Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tema Alkohol 2014-12-12 Elisabeth Grusell Ledningsansvarig Sjuksköterska, Familjeterapeut Beroendecentrum Stockholm Victoria Andersson Studiekoordinator,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tema Alkohol 2014-12-12 Elisabeth Grusell Ledningsansvarig Sjuksköterska, Familjeterapeut Beroendecentrum Stockholm Victoria Andersson Studiekoordinator,"— Presentationens avskrift:

1 Tema Alkohol 2014-12-12 Elisabeth Grusell Ledningsansvarig Sjuksköterska, Familjeterapeut Beroendecentrum Stockholm Victoria Andersson Studiekoordinator, Leg Sjuksköterska Centrum för psykiatriforskning

2 Nya alkoholvanor kräver nya grepp i alkoholvården

3 Problemets omfattning

4 Den svenska alkoholkonsumtionen (100% alkohol) 2001 8,8 liter 2004 10,6 liter 2013 9,9 liter

5 Utvecklingen av alkoholkonsumtionen i Sverige 2001 – 2013 (liter ren alkohol per invånare 15 år och över) Dryck200120042007201020122013 Förändring 2001-2013 Sprit2,42,92,52,22,02,3-5% Vin3,03,6 3,8 4,0+32% Starköl2,53,33,12,82,73,0+20% Folköl0,90,7 0,6 -33% Total alkohol- konsumtion 8,810,69,99,49,19,9+12%

6 Beroende med sociala problem ca 50 000 ……………….………….…................. Beroende utan sociala problem ca 250 000..…………………….……………………... Skadligt bruk ca 300 000 ………………................................. Riskbruk ca 450 000 …………………………………............... Inga alkoholproblem 6,5 miljoner svenskar >15 år

7 Riskbruksdefinition med standardglas menas: 50 cl folköl 33 cl starköl 25 cl stark-starköl 12-15 cl vin 4 cl sprit8 cl starkvin Vid vissa tillstånd är all alkoholkonsumtion riskabel; bl.a. vid leversjukdom, depression, graviditet

8 Skadligt bruk diagnostik ICD-10 Liten risk Påtagliga problem Begynnande problem Bruk av alkohol på ett sätt som skadar hälsan Skadan kan vara fysisk, psykisk eller social/juridisk

9 Beroende diagnostik IDC-10 3 av följande kriterier uppfyllda senaste 12 månaderna Stark längtan eller känsla av tvång att ta substansen Svårigheter att kontrollera intaget Fysiska abstinenssymtom Ökad tolerans Prioritering av substansanvändning högre än andra aktiviteter och förpliktelser Fortsatt användning trots skadliga effekter

10 Hälsorisker Alkohol – ”Sjukdomsimitatören” Hjärnskador och nervskador Högt blodtryck Muskelskador Hjärtpåverkan Leverskador Akut/Kronisk bukspottkörtel- inflammation Ökad cancerrisk Blodbrist Magkatarr Hormonpåverkan Vitaminbrist Påverkan på skelettet Gikt Hudsjukdomar Psykiska sjukdomar Fosterskador … >60 medicinska tillstånd

11 Varför kommer de inte? ”Det händer att personer med alkoholproblem inte söker vård självmant. vilken anledning tror du är den vanligaste? ” Källa: Andréasson, Alcohol & Alcoholism, 2013

12 Hur ser människor med alkoholberoende på sitt drickande – och vilken hjälp vill de ha? Kommunikationsforskning Bekymrade – men inte tilltalade av tillgängliga behandlingsalternativ

13 Bilden av alkoholproblemet

14 Svårt beroende och missbruk: Soc. tjänsten Beroendeklinik AA Tomrum mellan allmän information och specialistvård Begränsat/måttligt beroende Saknas anpassad vård och hjälp Oproblematiskt bruk Riskbruk > Umgänge > Fritid > Semester > Fest > Umgänge > Fritid > Semester > Fest

15 Riskbruk ca 1000 000 svenskar Definition >14 eller >9 …………………………………............... Inga alkoholproblem 6,5 miljoner svenskar >15 år

16 Beroende – stor heterogenitet Två grupper Liten grupp med svåra problem ca 50% nås av vården  Utmaningen: utveckla behandlingsmetoderna;  hittillsvarande insatser otillräckliga: hemlösa, psykiskt sjuka För båda grupperna: Höga trösklar för att söka vård Stor grupp med begränsade problem ca 10% nås av vården  Utmaningen: normalisera behandlingen av beroendeproblem;  jämställ med andra hälsovådliga beteenden: primärvård, FHV

17 En huvuduppgift för vården: sänka trösklar - reducera stigma 1.Utveckla Internetbaserade insatser 2.Arbeta genom partners och närstående 3.Förbättra den fysiska miljön och bemötandet i beroendevården 4.Utveckla behandling i primär- och företagshälsovård

18 Gör specialistvården mer attraktiv

19

20  Behandlingsforskning: Vad fungerar för vem? ★ Kort behandling optimal för den stora majoriteten ★ Kort behandling optimal för den stora majoriteten

21 ALKOHOLHJÄLP PÅ INTERNET * de som dricker mycket * unga vuxna och kvinnor mer (än sedvanlig beroendevård) * en stor grupp människor varje år Internetbaserade tjänster når

22 Arbeta genom partners och närstående CRAFT

23 BEHANDLINGSALTERNATIV RG1 Guide till bättre alkoholvanor Farmakaprogram Återfallsprevention

24

25 Diskussion Hur ser det ut på era arbetsplatser – möter ni patientgruppen? Har ni rutiner för att samtala om alkohol?

26 1.Alkoholberoende är vanligt Kan inte enbart behandlas i specialistvård  Första linjens sjukvård Behandling av alkoholberoende i PV/FHV 2.Många riskbrukare som identifieras är alkoholberoende 3.Alkoholberoende kan behandlas i PV/FHV

27 15-Metoden

28 Beroende med sociala problem ca 50 000 ……………….………….…................. Beroende utan sociala problem ca 250 000..…………………….……………………... Skadligt bruk ca 300 000 ………………................................. Riskbruk ca 450 000 …………………………………............... Inga alkoholproblem 6,5 miljoner svenskar >15 år

29 15-metoden Screening/kort rådgivning (Identifiering av risk) Fördjupad bedömning (Alkoholvanor) Steg 3 Samtalsbehandling och/eller Läkemedelsbehandling Steg 2 Steg 1

30 Forskning kring korta interventioner God effekt jämfört med andra behandlingsformer Minskad sjukvårdskonsumtion Minskad sjukskrivning Minskad dödlighet Kostnadseffektiv Behandlingseffekt - som annan medicinsk behandling (Hester & Miller, 1995;SBU, 2001; Kaner et al., 2007)

31 15-metoden Steg 1 Screening/kort rådgivning (Identifiering av risk) Fördjupad bedömning (Alkoholvanor) Steg 3 Samtalsbehandling och/eller Läkemedelsbehandling Steg 2 Steg 1

32 Screening och Rådgivning samma minska öka Screening Formulär Blodprov Rådgivning

33 15-metoden Steg 2 Screening/kort rådgivning (Identifiering av risk) Fördjupad bedömning (Alkoholvanor) Steg 3 Samtalsbehandling och/eller Läkemedelsbehandling Steg 2 Steg 1

34 Fördjupad bedömning - Alkoholvanor 1. Frågeformulär 2. Biomarkörer 4. Återkoppling - samtal 3. Kroppsundersökning

35 15-metoden Steg 3 anpassad för personer med >15 poäng på AUDIT Screening/kort rådgivning (Identifiering av risk) Fördjupad bedömning (Alkoholvanor) Steg 3 Samtalsbehandling och/eller Läkemedelsbehandling Steg 2 Steg 1

36 Samtalsbehandling Vecka 3-4 8 124 12 Samtal 1 Nuläge Samtal 2 Målformul- ering Samtal 3 Risksitua- tioner och utlösande faktorer Samtal 4 Alternativ, handlings- planer och utvärdering Upp- följning

37 Diskussion Är 15-metoden (o)intressant?

38 Tack för oss!


Ladda ner ppt "Tema Alkohol 2014-12-12 Elisabeth Grusell Ledningsansvarig Sjuksköterska, Familjeterapeut Beroendecentrum Stockholm Victoria Andersson Studiekoordinator,"

Liknande presentationer


Google-annonser