Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IKMDOK-konferensen 2010. Onsdag 10 november 2010 Lokal: Leonardo  13.15Konferensen öppnas  13.30Årsrapporten –Mikael Dahlberg, Mats Anderberg och Bert.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IKMDOK-konferensen 2010. Onsdag 10 november 2010 Lokal: Leonardo  13.15Konferensen öppnas  13.30Årsrapporten –Mikael Dahlberg, Mats Anderberg och Bert."— Presentationens avskrift:

1 IKMDOK-konferensen 2010

2 Onsdag 10 november 2010 Lokal: Leonardo  13.15Konferensen öppnas  13.30Årsrapporten –Mikael Dahlberg, Mats Anderberg och Bert Gren, IKMDOK  14.45Kaffe  15.15 Det nya IKMDOK – Mikael Dahlberg och Bert Gren, IKMDOK, Jonas Alm, Journal Digital  19.00Middag på Elite Stadshotellet

3 Torsdag 11 november 2010 Lokal: Homeros  09.00Att beskriva missbruksklienters situation och förändring med hjälp av kliniska databaser – Bengt-Åke Armelius, Umeå universitet  10.30Kaffe  11.00Parallella seminarier I (Lokal: H 1206, H 1207, H 1411, H1310)  Att beskriva och utvärdera sin egen verksamhet – Mats Anderberg, Linnéuniversitetet  Systematisk dokumentation och genomförandeplaner – Jonas Alm, Journal Digital  Revidering av DOK-formulären – Mikael Dahlberg, IKMDOK och Johan Billsten, Statens institutionsstyrelse  Det nya dataprogrammets möjligheter – Bert Gren, IKMDOK och Erik Fonselius, Fonsan Consulting Lokal: Hus M  12.00Lunch Lokal: Leonardo  13.00Det tveksamma bruket av riktlinjer inom psykiatrin – Jurgen Reeder, Svenska psykoanalytiska sällskapet  14.30 Kaffe  15.00Parallella seminarier II (Lokal: H 1206, H 1207, H 1411, H1211) -16.00 Lokal: Elite Stadshotellet  20.00 Middag med underhållning av Langs Soul Unit 

4 Fredag 12 november 2010 Lokal: Leonardo  09.00 Inledning  09.15Kommuner och landstings perspektiv på brukarinflytande – Ulla-Karin Schön, Sveriges kommuner och landsting  10.00Kaffe  10.30Klientrörelsens arbete för inflytande – Camilla Svenonius, RFHL  11.15Möjlighet till inflytande – Ewa Wallner och Christina Castana, Vägen ut!- kooperativen  Utvärdering/Avslutning Lokal: Hus M  12.15Lunch

5 IKMDOK 2010 Årsrapporten

6 IKMDOKs implementeringsorganisation VERKSAMHETSAN- SVARIGA CHEFER SOCIAL RESURSFÖRVALTNING GÖTEBORGS STAD KONTAKTPERSONER IKM LINNÉUNIVERSITETET IKMDOK (1½ samordnare) SIS-DOK STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE KIM SOCIALSTYRELSEN TDI EMCDDA Avtal med tystnadsplikt IKMDOK-enheter Ca 110 st 2010)

7 Chefens ansvar  Att skriva avtal med IKMDOK – utse en kontaktperson från varje verksamhet.  Att bestämma vem som ska ha tillgång till dokumentationen (IKMDOK gör bara avidentifierade statistikuttag).  Att tillsammans med sin personal välja lämplig nivå på dokumentationen. Vilka frågor förutom BasDOK ska ingå i dokumentationen? Det uppgraderade dataprogrammet levererar hela DOK eller det man beställt.  Att ge kontaktpersonen tid att arbeta med DOK.  Att efterfråga dokumentationen!

8 Kontaktpersonens ansvar  Att samverka och söka stöd hos IKMDOKs samordnare och delta i konferensen och andra möten/utbildningar.  Att kontrollera kvaliteten i dokumentationen (manualen/bortfall).  Att ta fram textsammanställningar till den som gjort intervjun.  Att ta fram statistik som presenteras på speciella DOK-möten.  Att inspirera och motivera sina arbetskamrater.  Att delta i möten och dataworkshops och i den årliga konferensen på Linnéuniversitetet.

9 Deltagande i IKMDOK innebär att enheten erhåller: ■ Intervjuformulär och dataprogram för DOK m fl (på licens för varje avtalsperiod) ■ Utbildning i DOK m fl som ett kvalitetsutvecklingsinstrument på enheten ■ Stöd och handledning av kontaktpersoner ■ Dataworkshops för kontaktpersoner och användare ■ Nationell sammanställning av data varje år ■ En årlig konferens på Linnéuniversitetet ■ En presentation av enheten på hemsidan www.ikmdok.se Förutsättningar vid enheten: ■ Anmälan om deltagande i IKMDOK ■ Kontaktperson utsedd ■ Dator, datasupport på arbetsplatsen ■ Internet-uppkoppling och egen epost ■ Anmälan till Datainspektionen (PUL) ■ Tid avsatt för dokumentationsarbete ■ Obligatoriskt deltagande i utbildning, nätverksmöten och en årlig konferens ■ Kostnader avsatta för resor till möten och konferenser ■ Dokumentation av samtliga nya klientkontakternya klientkontakter på min IKMDOK-kontraktet

10 DOK rekommenderas i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård (SoS, 2007) ”DOK utgör på individnivån ett underlag bl.a. för behandlingsplanering och uppföljning, men kan även användas som underlag för verksamhetsbeskrivning och kvalitetsutveckling” Kommentar: ASI Grund och DOKs Inskrivningsformulär är jämförbara som bedömningsinstrument.

11 Behandling/Insatser Ledning och administration Kompetensutveckling Mottagande Behandlingsplanering Avslutning Uppföljning Har de olika kundbehoven blivit tillgodosedda? DOK/BasDOK (insatsbeskrivningen i Avstämnings- och/eller Utskrivningsformuläret) KIM (typ av insats för varje vårdtillfälle) DOK/BasDOK SBR KIM ASI Grund (saknar KIM) DOK/BasDOK Utskrivning + Uppföljning ASI Upp Enhetsbeskrivningsformuläret i DOK Kvalitetsutvecklingsperspektivet BESTÄLLARE Kundbehov Socialsekreterare m fl DOK Inskrivning DUR ASI Grund UTFÖRARE

12 Bedömningsinstrumenten DOK och ASI granskade  Två nya granskningar av bedömningsinstrument på missbruksområdet har publicerats i metodguiden för socialt arbete. (www.socialstyrelsen.se)

13 IKMDOKs mål •Skapa underlag för självutvärdering i form av beskrivningar av klienter och insatser samt initiera kontinuerligt utvärderingsarbete. •Utvidga plattformen för självutvärdering i form av jämförelser mellan olika enheter. •Sprida kunskap om hur självutvärdering kan användas för kvalitetsutveckling. •Insamlande av grundläggande epidemiologisk information för nationellt och internationellt bruk. •Utvärdering av behandling. (SiS-rapport 1996:6)

14 Det gamla DOK-programmet

15 Det nya IKMDOK-programmet

16  Uppgradering av IKMDOKs dataprogram – blev klart i september i stället för januari (Re-DOK under sommaren med Erik Fonselius som projektledare)  Det uppgraderade dataprogrammet kan skapa och hantera vilka formulär som helst  Varje enhet får de frågor man vill ha (minimum BasDOK för DOK)  Möjligt att göra upp till 10 egna frågor  PDF-utskrift av de formulär man valt – även utskrift av ifyllda formulär  Obegränsat antal användare (licenser krävs ej)  Textsammanställningar från alla frågor/formulär – underlag för genomförandeplaner  Man bestämmer själv var nedladdade formulär och textsammanställningar ska sparas  Enklare statistikfunktion  Högre säkerhet Skapa underlag för självutvärdering i form av beskrivningar av klienter och insatser samt initiera kontinuerligt utvärderingsarbete

17 Utvidga plattformen för självutvärdering i form av jämförelser mellan olika enheter Utvidga plattformen för självutvärdering i form av jämförelser mellan olika enheter  Revidering av DOK-formulären tillsammans med Statens Institutionsstyrelse (SiS)  UngDOK  BasDOK som minsta gemensamma nivå för dokumentation  Dataprogrammet möjliggör tilläggsfrågor

18 Sprida kunskap om hur självutvärdering kan användas som kvalitetsutveckling  Konferensen och dataworkshops  IKMDOK-rapport

19 Insamlande av grundläggande epidemiologisk information för nationellt och internationellt bruk  IKMDOK-rapport 2009  KIM-rapporteringen  Samarbete med Socialstyrelsens statistikavdelning och deltagande i expertmötet på EMCDDA i Lissabon

20 Utvärdering av behandling  IKMDOK erbjuder utbildning och handledning i att utvärdera den egna verksamheten


Ladda ner ppt "IKMDOK-konferensen 2010. Onsdag 10 november 2010 Lokal: Leonardo  13.15Konferensen öppnas  13.30Årsrapporten –Mikael Dahlberg, Mats Anderberg och Bert."

Liknande presentationer


Google-annonser