Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strukturerade placeringar. Strukturerade Placeringar Strukturerade placeringar Okänt? Snårigt? Möjligheter? Risker?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strukturerade placeringar. Strukturerade Placeringar Strukturerade placeringar Okänt? Snårigt? Möjligheter? Risker?"— Presentationens avskrift:

1 Strukturerade placeringar

2 Strukturerade Placeringar Strukturerade placeringar Okänt? Snårigt? Möjligheter? Risker?

3 Strukturerade Placeringar Ett vanligt dilemma Först placerade Eva på räntemarknaden. Börsen steg och Eva ångrade att hon inte hade placerat på börsen! När hon sedan placerade på börsen och kurserna föll ångrade Eva att hon inte hade placerat på räntemarknaden! Både äta kakan och ha den kvar?

4 Strukturerade Placeringar Vad är strukturerade placeringar? Samlingsnamn för olika paketerade finansiella instrument –Ofta en obligationsdel (nollkupongare) som står för tryggheten och en optionsdel som står för möjligheten Syfte - placeringar utifrån en investerares behov: –Avvägning mellan avkastning & risk –Tillgångsslag –Löptid

5 Strukturerade Placeringar Olika typer Kapitalskyddade placeringar Marknadsplaceringar Hävstångsplaceringar Ökad möjlighet till avkastning / ökad risk

6 Strukturerade Placeringar Ökad popularitet  Nominella belopp i SEK emitterat via Euroclear Sweden på den svenska marknaden

7 Strukturerade Placeringar Underliggande tillgångsslag Aktier är det vanligaste tillgångsslaget (68%) Valutor (7%) och råvaror (8%) är också vanligt Andra förekommande tillgångsslag är räntor, krediter och hybrider (mix av olika tillgångsslag) Exempel: 1 000 SEK i olika tillgångsslag under 5 år Källa: Structured Retail Products, 2010

8 Strukturerade Placeringar Varför kapitalskyddade placeringar? Trygghet Möjlighet Paketlösning

9 Strukturerade Placeringar Risker Kreditrisk Marknadsrisk Likviditetsrisk Valutarisk Komplex produkt Preliminära villkor

10 Strukturerade Placeringar Uppbyggnad Kapital (Nominellt belopp) 1. Obligation 3. Arr.arvode 2. Option Obligations- utbetalning Options- avkastning Startdag Slutdag 4. Courtage

11 Strukturerade Placeringar Hur beräknas avkastningen? Basstrukturen Avkastning i basstrukturen = Nominellt belopp x Deltagandegrad x Indexutveckling Deltagandegrad = hur stor del av en eventuell uppgång du får ta del av

12 Strukturerade Placeringar Exempel 1 12 10 000 9 300 300 400 10 000 900 Startdag, År 0 Slutdag, År 3 200

13 Strukturerade Placeringar Exempel 2 13 10 000 9 300 300 1 400 10 000 3 500 Startdag, År 0 Slutdag, År 3 1 000 220

14 Strukturerade Placeringar Andrahandsmarknaden Värdet varierar under löptiden och påverkas av Underliggande tillgångs utveckling Marknadsräntan Kurssvängningar Typ av option Kapitalskyddet (nominellt belopp tillbaka) gäller endast på återbetalningsdagen Normalt erbjuder arrangören dagliga köp- och säljkurser, ofta via börsen

15 Strukturerade Placeringar Strukturerade placeringar Mindre okänt? Mindre snårigt? Mer om strukturerade produkter: www.fondhandlarna.se/index.php/sv/struktprod www.konsumenternas.sewww.konsumenternas.se spara / värdepapper / om värdepapper


Ladda ner ppt "Strukturerade placeringar. Strukturerade Placeringar Strukturerade placeringar Okänt? Snårigt? Möjligheter? Risker?"

Liknande presentationer


Google-annonser