Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"— Presentationens avskrift:

1 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt BBIC:s utbildningsmaterial 2014 K) Särskilt för utbildare

2 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Socialstyrelsens BBIC-utbildning Syfte Hitta sin utbildarroll Förslag och inspiration till lokala utbildning Förslag och inspiration till vardagsstöd Möjlighet för erfarenhetsutbyte

3 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Regionalt nätverk Alla kommuner tillhör ett regionalt BBIC-nätverk Nätverket leds av en BBIC-samordnare Antal träffar och innehåll varierar Forum för erfarenhetsutbyte, utveckling, gemensamma BBIC-frågor

4 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Det lokala BBIC-teamet BBIC-ansvarig BBIC-utbildare Arbetsledare (om annan än BBIC-ansvarig) Systemansvarig Utbildningsplan, implementeringsplan och BBIC- koncept som verktyg Strategidiskussioner om genomförande

5 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Utbildningsplan BBIC-organisation -BBIC-teamets sammansättning -möten -rollfördelning Utbildarens roll Utbildarens uppdrag Den lokala utbildningen — vad, vem, när, hur? -Intern utbildning i BBIC -Extern utbildning/information -Uppföljning Hur ser ert behov ut nu?

6 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” BBIC:s struktur för information Webb Du! Socialstyrelsen Regionala BBIC-samordnare Nätverksmöten Handläggare BBIC-ansvariga BBIC-utbildare

7 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Var finns stöd för utbildare? BBIC-ansvarig BBIC- teamet och egna kommunens ledning Andra utbildare i kommunen Regionalt nätverk och regional BBIC-samordnare Utbildare från andra kommuner Regional utvecklingsledare Socialstyrelsen: nationella BBIC-utbildare

8 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Utbildarens roll 8 Utbilda internt och externt Ge vardagsstöd

9 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Olika typer av utbildningar A. Grundkurs B. Fördjupningsutbildningar C. Information om BBIC

10 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” MaktbaseradMaktfri RELATION METOD Instruktion Svar Frågor Konsultation Vägledning Mentorskap Handledning Coaching Rådgivning Undervisning Relationer mellan olika utvecklingsformer Fritt efter Hansen-Skovmoes

11 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Uppdrag - formellt Tillskriven - informellt - förväntningar Självpåtagen - personlighet - egen historia - kompetens - inställning Rollperspektiv Utbildarrollen

12 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Ta reda på! 12 Vad ingår i min roll? Vilka ska jag utbilda? Hur mycket av min tid ska gå till BBIC? Finns en plan för BBIC- arbetet? Finns ett BBIC-team? Vilka ingår? Ansvar? Möten?

13 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text”

14 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Att utbilda vuxna = andragogik 14

15 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 26pt 15 Lärande är inte att skicka folk på kurs Per-Erik Ellström

16 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Vad driver/motiverar kunskapsprocessen? Socialsekreterare och kunskapsbildning, Dalarnas forskningsråd Socialstyrelsen art. nr. 2000-00-090 Nybörjaren Intresse för klienterna Börjar utveckla sin vardagspraktik För att komma in i och accepteras i yrkesrollen av kollegor Oro för att handlägga ett ärende fel

17 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Vad driver/motiverar kunskapsprocessen? Socialsekreterare och kunskapsbildning, Dalarnas forskningsråd Socialstyrelsen art. nr. 2000-00-090 Den erfarne Intresse för klienterna Bemästra oro och utmaning i den egna vardagspraktiken Ökar förståelsen av sig själv, av klienter, av yrkesrollen Få en egen legitimitet för verksamheten – tro på sig själv som yrkesmänniska Yrkesutveckling och personlig utveckling Oro för att handlägga ett ärende fel

18 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Socialsekreterare och kunskapsbildning Socialsekreterare och kunskapsbildning, Dalarnas forskningsråd Socialstyrelsen art. nr. 2000-00-090 Mötesformer där lärprocesser kan utvecklas – handledning – ärendedragningar – andra diskussioner med arbetsledare och arbetsgrupp

19 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Förändrat uppdrag Anna-Lena Lindqvist, docent socialt arbete, Stockholms universitet 19 Från stöd till föräldrar och omhändertaganden till barnperspektiv och öppenvårdsinsatser Ökat beroende av samverkansparter, rörigare arbetsdagar Tidsgränser för förhandsbedömning och utredning BBIC och evidensbasering – höjda ambitioner

20 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Förändrat uppdrag Anna-Lena Lindqvist, docent socialt arbete, Stockholms universitet 20 Uppdelning av utredning och stöd ger mer enahanda, tunga arbetsuppgifter Ökning av anmälningar Bedömningar och insatser mer komplicerade Mer komplicerade arbetsuppgifter under mer svårhanterliga arbetsförhållanden Barnen sannolikt mer allvarliga problem

21 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt 21 Projekt Närd inte tärd FoUrum Jönköping, H. Post Mårtensson, S. Lager Milton

22 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Mellan kunskap och handling om socialsekreterares kunskapsanvändning i utredningsarbetet, Lars Nordlander, Umeå universitet, 2006

23 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Kunskapskällor Lars Nordlander (2006) Klientbild Yrkeserfarenhet Lagar/förordningar Utbildning Annan profession Kollegors erfarenhet Litteratur

24 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Kunskapsanvändning Lars Nordlander (2006) Socialsekreterares kunskapsanvändning präglas av teoretisk reflektiv och instrumentell kunskapsanvändning Kunskapsanvändningen är situationsspecifik

25 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Olika kunskapsformer Försvarsmakten 2000 KunskapsformInnebördMan får…...genom att FAKTA Veta attInformationMemorera FÖRSTÅELSE Veta varförMening/ innebörd Tolka/ analysera FÄRDIGHET Veta hurFörmågaPröva FÖRTROGENHET Veta vadOmdömeDelta/ få erfarenhet

26 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt 1. Utbilda internt och externt

27 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” 1. Utbilda internt och externt - olika typer av utbildningar A. Grundkurs B. Fördjupningsutbildningar C. Information om BBIC

28 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Varför, vem, vad, när och hur? Syfte Fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet Målgrupp Innehåll Disposition Tid Material Alternativa tillvägagångssätt (”plan B”)

29 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Hög Låg Oro Uttråkad Kompetens och utmaningsgrad Flytezon Utmaning Kompetens

30 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 26pt 30 Säg det till mig, så glömmer jag Visa mig, så minns jag Involvera mig, så lär jag mig

31 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” A. Grundkurs för nyanställda Grundkurs – enskilt – i kommunen – i nätverket Omsätta grundkursen i praktik

32 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Del 1. Grundkurs - introduktion BBIC:s bakgrund Mål och syfte Vad är BBIC? Kvalitétssäkring Lokalt sammanhang

33 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Del 2. Grundkurs - grundprinciper Grundprinciperna Barns delaktighet Barnperspektiv, lagstiftning Aktuell forskning

34 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Del 3. Grundkurs - triangeln Barnets behov Förälderns förmåga Familj och miljö Hur triangeln kopplas ihop Triangeln som pedagogiskt hjälpmedel

35 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Del 4. Grundkurs - utredning Utredningsplan Informationsinsamling Avstämning Analys, bedömning, beslut Att använda triangeln Formulär och stöddokument

36 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Del 5. Grundkurs - uppföljning Uppföljningsprocess Mötesstruktur Att använda triangeln Formulär och stöddokument

37 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” B. Fördjupningsutbildning Vidareutbildning för egen personal Workshop Välj fördjupning – utifrån årsplanering – utifrån grupp eller ledning – utifrån vardagsbehov

38 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Kan till exempel handla om Utredningsplan Barn och föräldrars delaktighet Analys, bedömning och beslut Formulera mål i vårdplan och genomförandeplan Uppföljningsprocessen Att arbeta med ungdomar ”på väg”

39 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Tema: Utredningsplan Föreläsning - diskussion Varför finns en utredningsplan? Vad händer om vi utreder för mycket/för lite? Hur får vi familjer delaktiga? Övning utifrån ärende Vilka frågor har vi – hur ska vi få svaren? Vad är viktigast? Vad säger familjen?

40 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Tema: Det tredelade föräldraskapet Framtagande av arbetsbeskrivning och rutiner Hur öka samarbetet runt barnet? Behöver familjehem ytterligare utbildning? Samrådsdokumenten Föreläsning - diskussion Vad är det tredelade föräldraskapet? Hur ser familjehem och föräldrar på detta? Påverkan på det placerade barnet – när det fungerar väl? – när det inte fungerar väl? Delat föräldraansvar?

41 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” C. Information om BBIC Vilka är era samarbetspartners, som behöver information om BBIC? Vad behöver de veta?

42 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” C. Information om BBIC Syfte: fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet Vilken information? – Bakgrund – Triangeln – Grundprinciperna – Utredningsprocess – Uppföljningsprocess – Relevanta formulär

43 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt 2. Ge vardagsstöd och coacha i BBIC

44 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Coaching Engelska vagn, av franska coche, ytterst efter den ungerska byn Kocs där dessa vagnar ursprungligen tillverkades Fraktade människor från var de var till dit de ville komma

45 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Coaching Coaching är ett arbetssätt där man får hjälp att tydliggöra sina mål för att uppnå en förändring dvs att ta sig från en punkt A till en punkt B Coachen fungerar som en ledsagare under resan, ej en vägvisare A B

46 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Smarta mål Specifika Vad skall uppnås! Varför? Hur? Mätbara Hur vet du att du lyckats, är på rätt väg? Accepterade Är du med på tåget? Realistiska Rimligt att nå? Hinder? Tidsatta När ska det vara klart? Mål

47 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” NÖHRA - modellen 1. Nuläge Hur är det nu? 2. Önskat läge Vad vill du uppnå? 3. H i n d e r 4. Resurser Vilka resurser har och behöver du? 5. Aktiviteter Vad behöver du göra nu? Vad hindrar dig?

48 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Grupper om tre –fyra personer: en coach, en som coachas, en - två observatörer, observatören är tidtagare 1. Välj en fråga du vill ha hjälp med 2. Coachingsamtal om frågan i fem steg 3. Reflektioner från observatör om det som framkommit i samtalet (steg 1 – 3 totalt 10 min) När alla samtal är genomförda: gemensamt samtal om hur det är att coacha och hur det är att bli coachad NÖHRA-modellen

49 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Feedback Fråga om personen vill ha feedback och på vad Vad kan jag göra för att underlätta mottagandet och att skona självkänslan? – du visste kanske inte att… – ett annat sätt är att… – så här kan det bli bättre... – det här är redan mycket bra...

50 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Feedback Vilka konkreta lösningar kan jag föreslå för att förbättra? Fråga om personen ser fördelar med det du säger

51 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Motstånd och motivation

52 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Motstånd kan bero på olika saker Osäkerhet Uppgivenhet Intressekonflikt Missförstånd Rädsla för att förlora makt Oro för merarbete Personen tolkar innehållet i det nya som ett underkännande av vad man håller på med

53 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Att arbeta med motstånd Fånga upp kritik, oftast finns en värdefull och användbar kärna Bemöt motstånd – red ut missförstånd Om du inte vet – be att få återkomma Om kritiken tar mycket tid – fortsätt i annat sammanhang Låt inte kritik kasta omkull planering och struktur Dialog och samarbete med ledning

54 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Att lära vuxna nya färdigheter Knowles, 1998, Wlodkowski, 1985, Rachal, 1983 Förstå varför Ansvarstagande och självstyrande Erfarenheter Omedelbar användbarhet Motivation

55 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Att förbereda och genomföra en utbildning

56 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Förberedelser Stämma av med utbildningsplanen Inläsning och förståelsearbete Förberedelse tar tid! 3:1

57 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Förberedelser Gör en disposition över innehållet Anpassning till tid Sammanställ och kopiera upp material Tänk om – tiden inte räcker till, vad kan tas bort? – det går fortare än planerat, vad kan läggas till?

58 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Förberedelser Praktiska frågor Lokal och möblering Teknik Fika Inbjudan

59 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Förberedelser Praktiska hjälpmedel Film Musik Whiteboard Blädderblock Dator + projektor Åhörarkopior Skriftligt material

60 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Gruppövningar Tänk igenom syftet - varför grupparbete? Vad vinner man? Exempel – Få igång diskussioner – Hämta in kunskap – Öva på material – Röra på sig

61 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Gruppövningar Samma eller olika uppgifter till grupperna? Hur dela in i grupper? Om ojämnt antal? Bygg trygghet – 2 och 2 blir 4 och 4 Mindre grupper ger oftast ökad aktivitet Ge tydliga roller t ex sekreterare, samtalsledare, tidtagare, presentatör Fundera igenom redovisningen

62 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” De första minuterna… Inta scenen, ha ögonkontakt, ställ dig framför bordet Tänk igenom de första meningarna innan Presentera dig och berätta om dina kvalifikationer inom området – gör inget med lite lagom kaxighet Skapa nyfikenhet och förväntan, använd en berättelse, engagera med fråga, förmedla glädje och optimism

63 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” De första minuterna… Använd sammanhangsmarkeringar Beskriv strukturen översiktligt - upplägg, tider Förklara värdet med dagarna, vad det kommer att underlätta Stäm av med gruppen och deras förväntningar, farhågor Tydliggör dina förväntningar, spelregler

64 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Aktivitetsnivåer Pedagog Deltagare 100-0 50-50

65 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Att hjälpa deltagarna hålla fokus, vara aktiva och lära Varierat innehåll - flexibilitet i form och presentationsteknik Hitta ”flytezonen” - anpassning till gruppen Håll fokus på utbildningens syfte Använd lokala frågor och exempel Tänk på ordens roll, undvik: ”det vi ska göra nu är svårt…” Sammanfatta, repetera

66 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Inlärningsstilar Inlärningsstilar är inlärda sätt att koncentrera sig, ta emot, bearbeta och bibehålla ny information Filter som våra erfarenheter passerar igenom Avgör vilken information som släpps fram

67 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Inlärningsstilar Sensoriska kanaler – VAK Visuellt: saker vi ser Auditivt: saker vi hör Kinestetiskt: saker vi gör

68 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Viktig slutsats Nå ut till så många sinnen som möjligt! bilder ljud känslor praktiska övningar

69 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Förslag på övningar

70 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Grundprinciperna Presentera grundprinciperna en efter en Dela in i grupper – ge principerna på papper Diskutera utifrån frågeställningarna: – Vad fungerar bra i vår organisation? – Vad behöver utvecklas?

71 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Grundprinciperna Alternativ: Diskutera en grundprincip i taget tillsammans Låt olika grupper diskutera olika grundprinciper

72 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Fyra hörn Dilemmasituation Fyra handlingsalternativ – fyra hörn i rummet Intervjua olika ståndpunkter Alternativ: Låta gruppen välja dilemma

73 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Lika eller olika 15 – 20 påståenden Resa sig om man håller med Blanda nonsens med allvar – Jag talar oftast sanning – Jag skulle vilja byta jobb – Jag borde motionera mera – Jag har svårt att komma igen när jag tappat sugen – Jag är nöjd med min lön – Jag tycker mamma är viktigare än pappa för små barn – Jag tittar på dokusåpor – Jag tycker att man alltid ska tala med barn i en utredning – Jag påverkas mycket av andras stress

74 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Temperaturmätare Hur står jag i förhållande till BBIC? Rita ett kryss på tavlan Ena axeln: Kunnig – icke kunnig Andra axeln: Intresserad – skeptisk Alla sätter ett kryss där man står Alternativ Skriva sitt namn istället för kryss Göra övningen en gång innan utbildning och en gång efter

75 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Sagoleken (beställs på www.sama.se) Förväntningar på arbetet med BBIC Farhågor kring arbetet med BBIC Utbildarrollen Utredar- eller uppföljarrollen Berätta saga

76 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Fredag kl. 15 Alla får sex olika anmälningar skriftligt Läs igenom Identifiera risk- och skydd Rangordna Diskutera Alternativ Gör rangordningen först individuellt, sedan i smågrupper, sedan i storgrupp

77 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Hur märker barnet att vi har ett barnperspektiv? Diskutera Vem definierar det? Egna erfarenheter av att vara barn i mötet med en vuxen

78 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Barns delaktighet Shier’s delaktighetsmodell Diskutera Utgå från ett barn Relatera till er egen verksamhet med utgångspunkt från delaktighetsmodellen

79 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” 1. Vuxna lyssnar till barn Arbetar ni på ett sätt som gör det möjligt för er att lyssna till barn? Är ni redo att lyssna till barn? Har ni idéer och aktiviteter som hjälper barn att uttrycka sina åsikter? Är ni redo att stödja barn så att de kan uttrycka sina åsikter? Är ni redo att ta hänsyn till barnens åsikter? Är ni redo att låta barn delta i era beslutsprocesser? Är ni redo att dela något av er vuxna makt med barn? Gör er beslutsprocess det möjligt att ta hänsyn till barnens åsikter? Finns det rutiner som möjliggör att barn deltar i beslutsprocesser? Finns det rutiner som möjliggör att barn och vuxna delar makt och ansvar för beslut? Börja här Är det ett principiellt krav att ni måste lyssna till barn? Är det ett principiellt krav att barn ska få stöd i att uttrycka sina åsikter? Är det ett principiellt krav att barns åsikter måste beaktas innan beslut fattas? Är det ett principiellt krav att barn måste delta i besluts- processer? Är det ett principiellt krav att barn och vuxna delar makt och ansvar för beslut? 2. Barnen får stöd i att uttrycka sina åsikter Denna punkt är det minimum ni måste uppnå om er avsikt är att följa FN:s konvention om barnets rättigheter Delaktighetsnivåer ÖppningarMöjligheterSkyldigheter 3. Hänsyn tas till barnens åsikter 4. Barnen är delaktiga i beslutsprocesser 5. Barnen delar makt och ansvar vid besluts- fattande

80 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rollspel med fokus på barnet Utredningsplan Placeringsmöte Uppföljningsmöte med oberoende ordförande Barnets möte

81 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Genomlysning Läs ett dokument, koppla till barnkonventionen Utredning i enlighet med BBIC och en tidigare utredning Diskutera ett dokument utifrån grundprinciperna Mål/ delmål

82 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Mall för genomlysning SPRÅK, INFORMATION OCH UPPLÄGG Beskriv språket utifrån tydlighet och begriplighet? Vilken relevans har informationen? Vilken information saknas? Hur beskrivs barnets triangel?

83 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Mall för genomlysning TRIANGELN OCH DEN RÖDA TRÅDEN Hur beskrivs barnets behov – styrkor och svagheter? Hur beskrivs föräldrarnas förmåga - styrkor och svagheter? Hur beskrivs faktorer i familj och miljö - styrkor och svagheter? På vilket sätt besvaras utredningens frågeställningar i analys och bedömning? På vilket sätt bygger beslutet (förslag till beslut) på den analys och bedömning som gjorts?

84 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Mall för genomlysning BARNET Beskriv hur barnperspektiv blir synligt. Hur framgår barnets uppfattning och delaktighet? Hur framgår det av utredningen att barnets åsikter har tillvaratagits och/eller beaktats? Diskuteras konsekvenserna för barnet av olika vårdalternativ?

85 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Triangelövning Fiktivt ärende - Emil, Pippi Ett ”riktigt barn”

86 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Den försvunna analysen Din närmaste kollega har plötsligt blivit sjukskriven. Du har fått i uppdrag av chefen att ta över några av kollegans ärenden. I en av utredningar saknas de sista två sidorna, som innehöll analysen, bedömningen och förslag till beslut. Läs igenom utredning, som saknar analys och bedömning Skriv analys: fullständig eller med stödord, i grupp eller individuellt Diskutera

87 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Den försvunna analysen Alternativ Den försvunna vårdplanen Den försvunna genomförandeplanen

88 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” BBIC Framgångsundersökning Syfte: Att identifiera framgångsfaktorer i din kommun Alla väljer ut en händelse, en kritisk situation med koppling till BBIC som blev till en positiv upplevelse En person berättar, en person är aktiv lyssnare och ställer följdfrågor, övriga är observatörer (3-4 min) Reflekterande samtal – alla utom berättaren reflekterar över berättelsen och vad som bidrog till framgången (3 min) Gemensam summering – lyssnare och berättare (1 min) Nästa person berättar osv tills ni gått laget runt! Summering: Vilka viktiga framgångsfaktorer hör ni?

89 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Att göra en disposition

90 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Detaljplanera ett tillfälle Definiera målgrupp, mål och syfte Gör en skriftlig disposition: tid, moment, innehåll, hjälpmedel och metod

91 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Disposition TidMomentInnehållMetod/ Övrigt Hjälpmedel 8.30-9Inledning Välkommen Syfte Powerpoint 1-2 Dela ut material Dagens program Blädderblock Kolla pennor! 9-9.30Bakgrund Placerade barn Powerpoint 3-12 Diskussion 2 o 2 Artikel fr. Socion.


Ladda ner ppt "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"

Liknande presentationer


Google-annonser