Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TraditionsBoks Workshop

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TraditionsBoks Workshop"— Presentationens avskrift:

1 TraditionsBoks Workshop
Att tillämpa andliga principer

2 Litteraturutveckling i Narcotics Anonymous World Service (NAWS)
Godkännandeprocesser Gemenskap Konferensgodkänd Världsstyrelsen (WB, World board) Typer av litteratur Böcker Basic Text, DF:HoV, Living Clean Häften, IP´s, rapporter, etc.

3 Bakgrund till traditionsboksprojektet
Befintliga resurser otillräckliga Basic Text & Det fungerar – Hur och varför Enskilda medlemmars material, etc På WSC 2010 efterfrågades en utvecklingsplan om traditionerna. Projektplan godkänd av WSC 2012 cykel för insamlande av input skriva, översyn, godkännande The approval form of the book wil be released in november 2015 caren antar jag,

4 Mål 2014-2016 Textförslag Respons på utkast 31 juli 2014 – Tradition 1
30 november 2014 – Tradition 2-6 31 mars 2015 – Tradition 6-12 Respons på utkast Oktober 2014 – januari 2015 – Tradition 1 Februari 2015 – april 2015 – Tradition 2-6 Maj – augusti 2015 – Tradition 7-12

5 1 Traditionsboken Inledning sid 1-9
A) Övergripande om traditionernas utveckling och efterfrågan av en arbetsbok. B) Hur är den upplagd? 1. Övergripande 2. Medlemmar 3. Grupp 4. Serviceorgan 1

6 2 Traditionsboken Tradition 1 Sid 10-17 Del 1 a) Ord för ord
b) Andliga principer c) Bygga broar – koncept & traditioner d) Meditation Sid 18-24 Del 2 Medlemmen – text Enighet I alla våra angelägenheter Sid 25-37 Del 3 Grupp - text Gruppinventering med mera Sid 38-46 Del 4 Serviceorgan – Text + Slutord Söka lösningar Konflikt, kommunikation, koncensus 2

7 Fråga 1 Övergripande Vilka är dina helhetsintryck av kapitlet ?
Bedöm detta kapitel på en skala från 1 till 10, med 1 representerar " inte gillar det alls " och 10 representerar " älskade det . " Försök att vara specifik om vad du särskilt gillade eller ogillade i kapitlet .

8 Fråga 2 Saknas det något? Finns det några idéer eller begrepp som saknas i detta kapitel ? Om ja, vad specifikt saknas?

9 Fråga 3 Lägga till mer. Finns det begrepp eller idéer som bör utvecklas vidare eller utökas på något sätt , inklusive idéer som otillräckligt förklaras? Var så specifik som du kan vara .

10 Fråga 4 Ta bort något? Finns det något i utkastet som bör tas bort eller ändras, det kan vara sådant som inte är förenligt med våra NA principer. Om så är fallet bör det tas bort eller ändras, förklara varför?

11 Andra möjligheter att påverka utformningen och innehåll av traditionsboken. Workshopmaterial och länkar till onlineformulär. Diskussionsforum på: Medlemmar kan även ge inpu8t på eller skriva till World Board att: Traditions 19737 NordHof Place chatsworth ca usa 91311 Tack för du tagit dig tid att medverka!


Ladda ner ppt "TraditionsBoks Workshop"

Liknande presentationer


Google-annonser