Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstinget Dalarnas beroendevård Länskonferensen 5 december 2014 Ingrid Davstad, missbruks-beroende samordnare Per Söderberg, divisionschef Psykiatri.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstinget Dalarnas beroendevård Länskonferensen 5 december 2014 Ingrid Davstad, missbruks-beroende samordnare Per Söderberg, divisionschef Psykiatri."— Presentationens avskrift:

1 Landstinget Dalarnas beroendevård Länskonferensen 5 december 2014 Ingrid Davstad, missbruks-beroende samordnare Per Söderberg, divisionschef Psykiatri

2 Landstingets satsning inom beroendevården 2014 Beroendeläkare Sjuksköterska till LARO- mottagningen i Falun (Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende) 3 Sjuksköterskor till beroendevården inom ÖV-psykiatrin Missbruks- och beroendesamordnare

3 Missbruks- och beroendesamordnarens uppdrag  Ordförande i länsstyrgruppen för missbruks- och beroendevård i Dalarna  Stödja och följa upp implementering av nya arbetsmetoder..........  Stödja och följa upp kvalitetsutveckling ….  Koordinator för samarbetet med kommunernas socialtjänst…  Omvärldsbevakning av kunskap- och metodutveckling… nationellt och internationellt…  Koordinator vid implementering av vårdprogram för missbruks- och beroendevård…  Ambassadör i missbruks- och beroendefrågor….  Samordningen kring uppföljning, kvalitetsregister, uppföljningssystem …  Inventering och utveckling av en kompetensplan för missbruks- och beroendevården  Stödja uppbyggnaden av lokala brukarråd i länet

4 Presentation av missbruks-beroendesamordnaren Ingrid Davstad Vad har Du för utbildningar? Vad har Du arbetat med tidigare? Hur var det att komma till Dalarna? Vad brinner Du för?

5 I Dalarna har vi gemensamma riktlinjer Alla socialnämnder och landstingsstyrelsen i Dalarna har beslutat att riktlinjerna ska gälla

6 Vi har gemensamma beroendemottagningar Verksamhet för missbruks- och beroendevård organiseras inom varje kommun i samarbete mellan kommunens socialtjänst och landstingets hälso- och sjukvård

7 Landstingets missbruks- beroendevård i Dalarna NORRA VÄSTRA Mora, Orsa, Malung, Vansbro, Leksand, Rättvik & Älvdalen FALUN SÖDRA Falun, Avesta & Hedemora MELLERSTA & VÄSTERBERGSSLAGEN Borlänge, Gagnef, Säter, Ludvika & Smedjebacken LÄNSVÅRD FALUN Avd 65 LARO-mottagning

8 Gemensamma riktlinjer  all personal …. basal missbruks och beroendelära  all personal ….. AUDIT och DUDIT  särskild utsedd personal utbildas i ASI, ADAD och ICD 10  all personal ska utbildas i MI  effekten av den generella screeningen av alkoholvanor och tidig rådgivning följs upp på ett systematiskt sätt

9 Hur går vi vidare…? I samverkan med socialtjänst, brukare, övriga berörda - Implementera 2015 års nya nationella riktlinjer - Implementera nytt vårdprogram - Verka för ökad tillgänglighet - Initiera uppföljning och forskning

10 Primärvården Landstinget satsar på missbruks- och beroendevården inom primärvården, ökade resurser med början från 2015

11 God vård (Patientlagen) God kvalitet Lättillgänglig Respekt för patientens självbestämmande och integritet Främja goda kontakter mellan patient och hälso- sjukvårdspersonal Tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården -Olika insatser ska samordnas ändamålsenligt -Snarast medicinsk bedömning


Ladda ner ppt "Landstinget Dalarnas beroendevård Länskonferensen 5 december 2014 Ingrid Davstad, missbruks-beroende samordnare Per Söderberg, divisionschef Psykiatri."

Liknande presentationer


Google-annonser