Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Externt referensgruppsmöte reglerat tillträde 30 Oktober 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Externt referensgruppsmöte reglerat tillträde 30 Oktober 2012."— Presentationens avskrift:

1 Externt referensgruppsmöte reglerat tillträde 30 Oktober 2012

2 Anslutning Tillträdande part och fjärrvärmeföretag ej överens – Användbar värme ska nyttiggöras om lämpligt Tvång mot fjärrvärmeföretag – Hitta en nivå som fjärrvärmeföretag måste acceptera Anslutningsledning tillträdande partens ansvar – Finansiering, byggande, drift och underhåll – Dock: Avtalsfrihet råder Anslutningspunkt fjärrvärmeföretagets ansvar – Faktureras tillträdande parten

3 Efter anslutning Rätt till avsättning för inmatad värme – Användbar värme ska nyttiggöras om lämpligt – Ska fjärrvärmeföretaget kunna neka? Skyldigheter för tillträdande part? – Tillgänglighet, volymåtaganden? Reglering av priset på inmatad värme – Köparens marknad

4 Pris på inmatad värme Prismodellen ska fungera i två situationer: – 1) När tillträdande parten står anslutningsinvesteringen – 2) När anslutningsinvesteringen är en sjunken kostnad Fjärrvärmeföretag bör acceptera ett pris som ligger under deras egna alternativkostnader + Alternativkostnad för egen produktion – Kringkostnader Uppgradering Suboptimeringskostnader Med mera – Förslag?

5 Problem Vilka kostnader ska räknas av från priset på inmatad värme? – T.ex. reservkapacitetshållning? Preliminärt: Nej Hur ska avräkningen ske rent praktiskt? – Ett förslag: Löpande preliminär beräkning av pris på inmatad värme Summering och avräkning årsvis

6 Problem Syftet med anslutningen – T.ex. effektavtal – Om restvärmeproducenten tillhandahåller i första hand en effektresurs, t.ex. som reservkapacitet I första hand en fast ersättning för effekt Låg ersättning för inmatad energi – Modellen fångar inte upp dessa typer av samarbeten MEN: Avtalsfrihet råder När är det olämpligt att kräva avsättning? – Prismodellen ger ersättning för olägenheter av att ta emot producerad värme – Eventuella situationer som prismodellen inte fångar upp?

7 Problem Modellen gäller endast vid icke fungerande samarbeten, men kan göra avtryck i befintliga och kommande samarbeten – Exempel Fjärrvärmeföretaget F och restvärmeproducenten R avtalar om ett restvärmesamarbete. – Investering delas lika – Inmatad värme prissätts enligt mittprismodellen – Avtalstid n år R säger upp avtalet efter n år. Kan R kräva förnyat samarbete med de villkor som ställs upp för det reglerade tillträdet? – Är detta ett problem?


Ladda ner ppt "Externt referensgruppsmöte reglerat tillträde 30 Oktober 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser