Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INDUSTRISAMARBETEN- AKTIVITETER MAJ 2014 Tina Lidén Mascher.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INDUSTRISAMARBETEN- AKTIVITETER MAJ 2014 Tina Lidén Mascher."— Presentationens avskrift:

1 INDUSTRISAMARBETEN- AKTIVITETER MAJ 2014 Tina Lidén Mascher

2 ÄNDAMÅL KVALITETSREGISTER Primärt: fortlöpande och systematiskt utveckla och säkra vårdens kvalitet (jämförelser i detta syfte ingår) Sekundära: forskning och statistik

3 VAD BEHÖVS FÖR ATT FÅ IGÅNG SAMARBETEN? Mallar Policies Hjälp vid förfrågan Utbildning GCP Certifiering eller GCP monitorering av registren

4 ANVÄND DEN RESURS SOM NU FINNS TILLGÄNGLIG FÖR ATT ÖKA FORSKNINGS SAMARBETEN! Tinas kompetenser: Hjälpa till med förfrågningar och avtal Engelska Protokoll synopsis, Ansvarsscheman CRF Rapportskrivning GCP utbildning, GCP frågor och check/monitorering av register Skriva rutin och processbeskrivningar (Standard operation procedures) Modeller för affärs-resurs- ekonomi-förändrings-planer m.m.

5 VIA NATIONELLA KVALITETSREGISTER (HEMSIDAN) Uppfinn inte hjulet igen! Ta lärdom av andra Dela med sig lönar sig

6 TINAS FLERSTEGSRAKET Mallar -Utbildning & markn.för - ”Match Making”

7 VAD BEHÖVS FÖR ATT FÅ IGÅNG SAMARBETEN? FORTSÄTTN. MALLAR: KVALITETS ID DOKUMENT, SYNOPSIS, AVTALS POLICY, PRISMODELLER, WORK SHEET Avtals Policy : Identify partners for the collaboration Type of Collaboration/Samarbetsform: Laws Processes/Processer: Services: Deliverables and Milestones/Leveranser och resultat Time and Resources/Tid och resurser Biological samling and biobanks/biologiska prover och biobanker: Publication Polic /Publikationer: Ownership and confidentiality/Ägande och konfidentialitet:

8 VAD BEHÖVS FÖR ATT FÅ IGÅNG SAMARBETEN? Marknadsföring**: Variabellistor på hemsidan Möjlighet av få ut data och statistik Önskemål om typ av samarbeten Utbildning för industrin i höst **Se typ av studier samt aktiviteter för samverkan

9 VAD BEHÖVS FÖR ATT FÅ IGÅNG SAMARBETEN? LV/MPA behov i framtiden: Uppföljningsdata Biverkningar (läkemedel, device nr, indikationer, behandling) Patient Outcome Data Livskvalité (EQ-5D)

10 VAD BEHÖVS FÖR ATT FÅ IGÅNG SAMARBETEN? FORTSÄTTN. Quality assurance /GCP Certifiering: Qualifications for data input Patient informed: Patient data protection Changes made in the registry: by reason, initials and signature Audit trail Data verified against Source data ( diagnosis, drugs used and indications, adverse events) IT system validation checks (Jonas Ramberg) and controls Archiving (25 years)

11 www.kvalitetsregister.se TACK! Tina Liden Mascher Kristina.LidenMascher@skl.se 08-452 71 75 eller 076-526 90 71


Ladda ner ppt "INDUSTRISAMARBETEN- AKTIVITETER MAJ 2014 Tina Lidén Mascher."

Liknande presentationer


Google-annonser