Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Olika prismodeller påverkar kvalitetsrisk och finansiell risk

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Olika prismodeller påverkar kvalitetsrisk och finansiell risk"— Presentationens avskrift:

0 Prismodell Prisets anpassning till prismodellen påverkas av omvärlden
Produktkostnader Marknadsvärde Prismodell Kundvärde

1 Olika prismodeller påverkar kvalitetsrisk och finansiell risk
Fastpriskontrakt Maximipriskontrakt Riktpriskontrakt Kvalitetsrisk Kostnadskontrakt med variabel vinst Kostnadskontrakt med fast vinst Kostnadskontrakt med procentuell vinst Finansiell risk Konceptet hämtat från Patrick Behan, 1994, Purchasing in Government

2 Leverantörens kostnader
Fast priskontrakt, P = fast belopp Förlust Prislinje Vinst Pris Kostnadslinje Leverantörens kostnader

3 Maximipriskontrakt Pris = Kostnader + Fast vinstbelopp; dock maximalt pristak
Förlust Pristak Prislinje Vinst på kostnader Pris Vinst pga lägre kostnader Kostnadslinje Leverantörens kostnader Prismodeller

4 Leverantörens kostnader
Riktpriskontrakt Pris = (Incitamentspris · Förkalkyl/Kostnader) + Kostnader P < Brytpunkt: Vinstdelning Riktpris Prislinje Vinst på kostnader Pris Vinstdelning Kostnadslinje Leverantörens kostnader Prismodeller

5 Kostnadskontrakt med variabel vinst Pris = (Incitamentspris · Förkalkyl/Kostnader) + Kostnader
Prislinje Variabelt vinstbelopp Pris Kostnadslinje Leverantörens kostnader Prismodeller

6 Kostnadskontrakt med fast vinstbelopp Pris = Kostnader + Vinstbelopp
Prislinje Pris Fast vinstbelopp Kostnadslinje Leverantörens kostnader Prismodeller

7 Kostnadskontrakt med procentuell vinst, s. k
Kostnadskontrakt med procentuell vinst, s.k. löpande räkning Pris = Kostnader + Kostnader x Vinstprocent Prislinje Procentuellt vinstbelopp Pris Kostnadslinje Leverantörens kostnader Prismodeller

8 Indexerade kontrakt Prisindex används för att ta bort leverantörens risker för kostnadsökningar Prisindex används oftast i långtidsavtal Prisindex måste vara lätta att kontrollera, exempelvis utgivna av offentligt organ, råvarubörs mm Köparen skall åtnjuta fördelar om index utvecklas till köparens fördel Prismodeller

9 Olika kostnadsindex kan användas vid indexering
Tillverkade produkter Kostnadsniv Råvaror och energi Löner Tid Prismodeller

10 Valutaindexering, valutaklasuler, terminssäkring
Valutakurs Avtalsdatum Betalningsdatum Historiska valutakurser Terminskurser A B C A: Leverantören bär hela valutarisken B: Valutaklausul C: Leverantören terminssäkrar (alternativt betalning i främmande valuta och köparen terminssäkrar Prismodeller


Ladda ner ppt "Olika prismodeller påverkar kvalitetsrisk och finansiell risk"

Liknande presentationer


Google-annonser