Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prisets anpassning till prismodellen påverkas av omvärlden 2015-02-23 Pris Prismodell Kundvärde Produktkostnader Marknadsvärde.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prisets anpassning till prismodellen påverkas av omvärlden 2015-02-23 Pris Prismodell Kundvärde Produktkostnader Marknadsvärde."— Presentationens avskrift:

1 Prisets anpassning till prismodellen påverkas av omvärlden 2015-02-23 Pris Prismodell Kundvärde Produktkostnader Marknadsvärde

2 Olika prismodeller påverkar kvalitetsrisk och finansiell risk 2015-02-23 Kvalitetsrisk Finansiell risk Konceptet hämtat från Patrick Behan, 1994, Purchasing in Government Fastpriskontrakt Maximipriskontrakt Riktpriskontrakt Kostnadskontrakt med variabel vinst Kostnadskontrakt med fast vinst Kostnadskontrakt med procentuell vinst

3 Fast priskontrakt, P = fast belopp 2015-02-23 Pris Leverantörens kostnader Vinst Förlust Prislinje Kostnadslinje

4 Maximipriskontrakt Pris = Kostnader + Fast vinstbelopp; dock maximalt pristak Pris Leverantörens kostnader Prismodeller Vinst på kostnader Förlust Pristak Kostnadslinje Prislinje Vinst pga lägre kostnader 2015-02-23

5 Riktpriskontrakt Pris = (Incitamentspris · Förkalkyl/Kostnader) + Kostnader P < Brytpunkt: Vinstdelning Pris Leverantörens kostnader Prismodeller Vinst på kostnader Kostnadslinje Prislinje Vinstdelning Riktpris 2015-02-23

6 Kostnadskontrakt med variabel vinst Pris = (Incitamentspris · Förkalkyl/Kostnader) + Kostnader Pris Leverantörens kostnader Prismodeller Variabelt vinstbelopp Kostnadslinje Prislinje 2015-02-23

7 Kostnadskontrakt med fast vinstbelopp Pris = Kostnader + Vinstbelopp Pris Leverantörens kostnader Prismodeller Kostnadslinje Prislinje Fast vinstbelopp 2015-02-23

8 Kostnadskontrakt med procentuell vinst, s.k. löpande räkning Pris = Kostnader + Kostnader x Vinstprocent Pris Leverantörens kostnader Prismodeller Kostnadslinje Prislinje Procentuellt vinstbelopp 2015-02-23

9 Indexerade kontrakt Prismodeller Prisindex används för att ta bort leverantörens risker för kostnadsökningar Prisindex används oftast i långtidsavtal Prisindex måste vara lätta att kontrollera, exempelvis utgivna av offentligt organ, råvarubörs mm Köparen skall åtnjuta fördelar om index utvecklas till köparens fördel 2015-02-23

10 Olika kostnadsindex kan användas vid indexering Kostnadsniv Tillverkade produkter Råvaror och energi Tid Löner Prismodeller 2015-02-23

11 Valutaindexering, valutaklasuler, terminssäkring Valutakurs Avtalsdatum Betalningsdatum Historiska valutakurser Terminskurser A B C A: Leverantören bär hela valutarisken B: Valutaklausul C: Leverantören terminssäkrar (alternativt betalning i främmande valuta och köparen terminssäkrar Prismodeller 2015-02-23


Ladda ner ppt "Prisets anpassning till prismodellen påverkas av omvärlden 2015-02-23 Pris Prismodell Kundvärde Produktkostnader Marknadsvärde."

Liknande presentationer


Google-annonser