Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Integrerad Psykiatri/RACT Intensiv case management och ACT-modellen i flexibel version ULF MALM Göteborg 6 maj 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Integrerad Psykiatri/RACT Intensiv case management och ACT-modellen i flexibel version ULF MALM Göteborg 6 maj 2014."— Presentationens avskrift:

1 Integrerad Psykiatri/RACT Intensiv case management och ACT-modellen i flexibel version
ULF MALM Göteborg 6 maj 2014

2 Metodikprogrammet IntegreradPsykiatri/RACT
Samhällsnära team tillämpar intensiv case management och ACT-modellen enligt den flexibla holländska versionen. På individnivå kärningredienser från ACT enligt den klassiska ortodoxa nordamerikanska versionen t ex uppsökande insatser, hög grad av tillgänglighet samt gemensamt teamansvar i krislägen. Evidensbaserade metoder

3 INFRASTRUKTUR FÖR FRAMGÅNGSRIKA ORGANISATIONER
Mikrosystem

4 'KLINISKT MIKROSYSTEM' 'Ett kliniskt mikrosystem' är en liten grupp människor (där professionella, brukaren/patienten och närstående alltid ingår), som är en del av en större organisation, och vars mål är att arbeta tillsammans, för att genomföra vård och stöd för en brukare/patient som tillhör verksamhetens målgrupp. Mikrosystem utvecklas över tid och är komplexa adaptiva system som förändras i takt med brukaren/patienten.

5 Ett kliniskt mikrosystem är en liten grupp människor (där professionella, brukaren/patienten och närstående alltid ingår), som är en del av en större organisation, och vars mål är att arbeta tillsammans, för att genomföra vård och stöd för en brukare/patient som tillhör verksamhetens målgrupp. Mikrosystem utvecklas över tid och är komplexa adaptiva system som förändras i takt med brukaren/patienten. I Integrerad Psykiatri är en resursgrupp ett kliniskt mikrosystem för personer med någon allvarlig psykisk sjukdom och långvarig funktionsnedsättning. Gruppens syfte är att möta brukarens/patientens personliga behov av vård och stöd. Resursgruppen, en innovation inom psykiatrins område, involverar människor och har en egen informationsteknologi. Därför är en resursgrupp både ett team och ett mikrosystem.

6 IP 1994 Integrerad Psykiatri version 1.0 Vård- och stödenhet i samhället 2008 Integrerad Psykiatri version 2.0 Praktikbaserad evidens 2012 Integrerad Psykiatri version 3.0 =ResursgruppsACT(RACT)

7 Följ budskapen gör verkstad från Anders Printz, socialdepartementets nationella samordnare, och nu är det slagläge från Ing-Marie Wieselgren, SKLs nationella samordnare.

8 2012 Integrerad Psykiatri version 3
2012 Integrerad Psykiatri version 3.0 =ResursgruppsACT (RACT) ”Göra verkstad”-handbok: RACT/IP.eArbetsboken 2012 Nytt Underlag Ny praktikbaserad evidens Utbildningserfarenheter Ny forskning Sekundärforskning: Meta-analys (Nordén, Malm, Norlander 2012) Primärforskning: Kvalitativ studie (Nordén, Eriksson, Kjellgren, Norlander 2012) Ny ACT-version Flexibel ACT (FACT)

9 Integrerad Psykiatri version 2.0 Utbildningserfarenheter 2008-2011
Deltagarna gillade utbildningen, ”överlag ger deltagarna utbildningen ett högt betyg”, och att programmet ”sätter den enskilde och dennes behov och preferenser i centrum”, men riktade viss kritik mot strukturbrister i utbildningsmaterialet IP.eArbetsboken 2008 ”som uppfattas som ostrukturerat”. Personal från både kommuner och landsting lärde sig tillämpa IP-programmet i sin dagliga praktik och ”att tro på programmet”. (Markström & Grape 2010)

10 86% programtrogenhet vid avslutad utbildning
….och mer Det gick att lära ut Integrerad Psykiatri version 2.0 till utförare i kommuner och landsting 86% programtrogenhet vid avslutad utbildning

11 Sekundärforskning: Meta-analys
Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health, 2012, 8, / Bentham Open Open Access Resource Group Assertive Community Treatment (RACT) as a Tool of Empowerment for Clients with Severe Mental Illness: A Meta-Analysis Tommy Nordén, Ulf Malm and Torsten Norlander

12 Primärforskning: Kvalitativ studie
PsyCh Journal 1 (2012): 15–27 doi: /pchj.1 Involving clients and their relatives and friends in psychiatric care: Case managers’ experiences of training in resource group assertive community treatment Tommy Nordén, Anders Eriksson, Anette Kjellgren, and Torsten Norlander

13 RACT/IP.eArbetsboken 2012 är uppdaterad med hänsyn till kritiken som framfördes av kursdeltagare i det nationella utbildningsprojektet , ny forskningsevidens och den nya flexibla versionen av ACT-modellen (FACT)


Ladda ner ppt "Integrerad Psykiatri/RACT Intensiv case management och ACT-modellen i flexibel version ULF MALM Göteborg 6 maj 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser