Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdrag validering Björn Scheéle

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdrag validering Björn Scheéle"— Presentationens avskrift:

1 Uppdrag validering Björn Scheéle
Avdelningschef omvärldsanalys och uppföljning

2 Myndigheten för yrkeshögskolan
Beslutar om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan Beslutar om statligt stöd Granskar utbildningarnas kvalitet och resultat Analyserar och bedömer omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens utveckling Samordnar och stödjer en nationell struktur för validering Är den nationella samordningspunkten för EQF – den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande

3 Nationell struktur Myndigheten ska ansvara för att samordna
och stödja en nationell struktur för validering samt i samverkan med berörda myndigheter främja utbildningsväsendets och branschernas medverkan när strategier, metoder och information inom valideringsområdet utvecklas.

4 Nationell struktur Myndigheten kommer bland annat att:
Vidareutveckla kvalitetskriterier för validering Utarbeta riktlinjer och enhetliga rutiner för dokumentation av valideringsinsatser Ta fram en ”handbok för validering” innehållande bl a ovanstående

5 En mångfald av insatser
Sprida kunskap och information om validering Fortsatt arbete med validering av utländsk yrkeskompetens Vidareutveckling av befintliga valideringsmodeller Uppföljning/utvärdering av arbetet med validering av utländsk yrkeskompetens

6 En mångfald av aktörer I arbetet med validering kommer myndigheten att samverka med ett flertal olika aktörer, bland andra Arbetsförmedlingen, Högskoleverket, Skolverket samt Verket för högskoleservice. Näringslivet, branschorganisationer och valideringsutförare är också viktiga parter för samverkan.

7 Sprida kunskap och information om validering
Myndigheten kommer att utforma en webbportal för information kring validering: Här kommer bl a en gemensam ingång för bedömning av utländsk utbildning att skapas.

8 Validering av utländsk yrkeskompetens
Myndigheten har enligt regleringsbrevet uppdraget att leda arbetet med validering av utländsk yrkeskompetens för nyanlända. Detta kommer att genomföras i samarbete med Arbetsförmedlingens avdelning för ”Integration och etablering”

9 Validering av utländsk yrkeskompetens
Valideringarna ska genomföras enligt de metoder och modeller som de centrala branscherna utvecklat. Valideringarna ska genomföras av utförare utsedda av branscherna.

10 Vidareutveckling av befintliga valideringsmodeller
Yh-myndigheten kommer att fördela medel för vidareutveckling av branschmodellerna med fokus på framför allt: Den fördjupade kompetenskartläggningen Språkstöd Ökad regional spridning av utförare

11 Uppföljning/utvärdering
Uppföljning/utvärdering av arbetet med validering av utländsk yrkeskompetens på både individ- och organisationsnivå Effektstudier för att påvisa vinster med validering för både samhälle och individ

12 Branschmodeller Bagare/ Konditor Frisör Bilmekaniker (6 yrken)
Underhålls-tekniker Bygg (16 yrken) El – installation (flera yrken) El - distribution Operatörer explosiva ämnen CNC-operatör/ tekniker Gjutare (9 yrkesroller) Hantverk (60 yrken) Fastighets-skötare Butikssäljare/ Butiksledare Lantbruks- arbetare VVS-montörer Plåtslagare Träindustri-arbetare Lokalvård Svets Lastbilsförare

13 Fler under utveckling Några exempel: Fastighetstekniker Kock Urmakare
Kyltekniker Målare Låssmeder

14 Tredelat ansvar Ansvaret för bedömning av utländsk utbildning delas mellan Verket för högskoleservice (VHS), Högskoleverket (HSV) samt Myndigheten för yrkeshögskolan. Yh-myndigheten ansvarar för bedömning av eftergymnasial yrkesutbildning

15 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Uppdrag validering Björn Scheéle"

Liknande presentationer


Google-annonser