Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HANDLÄGGARDAG EKONOMISKT BISTÅND RÄTTSSÄKERHET VAD ÄR VIKTIGT FÅ MED I JOURNALEN? ÄNDRA POSITIVT BESLUT KAN VI ÄNDRA PÅ ETT GYNNANDE BESLUT? ÅTERKRAV AV.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HANDLÄGGARDAG EKONOMISKT BISTÅND RÄTTSSÄKERHET VAD ÄR VIKTIGT FÅ MED I JOURNALEN? ÄNDRA POSITIVT BESLUT KAN VI ÄNDRA PÅ ETT GYNNANDE BESLUT? ÅTERKRAV AV."— Presentationens avskrift:

1 HANDLÄGGARDAG EKONOMISKT BISTÅND RÄTTSSÄKERHET VAD ÄR VIKTIGT FÅ MED I JOURNALEN? ÄNDRA POSITIVT BESLUT KAN VI ÄNDRA PÅ ETT GYNNANDE BESLUT? ÅTERKRAV AV BISTÅND NÄR KAN VI STÄLLA VILLKOR OM ÅTERBETALNING? Luleå, tisdag 26 november 2013 HANDLÄGGNING AV ÖVERKLAGAN VAD DRAR VI FÖR LÄRDOM AV JO:S GRANSKNINGAR? EU-MEDBORGARE MÅSTE VI BEDÖMA OM SÖKANDEN HAR UPPEHÅLLSRÄTT? INNEBÄR UPPEHÅLLSRÄTT SAMMA SOM RÄTT TILL BISTÅND? GRÄNSDRAGNINGSFRÅGOR MELLAN KOMMUNER HAR VI OLIKA SYN OM VI ÄR UTFLYTTNING- ÄN OM VI ÄR INFLYTTNINGSKOMMUN? PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK VILKA KRAV KAN VI STÄLLA? LAGÄNDRINGAR VID HALVÅRSSKIFTET JOBBSTIMULANS, PRAKTIKKRAVKRAV, UNGDOMS INKOMST

2 HANDLÄGGARDAG EKONOMISKT BISTÅND RÄTTSSÄKERHET VAD ÄR VIKTIGT FÅ MED I JOURNALEN? ÄNDRA POSITIVT BESLUT KAN VI ÄNDRA PÅ ETT GYNNANDE BESLUT? ÅTERKRAV AV BISTÅND NÄR KAN VI STÄLLA VILLKOR OM ÅTERBETALNING? Luleå, tisdag 26 november 2013 HANDLÄGGNING AV ÖVERKLAGAN VAD DRAR VI FÖR LÄRDOM AV JO:S GRANSKNINGAR?

3 HANDLÄGGARDAG EKONOMISKT BISTÅND EU-MEDBORGARE MÅSTE VI BEDÖMA OM SÖKANDEN HAR UPPEHÅLLSRÄTT? INNEBÄR UPPEHÅLLSRÄTT SAMMA SOM RÄTT TILL BISTÅND? GRÄNSDRAGNINGSFRÅGOR MELLAN KOMMUNER HAR VI OLIKA SYN OM VI ÄR UTFLYTTNING- ÄN OM VI ÄR INFLYTTNINGSKOMMUN? PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK VILKA KRAV KAN VI STÄLLA? Luleå, tisdag 26 november 2013 LAGÄNDRINGAR VID HALVÅRSSKIFTET JOBBSTIMULANS, PRAKTIKKRAVKRAV, UNGDOMS INKOMST.

4 RÄTTSSÄKERHET sidan 2 LEGALITET OFFENTLIGHET OBJEKTIVITET BESLUT INOM RIMLIG TID Luleå, tisdag 26 november 2013 ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET.

5 Journalskrivande sidan 6 SoL: beslut, åtgärder, faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Den enskilde bör hållas underrättad mm Socialstyrelsens Allmänna råd: vad ärendet gäller, om tolk anlitats + ett trettiotal andra punkter Socialstyrelsen föreskrifter: tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga uppgifter; fortlöpande, tydliga och väl strukturerade mm Å vad tycker vi är viktigt? Luleå, tisdag 26 november 2013

6 ÄNDRA GYNNANDE BESLUT sidan 11 Säkerhetsskäl Förbiseendefel Beslutet fattats när det meddelats, expedierats. Återkallelseförbehåll Lämnat felaktiga, ofullständiga uppgifter Luleå, tisdag 26 november 2013

7 ÅTERKRAV sidan 14 Förskott på förmån eller ersättning (+ två till) Motiverat, skriftligt och delgivet Kvittning av kommande bistånd? Grunden: inte kräva tillbaka bistånd, men … Bevilja trots att sökanden inte är berättigad, SoL 4 kap 2 § Utreda betalningsmöjlighet innan krav Begäran enligt SFB att Försäkringskassan skickar retroaktiv ersättning till oss. Luleå, tisdag 26 november 2013

8 ÖVERKLAGANDE sidan 18 Kolla överklagningstid men inte överklagbarhet Inhibition,rådrumsbeslut. Treveckorsgränsen olika för enskild och för myndighet Avvisa eller lämna vidare inom en vecka Luleå, tisdag 26 november 2013

9 EES-MEDBORGARE sidan 22 Likabehandling som svenskar, socialtjänstlagen 4 kap Uppehållsrätt, utlänningslagen 3a kap EU-direktiv 2004/38/EG artikel 24:1. Luleå, tisdag 26 november 2013

10 GRÄNSDRAGNING MELLAN KOMMUNER sidan 29 Bosättningskommun Vistelsekommun Oenighet – lyhörd för den enskildes önskan Folkbokföringskommun Placeringskommun Hot – och våldsutsatta Några domar... Luleå, tisdag 26 november 2013

11 PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK sidan 37 Men kan vara nödvändigt delta i utredning för att bistånd ska kunna beviljas Inte krav på behandling eller på praktik, jobbsökaraktiviteter Inte använda biståndet till annat. Frivillighet betonas - avslag anses inte vara någon motivationshöjare Luleå, tisdg 26 november 2013

12 Gäller i 24 månader, därefter ny ”karens”. 25 procent av inkomst av anställning medräknas inte Fått försörjningsstöd sex månader i följd Fått försörjningsstöd sex månader i följd Jobbstimulans sidan 42 Luleå, tisdag 26 november 2013

13 ”Hemmaboende” ungdom får tjäna mer utan att det påverkar hushållets rätt till ekonomiskt bistånd. Samma krav på tidsbegränsning, individuell plan och samråd med Arbetsförmedlingen Tidigare begränsning till ungdomar tagits bort Krav att delta i vår kompetenshöjande verksamhet sidan 44 Luleå, tisdag 26 november 2013

14 Dator och bredband bör finnas i hushållet Bilbarnstol bör ingå i babyutrustning Tidsgränsen vid bostadsförsäljning borttagen Tidsgränsen vid bostadsförsäljning borttagen Inte nödvändigt för ålderspensionärer att ha besparingar Ställa större krav på de som känner till våra regler... (Ungdoms inkomstgränsen ändrad efter att råden skrevs). Socialstyrelsens Allmänna råd sidan 45 ”basbelopp” avser antagligen inte inkomstbasbeloppet Luleå, tisdag 26 november 2013

15 sekretessmedgivande kommunala riktlinjer www.jo.sewww.jo.se fantastisk sökmotor www.jo.se godkänna fullmakt rätten att anlita ombud kontoutdrag för att se vad pengar använts till. JO-beslut överrumplingsbesök i sökandes hem Luleå, tisdag 26 november 2013

16 Det var det det! Luleå, tisdag 26 november 2013

17


Ladda ner ppt "HANDLÄGGARDAG EKONOMISKT BISTÅND RÄTTSSÄKERHET VAD ÄR VIKTIGT FÅ MED I JOURNALEN? ÄNDRA POSITIVT BESLUT KAN VI ÄNDRA PÅ ETT GYNNANDE BESLUT? ÅTERKRAV AV."

Liknande presentationer


Google-annonser