Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prisets anpassning till prismodellen påverkas av omvärlden 2015-02-23 Pris Prismodell Kundvärde Produktkostnader Marknadsvärde.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prisets anpassning till prismodellen påverkas av omvärlden 2015-02-23 Pris Prismodell Kundvärde Produktkostnader Marknadsvärde."— Presentationens avskrift:

1 Prisets anpassning till prismodellen påverkas av omvärlden Pris Prismodell Kundvärde Produktkostnader Marknadsvärde

2 Olika prismodeller påverkar kvalitetsrisk och finansiell risk Kvalitetsrisk Finansiell risk Konceptet hämtat från Patrick Behan, 1994, Purchasing in Government Fastpriskontrakt Maximipriskontrakt Riktpriskontrakt Kostnadskontrakt med variabel vinst Kostnadskontrakt med fast vinst Kostnadskontrakt med procentuell vinst

3 Fast priskontrakt, P = fast belopp Pris Leverantörens kostnader Vinst Förlust Prislinje Kostnadslinje

4 Maximipriskontrakt Pris = Kostnader + Fast vinstbelopp; dock maximalt pristak Pris Leverantörens kostnader Prismodeller Vinst på kostnader Förlust Pristak Kostnadslinje Prislinje Vinst pga lägre kostnader

5 Riktpriskontrakt Pris = (Incitamentspris · Förkalkyl/Kostnader) + Kostnader P < Brytpunkt: Vinstdelning Pris Leverantörens kostnader Prismodeller Vinst på kostnader Kostnadslinje Prislinje Vinstdelning Riktpris

6 Kostnadskontrakt med variabel vinst Pris = (Incitamentspris · Förkalkyl/Kostnader) + Kostnader Pris Leverantörens kostnader Prismodeller Variabelt vinstbelopp Kostnadslinje Prislinje

7 Kostnadskontrakt med fast vinstbelopp Pris = Kostnader + Vinstbelopp Pris Leverantörens kostnader Prismodeller Kostnadslinje Prislinje Fast vinstbelopp

8 Kostnadskontrakt med procentuell vinst, s.k. löpande räkning Pris = Kostnader + Kostnader x Vinstprocent Pris Leverantörens kostnader Prismodeller Kostnadslinje Prislinje Procentuellt vinstbelopp

9 Indexerade kontrakt Prismodeller Prisindex används för att ta bort leverantörens risker för kostnadsökningar Prisindex används oftast i långtidsavtal Prisindex måste vara lätta att kontrollera, exempelvis utgivna av offentligt organ, råvarubörs mm Köparen skall åtnjuta fördelar om index utvecklas till köparens fördel

10 Olika kostnadsindex kan användas vid indexering Kostnadsniv Tillverkade produkter Råvaror och energi Tid Löner Prismodeller

11 Valutaindexering, valutaklasuler, terminssäkring Valutakurs Avtalsdatum Betalningsdatum Historiska valutakurser Terminskurser A B C A: Leverantören bär hela valutarisken B: Valutaklausul C: Leverantören terminssäkrar (alternativt betalning i främmande valuta och köparen terminssäkrar Prismodeller


Ladda ner ppt "Prisets anpassning till prismodellen påverkas av omvärlden 2015-02-23 Pris Prismodell Kundvärde Produktkostnader Marknadsvärde."

Liknande presentationer


Google-annonser