Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 2007 School of Health, Care and Social Welfare Kultur och meningsfull vardag i ädreomsorgen- bara om tiden räcker till? Reflektioner från ett FoU projekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 2007 School of Health, Care and Social Welfare Kultur och meningsfull vardag i ädreomsorgen- bara om tiden räcker till? Reflektioner från ett FoU projekt."— Presentationens avskrift:

1 1 2007 School of Health, Care and Social Welfare Kultur och meningsfull vardag i ädreomsorgen- bara om tiden räcker till? Reflektioner från ett FoU projekt Temadag på Mälardalens högskola 19.2.2015 ”Vart tog det sociala arbetet vägen i äldreomsorgen?” Els-Marie Anbäcken Universitetslektor på socionomprogrammet MDH

2 2 2007 School of Health, Care and Social Welfare Hur det började och blev Ett nätverk för att stödja kultur/fritid och meningsfull vardag i Linköpings kommun1998. Ett FoU projekt startade 2000, där Els-Marie Anbäcken och Elisabet Cedersund (LiU) var inbjudna som forskare.

3 3 2007 Syftet Att uppmärksamma den tysta kunskap som finns hos vård och omsorgspersonal om kulturens betydelse Ge stimulans och näring till fortsatt lärande Belysa vad kultur är och kan vara i äldreomsorgen

4 4 2007 Team-arbete! Hur projektet sjösattes: först ansökan till FoU (som beviljades) Projektledare, två forskare, arbetsgrupp, uppföljningsgrupper Seminarierna Så roligt det var!

5 5 2007 Grundsynen Alla människor behöver sinnesupplevelser för att få en god livskvalitet i sin vardag Människan behöver bli sedd som en hel människa, vilket betyder att kropp och själ behöver näring för att må bra Men… det upplevdes av många aktiva i nätverket att ”social samvaro” med de gamla inte syns och uppmärksammas på samma sätt som om man utför en praktisk syssla….. Trots kommunens satsning (då) med 15 tim/veckan för fritidsaktiviteter på äldreboendena!

6 6 2007 inbjudan Två föreläsningar Hur gör vi i praktiken? Seminarium/workshops

7 7 2007 Birgitta Rapp: forskningsdirektör på Stockholms läns museum) Kultur i Vården och Vården som kultur (KIV) Olika former av sinnesstimulering med t ex sång, dans, musik, rörelser, bild., konst samt litteratur ”Kultur” : miljön som den boende och personalen befinner sig i, bemötande mellan dem, vad och hur vi äter - samt matsituationen, dagliga sinnesintryck Bild: Hans Rosén

8 8 2007 Birgitta Andersson uttryckande konst och musikterapeut ”Den spröda tonen bortom glömskan” Som vårdpersonal har du säkert varit med om att en sång har öppnat vägen till ett samtal och fortsatt kommunikation. Vad är det som händer och går det att utveckla? Enkelhet * Närhet * Engagemang * Respekt * Glädje * Intuition Reflektion: Vems är miljön – personalens eller de äldres Bild: Hans Rosé n

9 9 2007 Seminariedag I med workshops Hinder och möjligheter i vardagen Musik som kommunikation inom demensvård Måleri i vardagen Hur kan jag arbeta med dans och rörelse Vad kan jag- vad kan jag ge till andra? Syjuntans och kafferepets betydelse

10 10 2007 problem Ledning Chefer är sjuksköterskor vilket påverkar synen på de gamla Chefer deltar inte i en seminariedag som denna… Om de lät fler personal delta skulle det bidra till att fler blev engagerade Kollegor Ointresse för den typen av aktivitet och ser det inte som ett jobb )”bromsklossarna” … dvs personalens syn på vad som är viktigast för de äldre Sång och musik är en resurs och inte paus. Ska ses som ett arbete och inte bli:” Det gör vi senare när vi får tid!”

11 11 2007 Fler hinder Hos de äldre Trötthet - svårt att motivera, många är ganska gamla, trötta, sjuka - en liten klick som är med på det mesta. ”Det är kanske de som inte vill som behöver det” Systemet Pengar- saknas budget för denna typ av arbete Bestämmelser i hemtjänstsystemet kan hindra ( ledsagning till en aktivitet bara för de som bor i service- lägenhet, ej i ordinarie boende)

12 12 2007 Från ”dagböckerna” Självklart ska personal vara med vid artistuppträdanden - viktigt för den sociala kontakten och att kunna prata om det efteråt Sångens betydelse i vardagen – ”Det går inte att sjunga och vara ledsen” Färguppfattningen som ändras med åldrandet… ”Eftersom forskningen visar på konstens och kulturens läkande effekt är den ju jätteviktig” Bild: Hans Rosén

13 13 2007 Mer från ”dagböckerna” ”Individen i centrum är ju inget nytt. Det var aktuellt på 1980- talet men gömdes undan på 1990-talet då allt fler skulle vårdas på allt kortare tid” ”Att planera in städ och matlagning i andra hand, detta ger en chans till våra boende att få den dos av stimulans som var och en behöver utifrån var och ens livshistoria” Bild: Hans Rosén

14 14 2007 School of Health, Care and Social Welfare ”Det känns meningsfullt att forskare och terapeuter ställer sig på vår sida (om man kan säga så) och visar politiskt sett att det är ett viktigt ställningstagande om äldre och deras liv, vardag”

15 15 2007 ”…Tid att tänka igenom och utvärdera måste också räknas in i arbetstiden” ”Biblioteket idag, när vi kom hem hade vi en lässtund, pratade om böckerna och läste högt….Alla var på strålande humör” ”…under eftermiddagen sätter vi på lite dansmusik och lyssnar på, jag och en av våra boende tar en vals ihop” ”orkar ingen kulturplanering under dessa dagar. Det är otroligt rörigt på jobbet, mycket sjukt och många vikarier…” Bild: Hans Rosén

16 16 2007 Seminariedag II Musikupptakt Föreläsning: Lotta Isaacs ”Reminiscens, ett medvetet sätt at stimulera och stärka äldres hågkomster” Föreläsning: Sverre Sjölander ” Kroppens eller själens språk- är det någon skillnad?

17 17 2007 Valbara seminarier/workshops Bröllop och frieri – hur man praktiskt jobbar med reminiscens Validation och beröring – redskap att hjälpa personer med demenssjukdom Vilken nytta har du av biblioteket? Att orka lyssna och vara närvarande i det svåra Pröva på rullstolsdans och Qui Gong Hinder och möjligheter i vardagen

18 18 2007 Några resultat grupp Alla kanske inte vill vara aktiva i en grupp Frivilligheten? Just i stunden kanske man inte vill delta… Exemplet: Inbjudningsbrev till en aktivitet på servicehuset- då kändes det personligt och ledde till att fler deltog individ Kanske individuellt - det lilla samtalet, bemötandet…. eller att man är två personer kring något: exemplet blom- boken, som en personal förmedlade till två boende. Utifrån sitt gemensamma intresse för blommor fick de två en givande kommunikation.

19 19 2007 Projekt rapporten där fleras bidrag kom med Forskning som var relevant till projektet presenterades i föreläsningar och i rapporten kom även ett specifikt avsnitt om relevanta teorier om åldrandet, lärande i omsorgsarbete, ”empowerment” samt livslångt lärande Hela projektet beskrivs ”från A till Ö”- för att andra ska kunna göra något liknande De två seminariedagarna med uppföljning Resultat av projektet Återkoppling till forskning Hur gör vi nu, hur går vi vidare? Nätverkets fortsatta roll.

20 20 2007 FoU Café – upplägg: uppsats + FoUprojekt presenteras Uppsats från utbildningen i social omsorg och sjuksköterskeutbildningen tillsammans med något FoU projekt (arr. Äldrecentrum Östergötland) FoU projektet Kultur och meningsfull vardag C uppsatsen: FÅNGA DAGEN: En kvalitativ studie om äldre personer och fritidsaktiviteter på service hus ( Anna Hedberg, Helene Rylander) Bild: Hans Rosén

21 21 2007 Bara om det blir tid över? Värdegrund och ekonomi ”När tiden är knapp är det så lätt att man bara tänker på vad man ska göra, inte vem man ska hjälpa” Socialt arbete: mer än sociala aktiviteter; ett synsätt på människan som medborgare och medaktör i sitt eget - andras och samhällets liv Bild: Hans Rosén

22 22 2007 En rapport i Eskilstuna kommun Jämför gärna Eskilstuna kommuns rapport ”Meningsfull vardag, aktiviteter och socialt innehåll inom äldreomsorgen (2014) Liknande frågeställningar finns här! En fråga som återkommer är hur denna typ av arbete möjliggörs i bistånds- bedömning. Preventivt & hälsofrämjande : det lönar sig på många sätt! Bild: Hans Rosén


Ladda ner ppt "1 2007 School of Health, Care and Social Welfare Kultur och meningsfull vardag i ädreomsorgen- bara om tiden räcker till? Reflektioner från ett FoU projekt."

Liknande presentationer


Google-annonser