Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad kan offentliga sektorn göra? 1.Institutioner lagar och andra regler kontroll och övervakning, domstolar och myndigheter 2.(direkt) marknadspåverkan:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad kan offentliga sektorn göra? 1.Institutioner lagar och andra regler kontroll och övervakning, domstolar och myndigheter 2.(direkt) marknadspåverkan:"— Presentationens avskrift:

1 Vad kan offentliga sektorn göra? 1.Institutioner lagar och andra regler kontroll och övervakning, domstolar och myndigheter 2.(direkt) marknadspåverkan: skatter, subventioner, transfereringar, tullar… 3.Offentlig verksamhet (stat, kommun) egenregi, upphandling

2 Våra gamla kära “marknadsmisslyckande” 1.Assymetrisk information 2.Kollektiva varor 3.Externa effekter 4.stor- och nätverksfördelar (kursens fokus på 3 och 4) samhällsekonomisk effektivitet vs. fördelningspolitiska överväganden

3 Marknadsmakt 1.Samhällsekonomisk förlust (dead weight loss) 2.Ineffektivitet/uppdrivna kostnader på kort och lång sikt (också SEK förlust) 3.Rent-seeking: kostnad för att försvara sin marknadsmakt (också SEK förlust) 4.Omfördelningseffekt från kons till prod. (inte SEK förlust)

4 Klassisk målkonflikt vid förekomsten av stordriftsfördelar 1.MC-prissättning max välfärd med förlust förekommer sällan 2.AC-prissättning ej max välfärd kan vara mål för offentlig prod. Eller upphandling risk: ineffektivitet 3.Privat monopol: stor förlust förekommer mkt sällan ev. reglerat privat monopol (USA) Om potentiell konkurrens (inga/små etableringshinder): monopolmakten urholkas Upphandling “konkurrens om monopolet” svårt specificera och övervaka kontrakt; sanktioner

5 Regleringsmisslyckanden 1.(Svag kostnadskontroll) assymetrisk information 2.Regulatory risk (regulatory lags) 3.Regleringskostnader 4.Regulatory capture! 5.Politikernas/tjänstemäns nyttofunktion?

6 Nätverksindustrier Vanligt område för offentlig produktion och regleringar! (varför?) Föremål för avregleringar/liberaliseringar sedan 1980-talet (varför?) Flyg, tele, el, taxi, post, järnväg…


Ladda ner ppt "Vad kan offentliga sektorn göra? 1.Institutioner lagar och andra regler kontroll och övervakning, domstolar och myndigheter 2.(direkt) marknadspåverkan:"

Liknande presentationer


Google-annonser