Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Catharina Barkman, BKV, SLL. Går det att styra sjukvård? Går det att styra sjukvård? Vad vill vi uppnå? Hur kan vi uppnå målen? Vad påverkar processen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Catharina Barkman, BKV, SLL. Går det att styra sjukvård? Går det att styra sjukvård? Vad vill vi uppnå? Hur kan vi uppnå målen? Vad påverkar processen."— Presentationens avskrift:

1 Catharina Barkman, BKV, SLL. Går det att styra sjukvård? Går det att styra sjukvård? Vad vill vi uppnå? Hur kan vi uppnå målen? Vad påverkar processen och resultaten?

2 Catharina Barkman, BKV, SLL. Går det att styra sjukvård? Komplext system… t.ex…. Befolkning (förväntningar, trygghet, behov) Patienter (förväntningar, kvalitet) Medicinska professionen (ex. läkemedel) Kulturen (hierarki, stark profession) Sjukvårdsstrukturen (små,stora, privat,offentl, administrativa nivåer) Arbetsmiljö (ledning/styrning) Konjunkturen/arbetsmarknaden (löneläget, skatteintäkter) Lagar, regler, direktiv

3 Catharina Barkman, BKV, SLL. Går det att styra sjukvård? Påverka…  Beteende  Förväntningar  Resultat

4 Catharina Barkman, BKV, SLL. Går det att styra sjukvård? Hur kan vi styra - signalsystemet  Ekonomiska incitament (ex. primärvården)  Påtryckningar, krav (central ledning, ex. ekonomi i balans)  Dialog – samarbete (förklara, informera förändringar, ex. barnmorskor, sjuksk)  Uppföljning, mätning (What gets measured gets done, benchmarking, ex. stegräknaren)  Information ( ex. folkhälsa, rökning, droger)  Lagar, regler, direktiv (t.ex. budgetprocessen)

5 Catharina Barkman, BKV, SLL. Går det att styra sjukvård? Styrning på olika nivåer  Administrativa nivåer  Politiska ledning  Tjänstemannaorganisationen (beställarorganisationen)  Sjukhusens ledning (på olika nivåer)  Befolkningen – (information, förväntningar)

6 Catharina Barkman, BKV, SLL. Går det att styra sjukvård? Beställarorganisationen  Särskild bild…  Avtalsstyrning  Ersättningssystem  Uppföljning/mätning

7 Catharina Barkman, BKV, SLL. Går det att styra sjukvård? Mätning – uppföljning  Hur väl används personalen? Få undersökningar gjorda av personalens tidsanvändning  Fungerar logistiken, flöde av patienterna? Bristfällig kunskap om patientflöde mellan vårdgivare  Kvalitetsmätning och kvalitetskontroll Benchmarking, felbehandlingar, jfr NHS i England, Kaiser USA.


Ladda ner ppt "Catharina Barkman, BKV, SLL. Går det att styra sjukvård? Går det att styra sjukvård? Vad vill vi uppnå? Hur kan vi uppnå målen? Vad påverkar processen."

Liknande presentationer


Google-annonser