Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Går det att styra sjukvård?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Går det att styra sjukvård?"— Presentationens avskrift:

1 Går det att styra sjukvård?
Vad vill vi uppnå? Hur kan vi uppnå målen? Vad påverkar processen och resultaten? Catharina Barkman, BKV, SLL Går det att styra sjukvård?

2 Catharina Barkman, BKV, SLL. Går det att styra sjukvård?
Komplext system… t.ex…. Befolkning (förväntningar, trygghet, behov) Patienter (förväntningar, kvalitet) Medicinska professionen (ex. läkemedel) Kulturen (hierarki, stark profession) Sjukvårdsstrukturen (små,stora, privat,offentl, administrativa nivåer) Arbetsmiljö (ledning/styrning) Konjunkturen/arbetsmarknaden (löneläget, skatteintäkter) Lagar, regler, direktiv Catharina Barkman, BKV, SLL Går det att styra sjukvård?

3 Catharina Barkman, BKV, SLL. Går det att styra sjukvård?
Påverka… Beteende Förväntningar Resultat Catharina Barkman, BKV, SLL Går det att styra sjukvård?

4 Hur kan vi styra - signalsystemet
Ekonomiska incitament (ex. primärvården) Påtryckningar, krav (central ledning, ex. ekonomi i balans) Dialog – samarbete (förklara, informera förändringar, ex. barnmorskor, sjuksk) Uppföljning, mätning (What gets measured gets done, benchmarking, ex. stegräknaren) Information ( ex. folkhälsa, rökning, droger) Lagar, regler, direktiv (t.ex. budgetprocessen) Catharina Barkman, BKV, SLL Går det att styra sjukvård?

5 Styrning på olika nivåer
Administrativa nivåer Politiska ledning Tjänstemannaorganisationen (beställarorganisationen) Sjukhusens ledning (på olika nivåer) Befolkningen – (information, förväntningar) Catharina Barkman, BKV, SLL Går det att styra sjukvård?

6 Beställarorganisationen
Särskild bild… Avtalsstyrning Ersättningssystem Uppföljning/mätning Catharina Barkman, BKV, SLL Går det att styra sjukvård?

7 Catharina Barkman, BKV, SLL. Går det att styra sjukvård?
Mätning – uppföljning Hur väl används personalen? Få undersökningar gjorda av personalens tidsanvändning Fungerar logistiken, flöde av patienterna? Bristfällig kunskap om patientflöde mellan vårdgivare Kvalitetsmätning och kvalitetskontroll Benchmarking, felbehandlingar, jfr NHS i England, Kaiser USA. Catharina Barkman, BKV, SLL Går det att styra sjukvård?


Ladda ner ppt "Går det att styra sjukvård?"

Liknande presentationer


Google-annonser