Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akut Rotatorkuffruptur

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akut Rotatorkuffruptur"— Presentationens avskrift:

1 Akut Rotatorkuffruptur
existerar de...? MOF-möte 04. dec. 2014 Jost Möhring, Falu Lasarett

2 Akut Rotatorkuffskada
Definition: Tidigare helt frisk axel utsätts för ett isolerad trauma som leder till dropparm-fenomen Men vem är axelfrisk vad är ett adekvat isolerat axeltrauma Enbart cirka 2% har dropp arm

3 Codman´s trauma theory
Trauma may ruptur healthy tendons, but that rupture from trauma occurs in the great majority of cases in aged tendons made weak by overuse, age or toxic condtitions So: older folks get acute on chronic tears!

4 Ruptur typer Transmural skada/ full thickness RCT(rotator cuff tear)
Partiell ruptur/ partial thickness RCT Bursal surface tear Articular surface tear (PASTA lesion, rim rent tear) Intratendinös tear Vertical tear Omfattning en del av en sena: ”också” kallas partiell ruptur en hel sena: totalruptur flera senor, associerad av luxation av lång bicepssena

5 Genes av akut rotatorkuffruptur
Excentrisk översträckning Mest typiska mekanismen: fall på utsträckt arm som försöker parera fallet (rotatorkuffen försöker abducera armen , men armen trycks in mot kroppen: forceras i adduktion -> SSP/ISP # Axial belastning vid fall bakåt: ventral –och dorsokranial lesion: SSP/ISP# och ev LBS luxation +SSC # Passiv traktion beroende på riktning, men ofta SSP/ISP # Passiv forcerad rotation i ändläge: passager i bus utsätts för abrupt bromsning Inåtrotation-> posterokranial lesion: SSP/ISP # Utåtrotation-> anterokranial lseion: LBS luxation, Intervallskada, SSC #, ventral SSP#

6 Epidemiologi Bigliani et al in kadaver studie:
39% full thickness tear i over 60 yo plus de med partiella skador Med åldern minskar elasticiteten av senvävnad -> Ju äldre ju högre risk för traumatisk skada av redan degenerativ förändrat vävnad Differentiering: Akut-MRT visar redan atrofi och fettinvolution och retraktion

7 Åldersfördelning RC tear PTT+FTT No tear PTT FTT Tub major lesion
Sörensen et al J Shoulder Elbow Surgery March/April 2007

8 Axeltrauma: ej fraktur, men värk + dålig ork
- Injektion av lokalanestesi subakromiell -> ny undersökning efter 15 min - Kontroll /uppföljning efter 2-3v hos sjukgymnast med anknytning till ortoped kliniken för snabb återkoppling - Ultraljud undersökning på Akuten eller inom 3 veckor MRT inom 3 veckor Utvärdering av diagnostik : information om OP

9 Pat har en akut RC-skada Rekommendationer enl MORSE* och NKO*
Sutur av MR- eller ultraljudpåvisad traumatiskt cuffruptur med pseudoparalys (individ som inte kan lyfta armen = dropparm -> operation inom 3 veckor Sutur av MR- eller ultraljudpåvisad traumatisk cuffruptur hos individ med krav på god axelfunktion, men kan inte lyfta >90 grader -> operation inom 6 veckor För övriga pat gäller att icke-acceptabel smärta och funktionsnedsättning fortfarande kvarstår efter konservativ behandling. Prioriteringen inom gruppen baseras på grad av smärta, värk, funktionsnedsättning och arbetsförmåga. Kan inte lyfta mer än 90 grader, men inte beroende på armen, konservativ behandling och uppföljning * National kompetenscentrum Ortopedi - * Minskad Ohälsa Rörelseorganens Sjukdomar sydsverigE

10 Mitt budskap Axeltrauma inkl luxation hos 50-år och äldre utan fraktur
->misstänk en rotatorkuffskada ->följ upp dem Axeltrauma inkl luxation hos yngre utan synlig skelettskada, men kvarstående smärtor ->misstänk tuberkulum majus avulsion Äldre har lättare till rotatorkuffskador: rotatorkuff-slitage och minskad elasticitet är del av det naturliga åldrandet


Ladda ner ppt "Akut Rotatorkuffruptur"

Liknande presentationer


Google-annonser