Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bättre tillgänglighet till Barnlogopedi Ett Genombrottsprojekt 2006 och dess implementering i verksamheten Enheten för Barnlogopedi Drottning Silvias barn-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bättre tillgänglighet till Barnlogopedi Ett Genombrottsprojekt 2006 och dess implementering i verksamheten Enheten för Barnlogopedi Drottning Silvias barn-"— Presentationens avskrift:

1 Bättre tillgänglighet till Barnlogopedi Ett Genombrottsprojekt 2006 och dess implementering i verksamheten Enheten för Barnlogopedi Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

2 Utgångsläge november 2005 Vi klarar inte vårdgarantin – väntetider upp till två år Efterfrågan överstiger tillgången Växande köer till behandling trots kökortningsinsatser

3 Tidigare förbättringar räcker inte Rätt patient – tydliga remisskriterier Effektiv remisshantering Gemensam väntelista för nybesök Öppet arbetsklimat som gynnar samarbete

4 Genombrottsprojekt februari - augusti 2006 Syfte: Öka tillgängligheten till mottagningen för att uppfylla vårdgarantin för nya patienter och hålla planerade tider för återbesök

5 Genomförande Analys av våra hinder Brainstorming – förbättringsidéer Förbättringsidéer prövas i liten skala All personal involveras i projektet Lyckade förändringar införs i verksamheten

6 Hinder Ojämn arbetsbelastning Anhopning av återbesök Långa köer till vissa logopeder Omständliga bokningsrutiner

7 Vi tar kontroll över vår inre efterfrågan Sprider återbesöken Återbesök i tid genom omfördelning till annan resurs Frikoppling patient – logoped Gemensam väntelista

8 Vi effektiviserar bokningsrutiner Spärrade tider: Patienterna kan omboka tider direkt i receptionen utan att logoped kontaktas Outnyttjade reservtider fylls från väntelista

9 Kategorisering av patienter Ett nytt sätt att kategorisera patienterna ger oprioriterade patienter snabbare tillträde Lättbedömning: Avskalad rutin för undersökning och uppföljning av patienter med enkla och entydiga störningar

10 Resultat augusti 2006 Vi är på rätt väg Tillgängligheten har ökat men mycket återstår Prioriterade nybesök Oprioriterade nybesök Återbesök i tid

11 Trycket lättar hösten 2006 Med ökade resurser arbetar vi successivt bort hela vår ryggsäck Vi utvärderar våra återbesök och säkerställer att de är värdeskapande Vi är observanta på tidiga symtom på köbildning – och åtgärdar dem

12 Målet är nått i januari 2007 100 % nybesök inom vårdgarantin 100 % återbesök i planerad tid

13 Vi vilar inte Vi fortsätter att pröva nya förbättringsidéer och inför lyckade förändringar efter hand Nybesök med dubbel resurs ger snabbare tillträde för patienter med komplex problematik

14 Förändring lönar sig Kreativa medarbetare med tilltro till den egna förmågan att förbättra sin situation


Ladda ner ppt "Bättre tillgänglighet till Barnlogopedi Ett Genombrottsprojekt 2006 och dess implementering i verksamheten Enheten för Barnlogopedi Drottning Silvias barn-"

Liknande presentationer


Google-annonser