Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsrelaterade index Vad tänker ni på ?. ALLMÄN INFORMATION OM OMSÄTTNINGEN PÅ FASTIGHETSMARKNADEN OCH OM PRISER OCH PRISUTVECKLINGEN PÅ FÖRSÅLDA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsrelaterade index Vad tänker ni på ?. ALLMÄN INFORMATION OM OMSÄTTNINGEN PÅ FASTIGHETSMARKNADEN OCH OM PRISER OCH PRISUTVECKLINGEN PÅ FÖRSÅLDA."— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsrelaterade index Vad tänker ni på ?

2 ALLMÄN INFORMATION OM OMSÄTTNINGEN PÅ FASTIGHETSMARKNADEN OCH OM PRISER OCH PRISUTVECKLINGEN PÅ FÖRSÅLDA SMÅHUS HYRESHUS INDUSTRIFASTIGHETER LANTBRUK Fastighetsprisindex SCB

3 Användning: För ett allmänt intresse att i samhällsdebatten (för politiker, massmedia m.fl.) följa omsättningen samt pris- och värdeutvecklingen på fastigheter. I värderingssammanhang t.ex. vid framräkning av fastighetsvärden

4 Användning: I reglering av avtal som mått på prisutvecklingen, t.ex. beräkning av tomträttsavgälder (kommuner m.fl.) samt att avgöra fastighetstvister (domstolar) Beräkning av bostadsarrenden Som konjunkturindikator Användare: Finansdepartementet, Skatteverket, Lantmäteriverket, Boverket, mäklare m.fl.

5 Metoder: Medel (pris/kvm-pris) - Dåligt mått på prisutveckling. - Används för att jämföra prisskillnader i olika kommuner. Median K/T-värde - Enkel metod att beräkna prisutvecklingen - Används för att beräkna prisutvecklingen i kommuner - Krävs inte lika många köp som för FPI

6 Bättre metod att beräkna FPI: Hedoniskt prisindex - Regressionsanalys för att få med den relativa prisutvecklingen - På grund av att fastigheter har unika egenskaper

7 Fastighetsprisindex: Utveckling

8 Årlig förändring:

9 Varför ett Svenskt Fastighetsindex? Syfte: Få fastighetsmarknaden mer lik de övriga finansiella marknaderna. Indexet ger investerare möjligheter att bl a: jämföra avkastning på fastighetsplaceringar med avkastning för alternativa placeringar som aktier och obligationer göra internationella jämförelser öka kunskaperna om de cykliska förloppen på fastighetsmarknaden

10 SFI / IPD Svenskt Fastighetsindex: Etablerades 1997 i Sverige Produceras i samarbete med IPD Global Property Index Bygger på värderingar som mäter avkastningen på direkta investeringar i fastigheter. Endast fastigheter som innehas som investering och som värderas regelbundet accepteras. Alla värderingar måste utföras av en kompetent värderare, och helst bör värderaren ha en från ägaren oberoende ställning. Värderingen är reglerad i en standardiserad Värderingshandledning.

11 SFI / IPD Svenskt Fastighetsindex forts. Indexet basers på värderingar och företagens redovisning för alla fastigheter i portföljen. Inrapportering sker från fastighetsägaren. Beräknas för olika fastighetstyper och delmarknader - butiker, kontor, industri, bostäder & övrig Indexet mäter erhållen totalavkastning uttryckt i procent med fastigheternas marknadsvärde som kapitalbas. Totalavkastningen utgörs av summan av direktavkastning och värdeförändring. Två olika fastighetsindex för investerarmarknaden - Kommersiella (28 företag, tex Vasakronan, MKB, Sveafastigheter, Alecta) - Bostäder (19 företag, tex Familjebostäder, Folksam, Svenska Bostäder )

12 Bostadsindex: 13% av värdet av alla hyreslägenheter 24 % av de kommunägda hyreslägenheterna

13 Problem: Låg uppdateringsfrekvens, varierar mellan en månad och ett år Täcker inte hela Sveriges fastighetsbestånd Värderingsbaserat och inte transaktionsbaserat Förskjutning (lagging) och smoothing Fastighetsindex visar inte spot-priser

14 Avkastningskrav: För att kunna värdera och jämföra olika investeringsalternativ använder man sig av avkastningskrav Är den procentuella avkastning som man kan förvänta sig från en investering utifrån dess risk.

15 Beräkning av avkastningskrav: Riskfri ränta, rf Avkastningskravet, RRP= R- rf Riskpremie, RP Gordons formel:y=R-g ; g=tillväxt Ett högre avkastningskrav speglar en högre risk och ger därmed ett lägre aktievärde eller företagsvärde.

16 Uppgift: 1) Beräkna avkastningskravet för ”Bostäder”. 2) Vad är marknadens förväntning på framtida tillväxt för bostadssektorn ?


Ladda ner ppt "Fastighetsrelaterade index Vad tänker ni på ?. ALLMÄN INFORMATION OM OMSÄTTNINGEN PÅ FASTIGHETSMARKNADEN OCH OM PRISER OCH PRISUTVECKLINGEN PÅ FÖRSÅLDA."

Liknande presentationer


Google-annonser