Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsstyrelsens förvaltning - Avdelningschef SLL Upphandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsstyrelsens förvaltning - Avdelningschef SLL Upphandling."— Presentationens avskrift:

1 Landstingsstyrelsens förvaltning - Avdelningschef SLL Upphandling

2 Landstingsstyrelsens förvaltning ….redovisar hur de effektiviserat upphandlingsprocessen

3 Landstingsstyrelsens förvaltning Anskaffningsprocessen i 18 punkter …… 1.Identifiering av behov 2.Analys av hur behovet ska fyllas 3.Planering av upphandlingen 4.Beräkning av upphandlingens värde 5.Val av upphandlingsförfarande 6.Utformning av förfrågningsunderlag 7.Annonsering 8.Utskick av förfrågningsunderlag 9.Öppning av anbud 10.Kvalificering av leverantör 11.Prövning av anbud 12.Beslut om leverantör 13.Upplysning om tilldelningsbeslut 14.Upphandlingskontrakt 15.Dokumentation 16.Leverans av det som handlats upp 17.Betalning 18.Uppföljning av avtalsvillkor SKL > StartsidaSKL > Startsida › Vi arbetar med › Arbetsgivarpolitik › Arbetsgivarfrågor › Arbetsmiljö › Upphandling av företagshälsovård › Verktygslåda › Anskaffningsprocessen i 18 punkterVi arbetar medArbetsgivarpolitikArbetsgivarfrågor ArbetsmiljöUpphandling av företagshälsovårdVerktygslåda Anskaffningsprocessen i 18 punkter Upphandlingsprocessen Förstudie Förfrågningsunderlag Anbud Utvärdering av anbud Beslut Tecknade av avtal Information Förvaltning

4 Landstingsstyrelsens förvaltning

5 Upphandlingsreglerna en introduktion, Konkurrensverket

6 Landstingsstyrelsens förvaltning 1. Hög ambitionsnivå 2. Stark faktabas 3. Strategiskt angreppssätt 4. Rätt kompetensnivå 5. Leverantörs- nätverk 6. Intern uppföljning 7. Stödprocesser 8. Involvering av relevant personal Källa:McKinsey PSM Practice - Smarta inköp inom landstinget

7 Landstingsstyrelsens förvaltning Analys Förvaltning och uppföljning ….. Lagreglerade delar av processen

8 Landstingsstyrelsens förvaltning Att välja att lägga mer kraft/resurser på de delar av processen som tidigare inte varit i fokus kräver förändring. Genomförandet av upphandlingar är ofta den ”trånga” sektorn vilket gör att icke obligatoriska / icke lagstadgade delar lätt åsidosätts. Ett steg i detta förändringsarbete kan vara organisatoriska förändringar.

9 Landstingsstyrelsens förvaltning

10 Upphandlingsenhetens uppgifter är i huvudsak hänförliga till den lagreglerade delen av processen.

11 Landstingsstyrelsens förvaltning

12 Systemförvaltning ClockWork (beställarsystem) och Avantra Systemoperatörer – Stöd under ”upphandlingsprocessen” Analytikerfunktion – i första hand analyser och utredning inför upphandling Ansvar för tillhandahållandet av avtalsinformation via webben

13 Landstingsstyrelsens förvaltning

14 Avtalsförändringar, ex. prisjusteringar Leverantörsuppföljning och leverantörskontroll Marknadsföring Sortimentsförändringar Avtalslogg Uppgifter som i huvudsak ligger före och efter den lagreglerade delen av upphandlingsprocessen

15 Landstingsstyrelsens förvaltning LOU och den lagreglerade delen under upphandlingsskedet av affären behöver inte nödvändigtvis ses som den viktigaste delen av affären. Lagstiftningen är ett medel i verksamheten inte ett mål för verksamheten - Affären som helhet utgör målet för verksamheten.

16 Landstingsstyrelsens förvaltning Inför varje upphandling tas en upphandlingsstrategi i form av ett strategidokument fram. Dokumentet innehåller bl.a. ev. analyser inför upphandling, marknadsanalys, målet med upphandlingen, referensgrupp/styrgruppens sammansättning, utvärderingsmodell m.m. Dokumentet används både under upphandlingsskedet och efter det att upphandlingen avslutats i form av uppföljningskommentarer till varje rubrik rörande utfall. Dokumenten sparas och utgör en bas för kommande upphandlingar tillsammans med, statistik, avtalslogg m.m.

17 Landstingsstyrelsens förvaltning 74 stycken pris- och valutajusteringar begärda av leverantören om sammanlagt 15 519 900:- varav 14 286 765:- genomfördes. 17 stycken pris- och valutajusteringar genomförda av SLL U om samanlagt 4 miljoner kronor. 968 962:- i inkrävda viten.

18 Landstingsstyrelsens förvaltning 100-tals genomförda sortimentsförändringar. Hanterat 36 stycken avtalsöverlåtelser Över 300 tester 69 stycken uppföljningsmöten med brukare 196 stycken uppföljningsmöten med leverantörer Avvikelser på ett 20 tal avtal --- 100- tals avvikelser Två uppföljningar av miljökrav Ett stort antal avtalsförlängningar….

19 Landstingsstyrelsens förvaltning En sammanhållen process har blivit delad och spänner över flera enheter – utmaningar: överlämning, prioritering, förståelse. Lätt att alltför mycket hamna i upphandlingsfokus. Prioritering i stort på avdelningsnivå

20 Landstingsstyrelsens förvaltning Få våra olika roller/uppgifter att komplettera varandra Utveckla samarbetet så att alla tar ett ansvar för helheten Ha i åtanke att vår verksamhet är en stödverksamhet åt landstingets kärnverksamhet Tydliga indikationer och mål för alla delar av verksamheten Ha fokus på vad som är mål och vad som är medel och ramar för vår verksamhet

21 Landstingsstyrelsens förvaltning


Ladda ner ppt "Landstingsstyrelsens förvaltning - Avdelningschef SLL Upphandling."

Liknande presentationer


Google-annonser