Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdrag validering Björn Scheéle Avdelningschef omvärldsanalys och uppföljning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdrag validering Björn Scheéle Avdelningschef omvärldsanalys och uppföljning."— Presentationens avskrift:

1 Uppdrag validering Björn Scheéle Avdelningschef omvärldsanalys och uppföljning

2 Myndigheten för yrkeshögskolan ■Beslutar om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan ■Beslutar om statligt stöd ■Granskar utbildningarnas kvalitet och resultat ■Analyserar och bedömer omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens utveckling ■Samordnar och stödjer en nationell struktur för validering ■Är den nationella samordningspunkten för EQF – den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande

3 Myndigheten ska ansvara för att samordna och stödja en nationell struktur för validering samt i samverkan med berörda myndigheter främja utbildningsväsendets och branschernas medverkan när strategier, metoder och information inom valideringsområdet utvecklas. Nationell struktur

4 Myndigheten kommer bland annat att: ■ Vidareutveckla kvalitetskriterier för validering ■ Utarbeta riktlinjer och enhetliga rutiner för dokumentation av valideringsinsatser ■ Ta fram en ”handbok för validering” innehållande bl a ovanstående Nationell struktur

5 ■ Sprida kunskap och information om validering ■ Fortsatt arbete med validering av utländsk yrkeskompetens ■ Vidareutveckling av befintliga valideringsmodeller ■ Uppföljning/utvärdering av arbetet med validering av utländsk yrkeskompetens En mångfald av insatser

6 I arbetet med validering kommer myndigheten att samverka med ett flertal olika aktörer, bland andra Arbetsförmedlingen, Högskoleverket, Skolverket samt Verket för högskoleservice. Näringslivet, branschorganisationer och valideringsutförare är också viktiga parter för samverkan. En mångfald av aktörer

7 Myndigheten kommer att utforma en webbportal för information kring validering: www.valideringsinfo.se Här kommer bl a en gemensam ingång för bedömning av utländsk utbildning att skapas. Sprida kunskap och information om validering

8 Myndigheten har enligt regleringsbrevet uppdraget att leda arbetet med validering av utländsk yrkeskompetens för nyanlända. Detta kommer att genomföras i samarbete med Arbetsförmedlingens avdelning för ”Integration och etablering” Validering av utländsk yrkeskompetens

9 Valideringarna ska genomföras enligt de metoder och modeller som de centrala branscherna utvecklat. Valideringarna ska genomföras av utförare utsedda av branscherna. Validering av utländsk yrkeskompetens

10 Yh-myndigheten kommer att fördela medel för vidareutveckling av branschmodellerna med fokus på framför allt: ■ Den fördjupade kompetenskartläggningen ■ Språkstöd ■ Ökad regional spridning av utförare Vidareutveckling av befintliga valideringsmodeller

11 ■ Uppföljning/utvärdering av arbetet med validering av utländsk yrkeskompetens på både individ- och organisationsnivå ■ Effektstudier för att påvisa vinster med validering för både samhälle och individ Uppföljning/utvärdering

12 Branschmodeller Bagare/ Konditor FrisörBilmekaniker (6 yrken) Underhålls- tekniker Bygg (16 yrken) El – installation (flera yrken) El - distribution (flera yrken) Operatörer explosiva ämnen CNC-operatör/ tekniker Gjutare (9 yrkesroller) Hantverk (60 yrken) Fastighets- skötare Butikssäljare/ Butiksledare Lantbruks- arbetare VVS-montörerPlåtslagare Träindustri- arbetare (flera yrken) LokalvårdSvetsLastbilsförare (flera yrken)

13 Några exempel: ■ Fastighetstekniker ■ Kock ■ Urmakare ■ Kyltekniker ■ Målare ■ Låssmeder Fler under utveckling

14 Ansvaret för bedömning av utländsk utbildning delas mellan Verket för högskoleservice (VHS), Högskoleverket (HSV) samt Myndigheten för yrkeshögskolan. Yh-myndigheten ansvarar för bedömning av eftergymnasial yrkesutbildning Tredelat ansvar

15 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Uppdrag validering Björn Scheéle Avdelningschef omvärldsanalys och uppföljning."

Liknande presentationer


Google-annonser