Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det dubbla uppdraget Lars Geschwind.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det dubbla uppdraget Lars Geschwind."— Presentationens avskrift:

1 Det dubbla uppdraget Lars Geschwind

2 Om ECE-skolan ECE-skolan har en ledande roll i den pedagogiska utvecklingen, forskningen och lärandet vid KTH. Skolan ska bedriva egen utbildning och forskning och ge stöd för såväl utbildning som forskning inom de andra skolorna vid KTH. Det moderna biblioteket och morgondagens lärande är själva utgångspunkten för bildandet av ECE-skolan.

3 språk och kommunikation
Avdelningen för lärande högskolepedagogik lärarutbildning språk och kommunikation vetenskapens hus Sustainability  Curriculum development  Global communication Students' learning Academic staff development and management E-learning

4 Forskargruppen Engineering Education vid KTH
Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE), Avdelningen för lärande 1 gästprofessor, 1 lektor, 1 affilierad forskare och 5 doktorander Forskning med närhet till policy och praktik Tvärvetenskaplig grupp

5 Forskarroller Hur kan forskare bidra till utvecklingen vid det egna lärosätet? Att sitta på många stolar och ha flera hattar Att inte hamna mellan stolarna och att veta vilken hatt man bär Engaged scholarship, mode 2, third space professionals, hydrididentiteter etc. Identitetsfrågorna inklusive omvärldsanalys

6 Advancing knowledge, Informing policy, Enhancing practice
forskning praktik policy

7 Forskning om HU som en skärgård
MacFarlane 2012

8 Pågående forskning Teman: Fältet forskning om högre utbildning Kvalitetsgranskningar och utvärderingar som ledningsinstrument Strategisk samverkan Arbetslivsanknytning i ingenjörsutbildningar Karriärvägar och HR-frågor Större organisationsförändringar och dess konsekvenser Förändringsprocesser på olika nivåer. Ofta komparativa ansatser för att få perspektiv inte bara på KTH utan också tekniska universitet, Sverige etc.

9 Att diskutera om uppdraget omvärldsanalys
Hur gör ni? Vad finns det för utmaningar? Uppdraget/syftet: Hur formuleras ett uppdrag? Hur ser beställningsprocessen ut? Behoven? Vad ska bevakas? Rollfördelning: Vem ska göra vad i systemet? Nationell nivå, inom lärosätena? Andra? Arbetssätt: Hur ska omvärldsanalys bedrivas? Spridningen av resultaten: Vad finns det för utmaningar? Vem är mottagare? Först diskutera i smågrupper. Bevakar ni även forskning på området?

10 Grupperna Karriärfrågor inom lärosätet – Malin Henningsson Kvalitet och utvärdering – Sara Karlsson Samverkan och arbetslivsanknytning i utbildningen – Marie Magnell Utbildningsutveckling – Kristina Edström Organisation och ledning – Lars Geschwind


Ladda ner ppt "Det dubbla uppdraget Lars Geschwind."

Liknande presentationer


Google-annonser