Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bara Bra Möten Ekot Surahammar 150129. Uppbjudning 5 min Bjud upp eller bli uppbjuden med/av någon du inte har pratat med på länge. Diskutera vad dina.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bara Bra Möten Ekot Surahammar 150129. Uppbjudning 5 min Bjud upp eller bli uppbjuden med/av någon du inte har pratat med på länge. Diskutera vad dina."— Presentationens avskrift:

1 Bara Bra Möten Ekot Surahammar 150129

2 Uppbjudning 5 min Bjud upp eller bli uppbjuden med/av någon du inte har pratat med på länge. Diskutera vad dina tankar är kring arbetet just nu.

3 Vår vision är Bara Bra Möten Varför har vi en vision? Hur har vi jobbat med den? Vad har vi kommit fram till så här långt?

4 Vad har vi jobbat med tidigare? Pedagog – Pedagog Pedagog – Förälder Pedagog – Barn Vilka förutsättningar har vi för att nå Bara Bra Möten?

5 Olika forum: SyfteAnsvarig MåndagsmöteDialog om pedagogiskt nulägeKi PedagogmöteAtt utveckla verksamhetenMaria & Linda PersonalmöteAtt utveckla verksamhetenKi HusmöteInformation gällande verksamhetenKi KöksmöteAtt utveckla verksamhetenKi ÄmnesområdenAtt utveckla verksamhetenÄmnesansvarig HandledningAtt utveckla verksamheten (person & roll)Maria & Linda ReflektionAtt utveckla verksamhetenPedagoger = Jag SKA-summeringDokumentationAnsvarig pedagog

6 Hur möts vi i dessa forum? Dialog: Alla lyssnar - alla delar med sig. Den goda lösningen i centrum. Ny förståelse och insikt skapas. 1+1=3 Diskussion: Fokus på detalj istället för helhet. Undvikande av konflikt sätts i centrum. Resulterar i ytliga kompromisser. 1-1 Debatt Fokus på att vinna samtalet. Individers/gruppers särintresse sätts i centrum. Högst röst, status eller bäst argument vinner. 1-0 Källa: KlarUtbildning/Anders Härdevik Osams: Olika uppfattningar, utan respekt, debatt Oense: Olika uppfattningar, med respekt, diskussion & dialog, leder till utveckling Är det ok med debatt och diskussion om redan fattade beslut?

7 Olika syn på tillvaron Harmonisyn Konflikter är något negativt, något dåligt Konflikter är onormalt Konflikter orsakas av bråkmakare Konflikter kan och bör undvikas Konflikter ska undertryckas och elimineras Förändring är inte positivt Konfliktsyn Konflikter mellan människor är naturligt Konflikter är normalt Konflikter är oundvikliga Konflikter är berikande Förändring kan vara positivt och utvecklande

8 Uppbjudning 5 min Bjud upp någon/bli uppbjuden med/av någon du inte pratat med på länge. Diskutera vad ni tycker att det innebär med Bara Bra möten mellan pedagoger.

9 Vi har aldrig tid… För att äga rätten att påtala tidsbrist måste jag veta… …att jag gjort vad jag kan för att själv skapa tid… …vad jag ska ha tiden till!

10 Framgång Vad är framgång? Vad beror framgång på? Har vi nått framgång och hur vet vi isf det? Hur når vi framgång? PedagogPedagogPedagog --- Pedagog Förälder Barn

11 Gruppfaser 2 sätt att se på det… Stadie 1 Tillhörighet & Trygghet Medlemmarna är koncentrerade på den personliga tryggheten. De är rädda för att bli avvisade. De uttrycker ett behov av tydliga direktiv från ledaren. Interna konflikter är sällsynta. Stadie 2 Opposition & Konflikt Det uppstår konflikter kring värderingar. Missnöje med rollfördelning börjar dyka upp. Medlemmarna utmanar och ifrågasätter ledaren. Det bildas subgrupper vilka ses som hot mot gruppen av övriga. Stadie 3 Tillit & Struktur Det råder en markant ökad klarhet och konsensus om målen. Ledarens roll blir mindre styrande och mer konsultativ. Ökad tolerans för subgrupper. Tilliten ökar och samarbetet blir tydligare. Konflikter uppstår men hanteras effektivare. Stadie 4 Arbete & Produktivitet Medlemmarna delar teamets mål. Medlemmarna är medvetna om sina roller och har accepterat dem som sina. Delegering präglar ledarstilen. Teamet förväntar sig att varje medlem ska vara framgångsrik. Subgrupper är integrerade i helheten och erkänns/belönas. Teamet har effektiva strategier för konflikthantering. Vilken fas är vi i och hur går vi vidare till nästa?

12 Några avslutande frågor?


Ladda ner ppt "Bara Bra Möten Ekot Surahammar 150129. Uppbjudning 5 min Bjud upp eller bli uppbjuden med/av någon du inte har pratat med på länge. Diskutera vad dina."

Liknande presentationer


Google-annonser