Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Moderna affärsstrategier. 2 Organisatoriska mål Operativa mål Operativa mål –Mål som skall uppnå av de anställda i deras dagliga arbete t.ex. en order.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Moderna affärsstrategier. 2 Organisatoriska mål Operativa mål Operativa mål –Mål som skall uppnå av de anställda i deras dagliga arbete t.ex. en order."— Presentationens avskrift:

1 1 Moderna affärsstrategier

2 2 Organisatoriska mål Operativa mål Operativa mål –Mål som skall uppnå av de anställda i deras dagliga arbete t.ex. en order skall levereras samma dag som försäljningsavdelningen tar emot den Strategiska mål Strategiska mål –Mål som de anställda skall uppnå inom några år t.ex. utveckla en ny produkt som skall vara färdig för produktion om 5 år.

3 3 Mål för nedanstående organisationer BageriKemiskt lab. Dansförening - sälja 10000 fler bullar - Utveckla nya bröd- sorter - Sälja 200 fler tårtor - Säkerställa kvalitén i mätresultaten - 10 st. patenterade läkemedel - Göra en ny dans - Få fler medlemmar - Fler uppvisningar (O) (S) (O, S) (O) (S) (O, S)

4 4 Hur når organisationen måluppfyllelse? Operativa mål: order Operativa mål: order Strategiska mål: strategi Strategiska mål: strategi BageriKemiskt lab.Dansförening Strategi är ett tillvägagångssätt för att uppnå ett företags strategiska mål Tillverka och testa nya brödsorter Tillverka och testa Nya läkemedel Tillverka och test nya stegkombinationer IT-stöd hantera testresultat

5 5 Försäljningskanaler Traditionella Traditionella –Butiker –Försäljare –Postorderkataloger –Mässor –Marknadsplatser –auktioner Moderna Moderna –E-retailer –E-trade center –E-marknadsplatser –E-auktioner Både traditionell och modern försäljning - Clicks and Bricks

6 6 Försäljningskanaler BageriKemiskt lab.Dansförening - Sälja i butik - Sälja i tunnelbanan - - Mässor - Apotek - Laboratorium - Insamling - Dansuppvisning - Sponsorer - Tävling - Medlemsavgifter

7 7 Handla på nätet Kunden skall ha en effektiv självservice omgivning Kunden skall ha en effektiv självservice omgivning Presentera företaget och dess produkter Presentera företaget och dess produkter Se till att kunderna kan beställa och ev betala Se till att kunderna kan beställa och ev betala

8 8 Lyckas med e-handel (viktiga faktorer) Affärskomponenter: - Strategi - Kultur - System - Information - Fysiska resurser - mm Produkt: - Kostnaden - Kvalité - mm Lyckas: - Nöjda kunder - Marknadsandelar - Lönsamhet - mm

9 9 Kunder Företag Företag –En eller några ägare –Små –Medelstora –Stora –Koncerner Privat personer Privat personer –Enstaka personer: ungdomar, pensionärer etc –Familjer utan barn –Familjer med barn Stat och kommuner Stat och kommuner –Skolverket, Utrikesdepartementet, Stockholm stad, Stockholms läns landsting, Karolinska sjukhuset etc

10 10 Produkter Fysisk produkt Fysisk produkt –Standard –Anpassade –designade Service Service Information Information Kombination Kombination

11 11 Produkten information i IT-samhället Produkter som är Produkter som är –Intangble (viktlösa och går ej att känna) –Kopierbara –Icke- konsumerbara –manipulerbara

12 12 Hur kan man utnyttja IT för att öka kundnyttan? Stadier för att få fler nöjda kunder Stadier för att få fler nöjda kunder Kundernas krav på produkten Kundernas förvärvande av produkten Kunderna användning av produkten Produktens underhåll Utrangering

13 13 E-handel Traditionell handel E-handel

14 14 Utmaningar inom e-handel (traditionell handel) Tillgänglighet Tillgänglighet Leveranser Leveranser Säkerhet Säkerhet Prissättning Prissättning Marknads segmentering Marknads segmentering Auktioner Auktioner Marknadsplatser Marknadsplatser

15 15 Traditionell- och E-handel DB Front office Back office E-handel Traditionell handel Den del av organisationen Som har kundkontakterna Den del av organisationen som servar försäljningsdelen av organisationen

16 16 Front office arbetsuppgifter BageriKemiskt lab.Dansförening Försäljning av bröd Beställning av tester Fixa nya medlemmar

17 17 Back office arbetsuppgifter BageriKemiskt lab.Dansförening - Inköp av råvaror - Lagerhantering - Personalhantering - etc. - Inköp av råvaror - Lagerhantering - Personalhantering - etc. - Informera om aktiviteter - Hantera med- lemsinbetal- ningar - etc.

18 18 Vilka (affärsprocesser) behövs för att handel/E-handel skall fungera? Front office Front office Back office Back office Försäljningsprocess Inköpsprocess Lagerprocess Personalprocess Medlemshanteringsprocess

19 19 Vilka IT-system kan behövas för att affärsprocesserna skall fungera effektivt? Front office Front office Back office Back office FörsäljningssystemInköpssystem Lagersystem Personalsystem Medlemshanteringssystem

20 20 Utmaningar (E-handel) Förse kunder med en effektiv själv- betjäningsmiljö Förse kunder med en effektiv själv- betjäningsmiljö Locka till sig kunder Locka till sig kunder Utveckla system Utveckla system Integrera system Integrera system

21 21 Att tänka på vid design av e- handelsbutik Gränssnitt Användare (kundgrupp) Produkt MDI (människa-dator interaktion) kunden Vårt företag Innehåll i databasen Program (funtionalitet) programmeringsspråk Teknisk miljö Utrustning Plattform Arkitektur kommunikation

22 22 Begrepp e-business (e-handel) e-business (e-handel) –Koordinera kritiska affärsprocesser såsom produktdesign, beställa råvaror, tillverka, leverera kundorder och service genom att använda sig av datorer, kommunikationsteknologier och elektronisk data

23 23 Begrepp fort B2B (Business-to-business) B2B (Business-to-business) –Bägge företaget har mest e-handel B2C (Business–to-customer) B2C (Business–to-customer) –Säljer mest till kund via e-handel B2G(Business-to-Government) B2G(Business-to-Government) –Säljer till regering, kommuner etc via e-handel EDI (Electronic Data Interchange) EDI (Electronic Data Interchange) – elektroniska överföring av affärsdata, inköpsorder och fakturor) mellan två företags IT-system

24 24 Idag Traditionell/E-handel Kunder Kunder Produkter Produkter Affärsprocesser Affärsprocesser Affärsprocessernas olika aktörer Affärsprocessernas olika aktörer Affärsprocessernas informationsbehov Affärsprocessernas informationsbehov Affärsprocessernas behov av IT Affärsprocessernas behov av IT


Ladda ner ppt "1 Moderna affärsstrategier. 2 Organisatoriska mål Operativa mål Operativa mål –Mål som skall uppnå av de anställda i deras dagliga arbete t.ex. en order."

Liknande presentationer


Google-annonser