (SiS-rapport 1996:6)

8 Skapa underlag för självutvärdering i form av beskrivningar av klienter och insatser samt initiera kontinuerligt utvärderingsarbete DOK-formulären revideras tillsammans med SiS. Testas till hösten för att införas 2011. DUR har databaserats och IKMDOK har påbörjat en kvalitetssäkring. IKMDOKs dataprogram har uppgraderats under året av Chalmers Teknologkonsulter (CTK).

9 Skälen bakom det nya dataprogrammet Drifts- och licenskostnaderna är för höga. Råbe & Kobberstad ville erbjuda våra DOK-enheter ett program på licens. Inget dataföretag ville satsa på att finansiera ett nytt dataprogram för DOK. Vi äger nuvarande program och bestämde oss för att vidareutveckla detta.

10 Det nya dataprogrammet Vi skapar frågor och formulär helt själva. Detta gör det möjligt att leverera just det formulär som respektive enhet valt att använda. Större säkerhet. Lättare att göra statistik.

11 Samarbete med Journal Digital Vi planerar att tillsammans med Journal Digital erbjuda ett komplett datastöd när det gäller journalföring, genomförandeplaner och evidensbaserade dokumentations – och bedömningsinstrument för utförarenheter inom både ungdoms- och vuxenvården.

12 Utvidga plattformen för självutvärdering i form av jämförelser mellan olika enheter Arbetet med «UngDOK» och «KvinnoDOK» har fortsatt under 2009. «UngDOK» har testats med hjälp av ett enkätprogram under 2009, för att integreras i det nya DOK- programmet under 2010.

13 Sprida kunskap om hur självutvärdering kan användas för kvalitetsutveckling IKMDOK har inte deltagit i några konferenser eller andra utåtriktade aktiviteter under 2009. Nya dataprogrammet med dess möjligheter att hantera olika typer av formulär kommer att marknadsföras under 2010.

14 Insamlande av grundläggande epidemiologisk information för nationellt och internationellt bruk Samarbetet med Socialstyrelsens statistikenhet när det gäller KIM- frågorna fortgår. DOK-enheter som tillhör beroendevården har numera en möjlighet att lämna uppgifter till Svenskt Beroenderegister (SBR) med hjälp av DOK.

15 Utvärdering av behandling Mats Anderberg och Mikael Dahlberg har doktorerat på strukturerade intervjuer under 2009 – deras avhandling innehåller en del utvärdering av behandling gjord med hjälp av DOK.

16 Kvalitetsutvecklingsperspektivet Kundbehov DUR ASI Grund DOK Inskrivning Behandling/Vårdinsatser Ledning och administration Kompetensutveckling Mottagande Behandlingsplanering Avslutning Uppföljning Har de olika behoven blivit tillgodosedda? BasDOK DOK (insatsbeskrivningen i Avstämnings- och/eller Utskrivningsformuläret) KIM (typ av insats för varje vårdtillfälle) BasDOK (inkl KIM) DOK Inskrivning ASI Grund KIM BasDOK DOK Utskrivning DOK Uppföljning ASI Uppföljning Enhetsbeskrivningsformuläret i DOK UTFÖRARE UTREDARE Bedömningsinstrument

17 – Och nu över till dokumentationen från 2008!


Ladda ner ppt "IKMDOK 2009 Växjö Universitet Göteborgs Stad. IKMDOK-konferensen 2009 Leonardo 13.15Inledning 13.30Årsrapporten – Bert Gren, Mikael Dahlberg och Mats."

Liknande presentationer


Google-annonser