Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IKMDOK-konferensen 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IKMDOK-konferensen 2010."— Presentationens avskrift:

1 IKMDOK-konferensen 2010

2 Onsdag 10 november 2010 Lokal: Leonardo 13.15 Konferensen öppnas
13.30 Årsrapporten –Mikael Dahlberg, Mats Anderberg och Bert Gren, IKMDOK 14.45 Kaffe Det nya IKMDOK – Mikael Dahlberg och Bert Gren, IKMDOK, Jonas Alm, Journal Digital 19.00 Middag på Elite Stadshotellet Onsdag 10 november 2010

3 Torsdag 11 november 2010 Lokal: Homeros
Lokal: Homeros 09.00 Att beskriva missbruksklienters situation och förändring med hjälp av kliniska databaser – Bengt-Åke Armelius, Umeå universitet 10.30 Kaffe 11.00 Parallella seminarier I (Lokal: H 1206, H 1207, H 1411, H1310) Att beskriva och utvärdera sin egen verksamhet – Mats Anderberg, Linnéuniversitetet Systematisk dokumentation och genomförandeplaner – Jonas Alm, Journal Digital Revidering av DOK-formulären – Mikael Dahlberg, IKMDOK och Johan Billsten, Statens institutionsstyrelse Det nya dataprogrammets möjligheter – Bert Gren, IKMDOK och Erik Fonselius, Fonsan Consulting Lokal: Hus M 12.00 Lunch Lokal: Leonardo 13.00 Det tveksamma bruket av riktlinjer inom psykiatrin – Jurgen Reeder, Svenska psykoanalytiska sällskapet Kaffe 15.00 Parallella seminarier II (Lokal: H 1206, H 1207, H 1411, H1211) -16.00 Lokal: Elite Stadshotellet Middag med underhållning av Langs Soul Unit Torsdag 11 november 2010

4 Fredag 12 november 2010 Lokal: Leonardo 09.00 Inledning
09.15 Kommuner och landstings perspektiv på brukarinflytande –  Ulla-Karin Schön, Sveriges kommuner och landsting 10.00 Kaffe 10.30 Klientrörelsens arbete för inflytande – Camilla Svenonius, RFHL 11.15 Möjlighet till inflytande – Ewa Wallner och Christina Castana, Vägen ut!- kooperativen   Utvärdering/Avslutning Lokal: Hus M 12.15 Lunch Fredag 12 november 2010

5 IKMDOK 2010 Årsrapporten

6 IKMDOKs implementeringsorganisation
IKMDOK-enheter Ca 110 st 2010) VERKSAMHETSAN-SVARIGA CHEFER SOCIAL RESURSFÖRVALTNING GÖTEBORGS STAD KONTAKTPERSONER IKMDOK (1½ samordnare) IKM LINNÉUNIVERSITETET SIS-DOK STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE KIM SOCIALSTYRELSEN TDI EMCDDA IKMDOKs implementeringsorganisation Avtal med tystnadsplikt

7 Att skriva avtal med IKMDOK – utse en kontaktperson från varje verksamhet.
Att bestämma vem som ska ha tillgång till dokumentationen (IKMDOK gör bara avidentifierade statistikuttag). Att tillsammans med sin personal välja lämplig nivå på dokumentationen. Vilka frågor förutom BasDOK ska ingå i dokumentationen? Det uppgraderade dataprogrammet levererar hela DOK eller det man beställt. Att ge kontaktpersonen tid att arbeta med DOK. Att efterfråga dokumentationen! Chefens ansvar

8 Kontaktpersonens ansvar
Att samverka och söka stöd hos IKMDOKs samordnare och delta i konferensen och andra möten/utbildningar. Att kontrollera kvaliteten i dokumentationen (manualen/bortfall). Att ta fram textsammanställningar till den som gjort intervjun. Att ta fram statistik som presenteras på speciella DOK-möten. Att inspirera och motivera sina arbetskamrater. Att delta i möten och dataworkshops och i den årliga konferensen på Linnéuniversitetet. Kontaktpersonens ansvar

9 IKMDOK-kontraktet Deltagande i IKMDOK innebär att enheten erhåller: ■       Intervjuformulär och dataprogram för DOK m fl (på licens för varje avtalsperiod) ■        Utbildning i DOK m fl som ett kvalitetsutvecklingsinstrument på enheten ■        Stöd och handledning av kontaktpersoner ■        Dataworkshops för kontaktpersoner och användare ■        Nationell sammanställning av data varje år ■        En årlig konferens på Linnéuniversitetet ■        En presentation av enheten på hemsidan Förutsättningar vid enheten: ■        Anmälan om deltagande i IKMDOK ■        Kontaktperson utsedd ■        Dator, datasupport på arbetsplatsen ■        Internet-uppkoppling och egen epost ■        Anmälan till Datainspektionen (PUL) ■        Tid avsatt för dokumentationsarbete ■        Obligatoriskt deltagande i utbildning, nätverksmöten och en årlig konferens ■        Kostnader avsatta för resor till möten och konferenser ■        Dokumentation av samtliga nya klientkontakternya klientkontakter på min

10 DOK rekommenderas i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård (SoS, 2007)
”DOK utgör på individnivån ett underlag bl.a. för behandlingsplanering och uppföljning, men kan även användas som underlag för verksamhetsbeskrivning och kvalitetsutveckling” Kommentar: ASI Grund och DOKs Inskrivningsformulär är jämförbara som bedömningsinstrument.

11 Ledning och administration Behandlingsplanering Socialsekreterare m fl
Kvalitetsutvecklingsperspektivet Ledning och administration UTFÖRARE Mottagande Behandlingsplanering Behandling/Insatser Avslutning Uppföljning Har de olika kundbehoven blivit tillgodosedda? DOK/BasDOK (insatsbeskrivningen i Avstämnings- och/eller Utskrivningsformuläret) KIM (typ av insats för varje vårdtillfälle) DOK/BasDOK SBR KIM ASI Grund (saknar KIM) DOK/BasDOK Utskrivning + Uppföljning ASI Upp Kompetensutveckling BESTÄLLARE Kundbehov Socialsekreterare m fl DOK Inskrivning DUR ASI Grund Enhetsbeskrivningsformuläret i DOK

12 Bedömningsinstrumenten DOK och ASI granskade
Två nya granskningar av bedömningsinstrument på missbruksområdet har publicerats i metodguiden för socialt arbete. ( Bedömningsinstrumenten DOK och ASI granskade

13 Skapa underlag för självutvärdering i form av beskrivningar av klienter och insatser samt initiera kontinuerligt utvärderingsarbete. Utvidga plattformen för självutvärdering i form av jämförelser mellan olika enheter. Sprida kunskap om hur självutvärdering kan användas för kvalitetsutveckling. Insamlande av grundläggande epidemiologisk information för nationellt och internationellt bruk. Utvärdering av behandling (SiS-rapport 1996:6) IKMDOKs mål

14 Det gamla DOK-programmet

15 Det nya IKMDOK-programmet

16 Uppgradering av IKMDOKs dataprogram – blev klart i september i stället för januari (Re-DOK under sommaren med Erik Fonselius som projektledare) Det uppgraderade dataprogrammet kan skapa och hantera vilka formulär som helst Varje enhet får de frågor man vill ha (minimum BasDOK för DOK) Möjligt att göra upp till 10 egna frågor PDF-utskrift av de formulär man valt – även utskrift av ifyllda formulär Obegränsat antal användare (licenser krävs ej) Textsammanställningar från alla frågor/formulär – underlag för genomförandeplaner Man bestämmer själv var nedladdade formulär och textsammanställningar ska sparas Enklare statistikfunktion Högre säkerhet Skapa underlag för självutvärdering i form av beskrivningar av klienter och insatser samt initiera kontinuerligt utvärderingsarbete

17 Revidering av DOK-formulären tillsammans med Statens Institutionsstyrelse (SiS)
UngDOK BasDOK som minsta gemensamma nivå för dokumentation Dataprogrammet möjliggör tilläggsfrågor Utvidga plattformen för självutvärdering i form av jämförelser mellan olika enheter

18 Konferensen och dataworkshops
IKMDOK-rapport Sprida kunskap om hur självutvärdering kan användas som kvalitetsutveckling

19 IKMDOK-rapport 2009 KIM-rapporteringen Samarbete med Socialstyrelsens statistikavdelning och deltagande i expertmötet på EMCDDA i Lissabon Insamlande av grundläggande epidemiologisk information för nationellt och internationellt bruk

20 Utvärdering av behandling
IKMDOK erbjuder utbildning och handledning i att utvärdera den egna verksamheten Utvärdering av behandling


Ladda ner ppt "IKMDOK-konferensen 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser